Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2006

kontrole zewnętrzne 2006 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
PFRON
O. Opole
Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnień niepełnosprawnych w
2005 r.
11.04.2006 r.
11.04.2006 r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Kontrola realizacji zadań powierzonych porozumieniem nr 2/03 z dnia 16.04.2003 r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Opolskiego, a Gminą Komprachcice w sprawie nadzoru nad GSW w Komprachcicach i melioracjami wodnymi
26.09.2006 r.
26.09.2006 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola archiwum zakładowego
27.11.2006 r.
27.11.2006 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obronny cywilnej w zakresie gosp. materiałami łączności radiowej
SO i Al wykorzystywanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
06.12.2006 r.
06.12.2006 r.