Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

2006

kontrole zewnętrzne 2006 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
PFRON
O. Opole
Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnień niepełnosprawnych w
2005 r.
11.04.2006 r.
11.04.2006 r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Kontrola realizacji zadań powierzonych porozumieniem nr 2/03 z dnia 16.04.2003 r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego, a Gminą Komprachcice w sprawie nadzoru nad GSW w Komprachcicach i melioracjami wodnymi
26.09.2006 r.
26.09.2006 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola archiwum zakładowego
27.11.2006 r.
27.11.2006 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obronny cywilnej w zakresie gosp. materiałami łączności radiowej
SO i Al wykorzystywanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
06.12.2006 r.
06.12.2006 r.
 
Metryczka
  • opublikowano:
    27-02-2012 14:46
    przez: Administrator Strony
  • zmodyfikowano:
    12-03-2012 12:17
    przez: Administrator Strony
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl