Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012

kontrole zewnętrzne 2012 r.
 
 
 

 

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
w Opolu
3/2012
5/2012
19/2012
Wizytacja w miejscu operacji: Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej w Wawelnie
08.02.2012 r.
09.02.2012 r.
Archiwum Państwowe
w Opolu
3/12
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego
21.02.2012 r.
21.02.2012 r.
Wojewoda Opolski
NK.V.0030.144.2012
Prawidłowość wykorzystania w 2011 r. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
16.04.2012 r.
16.05.2012 r.
Starosta Opolski OR.RP 0114-19/04 Realizacja zadań powierzonych gminie porozumieniem nr 2/03 z dn. 16.04.2002 r. w sprawach niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 22.05.2012 r. 22.05.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
w Opolu
5/2012
Kontrola projektu w ramach działania 4131 PROW 2007-2013
22.06.2012 r.
22.06.2012 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
48/2012 Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009-2012 11.07.2012 r. 31.07.2012 r.
Archiwum Państwowe
w Opolu
3/2012 Kontrola ogólna archiwum zakładowego 13.12.2012 r. 13.12.2012 r.