Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009

 

kontrole zewnętrzne 2009 r.
 
 
 

Organ dokonujący kontroli
Oznaczenie upoważnienia do kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Wojewoda Opolski
NK.I-SJ-0555-1/2009 z dnia 27 stycznia 2009 rok
Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków
30.01.2009 r.
30.01.2009 r.
Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
UKS 1691/WZB/42/2/09 z dnia 24.02.2009 r.
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2007 r.
27.02.2009 r.
27.02.2009 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Nr 2/09
Kontrola archiwum zakładowego USC – stan ewidencja, zabezpieczenie materiałów archiwalnych
7.04.2009 r.
7.04.2009 r.
Wojewoda Opolski
SO.I.0939-30/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r.
Kontrola problemowa z zakresu rejestracji stanu cywilnego
27.04.2009 r.
27.04.2009 r.
Wojewoda Opolski
SO.I.0939-31/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r.
Kontrola problemowa z zakresu zmiany imion i nazwisk
27.04.2009 r.
27.04.2009 r.
Wojewoda Opolski
ZK.IV.0939- 24/09
ZK.IV.0939- 25/09
Kontrola problemowa z zakresu realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w zakresie gospodarki sprzętem
12.05.2009 r.
12.05.2009 r.
Wojewoda Opolski
15/09 z dnia 15.06.2009
Kontrola problemowa ewidencji działalności gospodarczej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
17.06.2009 r.
17.06.2009 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Nr 2/09
Kontrola w sprawie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych i ekspertyza akt
7.08.2009 r.
7.09.2009 r.
7.08.2009 r.
7.09.2009 r.
Starosta Opolski
OR.RP 0114- 19/04 z dnia 20.02.2004 r.
Kontrola w sprawie realizacji zadań powierzonych Gminie porozumieniem Nr 2/03 z dnia 16.06.2003 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi
25.08.2009 r.
25.08.2009 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Wydział Kontroli
Nr NK.0116- 129/AKL/09 z dnia 26.10.2009 r.
Kontrola realizacji projektu POKL.09.01.01-16-002/08 pn. „Dobry start-lepsza przyszłość”
9.11.2009 r.
10.11.2009 r.
Wojewoda Opolski
Nr 83/09 z dnia 30.10.2009 r.
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
20.11.2009 r.
20.11.2009 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Opole
Nr 240000-0954-3876/2009
Kontrola prawidłowości i rzetelności wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
14.12.2009 r.
27.01.2010 r.