Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

2005

kontrole zewnętrzne 2005 r.
 
 
 
Organ dokonujący kontroli
Tematyka kontroli
Data podjęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Oddział Opolski PFRON
Kontrola danych zawartych we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
13.04.2005 r.
13.04.2005 r.
Wojewoda Opolski
Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowanych i załatwianych skarg
22.06.2005 r.
22.06.2005 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
O/Opole
-Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
-Prawidłowość i rzetelność naliczania i opłacania składek.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
- Prawidłowość opracowywania wniosków o ustalenie kapitału początkowego
04.07.2005 r.
.01.08.2005 r.
Archiwum Państwowe w Opolu
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania akt do przekazania do Archiwum Państwowego w Opolu
23.08.2005 r.
23.08.2005 r.
Wojewoda Opolski
Kontrola problemowa z zakresu rejestrowania stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk
15.09.2005 r.
15.09.2005 r.
Wojewoda Opolski
Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
09.11.2005 r.
09.11.2005r.
Starostwo Powiatowe w Opolu
Kontrola realizacji zadań powierzonych przez Zarząd Powiatu Wójtowi Komprachcice z zakresu nadzoru nad GSW i melioracjami
06.12.2005 r.
06.12.2005 r.
 
Metryczka
  • opublikowano:
    27-02-2012 14:55
    przez: Administrator Strony
  • zmodyfikowano:
    12-03-2012 12:15
    przez: Administrator Strony
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl