Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielona w 2022 r.
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2022 r.pdf (814,36KB)
PDFInformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku powyżej 500 zł w 2022 r.pdf (170,60KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2021 r.
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2021 r.pdf (130,17KB)
PDFInformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku powyżej 500 zł w 2021 r.pdf (66,50KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2020 r.
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2020 r.pdf (112,04KB)
PDFInformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku powyżej 500 zl w 2020 r.pdf (43,95KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2019 r.
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2019 r.pdf (656,21KB)
PDFInformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku powyżej 500 zł w 2019 r.pdf (162,02KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2018 r.
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2018 r.pdf (125,92KB)
PDFInformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku powyżej 500 zł w 2018 r.pdf (37,63KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2017 r.
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2017 r..pdf (112,12KB)
PDFInformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku pow. 500 zł w 2017 r..pdf (36,41KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2016 r.
PDFinformacja o odroczeniu i umorzeniu podatku pow. 500 zł w 2016 r..pdf (43,13KB)
PDFinformacja o pomocy publicznej w 2016.pdf (150,84KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2015 r.
PDFInformacja o umorzeniu podatku w 2015 r. powyżej 500 zł..pdf (15,08KB)
PDFInformacja o pomocy publicznej w 2015 r..pdf (23,69KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2014 r.
PDFInformacja o udzieleniu pomocy publicznej w 2014 r. .pdf (21,91KB)
PDFInformacja o umorzeniach i rozłożeniach na raty w 2014 r..pdf (16,81KB)

Pomoc publiczna udzielona w 2013 r.
JPEGPomoc publiczna w 2013 r..jpeg (70,25KB)
JPEGpomoc publiczna str. 2.jpeg (53,12KB)
JPEGpomoc publiczna str. 3.jpeg (69,54KB)
JPEGInformacja Fn.P 3111.14.1.2014.TW.jpeg (70,87KB)

 

 

 

 

Fn-P 3111.14.2.2013.TW                                                      Komprachcice,   2013-05-16

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240  z póżń. zm) Wójt Gminy Komprachcice  podaje się do publicznej wiadomości wykaz  osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.

na podstawie programu pomocowego:

Nr NN40/2006  - dotyczy zwrotu  podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późń. zm)

 

1.      Borman Krzysztof

2.      Bartusz Joachim

3.      Baron Piotr

4.      Bieniek Piotr

5.      Bias Bernard

6.      Bryla Norbert

7.      Broj Ludwik

8.      Buchwald Aleksander

9.      Bul Florian

10.  Czech Alfred

11.  Danisz Manfred

12.  Duława Rafał

13.  Famuła Piotr

14.  Firlus Jan

15.  Firlus Krystian

16.  Gabriel Gerard

17.  Gadziński Michał

18.  Gajda Joachim

19.  Gawlista Ditmar

20.  Gawlista Emil

21.  Galka  Jerzy

22.  Giza Irena

23.  Giza Andrzej

24.  Gogolok Henryk

25.  Golec Maria

26.  Henek Krystian

27.  Hermais Gerard

28.  Holek Andrzej

29.  Janeczko Joachim

30.  Josek Ludwik

31.  Jurek Konrad

32.  Jurek Krzysztof

33.  Kacuba Andrzej

34.  Kaduk Piotr

35.  Kaleta Daniel

36.  Kaleta Jan

37.  Kampa Dorota    

 

 

38.  Kampa Arnold

39.  Kubis Krystian

40.  Kasprzyk Zygfryd

41.  Kluczny Ryszard

42.  Kowalski Damian

43.  Kowolik Jerzy

44.  Krum Marcin

45.  Labusga Joachim

46.  Laksy Zygmunt

47.  Lauer Katarzyna

48.  Lawa Paweł

49.  Laxy Dominik

50.  Laxy Józef

51.  Lelek Franciszek

52.  Maj Jan

53.  Majer Józef

54.  Malaka Gerard

55.  Moczia Renata

56.  Mróz Andrzej

57.  Nicze Marek

58.  Niedziela Bernard

59.  Neuman Zygmunt

60.  Odelga Jerzy

61.  Pawletta Wiktor

62.  Pawleta Joachim

63.  Piechaczek Alfred

64.  Piechaczek Rudolf

65.  Piechaczek Zygmunt

66.  Popiołek Gerard

67.  Pryszcz Józef

68.  Pudełko Edward

69.  Raczek Irena

70.  Repel Władysław

71.  Rok Benedykt

72.  Schwalbe Krzysztof

73.  Skowronek Bernard

74.  Strzelczyk Henryk

75.  Stefan Sylwia

76.  Sulikowski Witold

77.  Szemainda Joachim

78.  Szewczyk Józef

79.  Szyma Krzysztof

80.  Schmolke Józef

81.  Wencel Waldemar

82.  Wianecki Andrzej

83.  Wieczorek Jerzy

84.  Wieszala Hubert

85.  Wiercimok Marcin   

3

 

 

86.  Wiesner Paweł

87.  Wieszała Dymitr

88.  Wożnica Alfred

89.  Wrzos Marek

90.  Wrzód Paweł

91.  Zając Gerard

92.  Zmarzlik Albin

93.  Zyla Andrzej

 

Nr E54/2004 -  dotyczy zwolnienia udzielanego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późń. zm)

 

1.      Mróz Andrzej

 

De minimis -  dotyczy umorzenia  podatku na podstawie  art. 67b  § 1 pkt 2 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późń. zm)

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie  zobowiązań podatkowych które stanowią  pomoc  de minimis

           

            1. Kapuścik Ireneusz  i Beata  

 

 ZASTĘPCA WÓJTA

MGR ŁUKASZ RAIDA

 

 

Fn-P 3111.14.1.2013.TW                                                                  Komprachcice, 2013-05-16

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240  z póżń. zm) Wójt Gminy Komprachcice  podaje  do publicznej wiadomości:

 

wykaz osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  którym w 2012 r.  umorzono  podatek w kwocie  przewyższającej łącznie 500 zł  na podstawie  art.. 67a § 1 pkt 3   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późń. zm)  jako „ważny interes strony”

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice – 37.671 zł
 2. Kansy Wilibald – 11.89 zł
 3. Urząd Gminy – 4.910 zł
 4. Cieśla Zofia –  1.632 zł
 5. Kapuścik Ireneusz  i Beata – 1.076 zł 

 

 

wykaz osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  którym w 2012 r.   odroczono lub rozłożono spłatę podatku  na raty

w kwocie   przewyższającej łącznie 500 zł  na podstawie  art.. 67a § 1 pkt 1 i 2   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 z późń. zm)  jako „ważny interes strony”

 

 1. Wiench Rafał
 2. Piechota Diter
 3. „Karo” Kansy Wilibald, Beata i Rozwita Spółka Jawna

 

 

 

 

 ZASTĘPCA WÓJTA

MGR ŁUKASZ RAIDA

 

 

 

 

 

 

 

Fn-P 3111.14.2.2012.TW                                                                                                                                                 Komprachcice,   2012-05-16

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240  z póżń. zm) Wójt Gminy Komprachcice  podaje się do publicznej wiadomości wykaz  osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.na podstawie programu pomocowego:Nr NN40/2006 - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

1. Borman Krzysztof

2. Bartusz Joachim

3. Baron Piotr

4. Bias Bernard

5. Bryla Norbert

6. Broj Ludwik

7. Buchwald Aleksander

8. Bul Florian

9. Czech Alfred

10. Danisz Manfred

11. Famuła Piotr

12. Firlus Jan

13. Firlus Krystian

14. Gabriel Gerard

15. Gajda Joachim

16. Gawlista Ditmar

17.Gawlista Emil

18.Giza Andrzej

19. Giza Irena

20. Gogolok Andrzej

21. Gogolok Henryk

22. Golec  Maria

23. Henek Krystian

24.Hermais Gerard

25. Holek Andrzej

26. Janeczko Joachim

27. Josek Ludwik

28. Jurek Konrad

29. Jurek Krzysztof

30. Kacuba Andrzej

31. Kaduk Piotr

32. Kaleta Jan

33. Kampa Dorota

34. Kampa Arnold

35. Kubis Krystian

36. Kasprzyk Zygfryd

37. Kluczny Ryszard

38. Kowalski Damian

39. Kowolik Jerzy

40. Krum Marcin

41. Labusga Joachim

42. Laksy Zygmunt

43. Lauer Katarzyna

44. Lawa Paweł

45. Laxy Dominik

46. Laxy Józef

47. Lelek Franciszek

48. Maj Jan

49. Majer Józef

50. Malaka Gerard

51. Moczia Renata

52. Mróz Andrzej

53. Nicze Marek

54. Niedziela Bernard

55. Niestrój Henryk

56. Neuman Zygmunt

57. Odelga Jerzy

58. Pawleta Wiktor

59. Pawleta Joachim

60. Piechaczek Alfred

61.Piechaczek Rudolf

62. Piechaczek Zygmunt

63. Popiołek Gerard

64. Pryszcz Józef

65. Pudełko Gizela

66. Pudełko Edward

67. Raczek irena

68. Repel Władysław

69. Rok Benedykt

70. Schwalbe Krzysztof

71. Skowronek Bernard

72. Strzelczyk Henryk

73. Stefan Sylwia

74. Sulikowski Witold

75. Szemainda Joachim

76. Szewczyk Józef

77. Szyma Krzysztof

78. Schmolke Józef

79. Wencel Waldemar

80. Wianecki Andrzej

81. Wieszała Hubert

82. Wiercimok Marcin

83. Wiesner Paweł

84. Wieszała Dymitr

85. Woźnica Alfred

86. Wrzos Marek

87. Wrzód Paweł

88. Zając Gerard

89. Zyla Andrzej

                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                            Paweł Smolarek

 

 

FN-P 3111.14.1.2012.TW                                                           Komprachcice, 2012-05-16

INFORMACJA ZA 2011 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240  z póżń. zm) Wójt Gminy Komprachcice  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 r. umorzono podatek  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  na podstawie art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm) jako "wazny interes strony"

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice - 48-891 zł

2. Cieśla Zofia- 1.795 zł

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, którym w 2011 r. odroczono lub rozłozono spłate podatku na raty w kwocie przewyzszającej łącznie 500 zł na podstawie art. 67a §1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm) jako "wazny interes strony"

1.Skrzyniarz JAn

2. Cieślik Irena

3. Mainka Jan

 

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                                 Paweł Smolarek

 

 

 

Fn-P 3111.14.1.2011.TW                                                           Komprachcice, 2011-05-27

 

 

 

 

INFORMACJA za 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240  z póżń. zm) Wójt Gminy Komprachcice  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na  raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  w 2010 r. 

Lista osób i jednostek którym umorzono należności  na podstawie art. art. 67a § 1 pkt 3   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm)  

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice – 43.452 zł
 2. Szydziak Anna – 1.021 zł
 3. Cieśla Zofia – 1.656 zł
 4. Piechaczek Rudolf – 1612 zł 

Lista osób i jednostek którym odroczono termin płatności podatku ( powyżej 500 zł) na podstawie art. 67a z § 1 pkt 1  i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm) jako „ważny interes strony” 

 1. Piechota Diter – 4.320 zł
 2. Szadkowska Ewa – 685 zł

 

Fn-P 3111.14.2.2011.TW                                                    Komprachcice,   2011-05-27

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240  z póżń. zm) Wójt Gminy Komprachcice  podaje się do publicznej wiadomości wykaz  osób prawnych  i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.na podstawie programu pomocowego:Nr NN40/2006 - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

1. Borman Krzysztof
2. Baron Piotr
3. Bias Bernard
4. Bryla Norbert
5. Broj Ludwik
6. Buchwald Aleksander
7. Bul Florian
8. Czech Alfred
9. Danisz Manfred
10. Famuła Piotr
11. Firlus Jan
12. Firlus Krystian
13. Gabriel Gerard
14. Gajda Joachim
15. Gawlista Ditmar
16. Gawlista Emil
17. Giza Andrzej
18. Giza Irena
19. Gogolok Andrzej
20. Gogolok Henryk
21. Golec Maria
22. Henek Krystian
23. Hermais Gerard
24. Holek Andrzej
25. Janeczko Joachim
26. Josek Ludwik
27. Jurek Anna
28. Jurek Krzysztof
29. Kacuba Andrzej
30. Kaduk Piotr
31. Kaleta Jan
32. Kampa Arnold
33. Kampa Dorota
34. Kubis Krystian
35. Kasprzyk Zygfryd
36. Kluczny Ryszard
37. Koszyk Brygida
38. Kowalski Damian
39. Kowolik Jerzy
40. Krum Marcin
41. Labusga Joachim
42. Laksy Zygmunt
43. Lauer Katarzyna
44. Lawa Paweł
45. Laxy Dominik
46. Lelek Franciszek
47. Maj Jan
48. Majer Józef
49. Malaka Gerard
50. Moczia Renata
51. Mróz Andrzej
52. Mróz Jan
53. Niedziela Bernard
54. Niekrawiec Krystian
55. Niestrój Henryk
56. Neuman Zygmunt
57. Obelga Jerzy
58. Pawleta Wiktor
59. Pawleta Joachim
60. Piechaczek Alfred
61. Piechaczek Rudolf
62. Piechaczek Zygmunt
63. Polednia Jerzy
64. Popiołek Gerard
65. Pryszcz Józef
66. Pudełko Gizela
67. Pudełko Edward
68. Rajtor Jolanta
69. Repel Władysław
70. Rok Benedykt
71. Skowronek Bernard
72. Strzelczyk Henryk
73. Stefan Sylwia
74. Sulikowski Witold
75. Szemainda Joachim
76. Szewczyk Józef
77. Wencel Waldemar
78. Wianecki Andrzej
79. Wieszala Hubert
80. Wiercimok Marcin
81. Wiesner Paweł
82. Wożnica Alfred
83. Wrzos Marek
84. Wrzód Paweł
85. Zając Gerard
86. Zmarzlik Albin
87. Zyla Andrzej

-Nr E54/2004 dotyczy zwolnienia udzielanego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późń. zm)

1. Abramek Arkadiusz

2. Szemainda Joachim

3. Zyla Andrzej

4. Zyla Walter

 

 

 

 

Komprachcice, 2010-07-01

 

 

INFORMACJA za 2009

 

Wójt Gminy Komprachcice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób  którym udzielono pomocy publicznej  w roku 2009  

 

1.      Baron Piotr

2.      Bartusz Joachim

3.      Borman Krzysztof

4.      Broj Ludwik

5.      Bryla Norbert

6.      Buchwald Aleksander

7.      Bul Florian

8.      Czech Alfred

9.      Danisz Manfred

10. Duława Rafał

11. Famuła Piotr

12. Firlus Jan

13. Gabriel Gerard

14. Gajda Joachim

15. Gawlista Dietmar

16. Giza Andrzej

17. Giza Irena

18. Giza Jerzy

19. Gogolok Henryk

20. Golec Maria

21. Henek Krystian

22. Hermais Gerard

23. Janeczko Joachim

24. Josek Ludwik

25. Jurek Konrad

26. Jurek Krzysztof

27. Kacuba Andrzej

28. Kaduk Piotr

29. Kaleta Jan

30. Kampa Arnold

31. Kasprzyk Zygfryd

32. Koszyk Brygida

33. Kowalski Damian

34. Labusga Joachim

35. Laksy Zygmunt

36. Lauer Katarzyna

37. Lawa Paweł

38. Laxy Dominik

39. Lelek Franciszek

40. Majer Józef

41. Moczia Renata

42. Mróz Andrzej

43. Mróz Jan

44. Neuman Zygmunt

45. Niedziela Bernard

46. Niekrawiec Krystian

47. Niestrój Henryk

48. Pawleta Wiktor

49. Piechaczek Alfred

50. Polednia Jerzy

51. Pryszcz Józef

52. Pudełko Edward

53. Rajtor Alfred

54. Repel Władysław

55. Rok Benedykt

56. Skowronek Bernard

57. Stefan Bernard

58. Strzelczyk Henryk

59. Sulikowski Witold

60. Szewczyk Józef

61. Wencel Waldemar

62. Wianecki Andrzej

63. Wieczorek Jerzy

64. Wiercimok Marcin

65. Woźnica Alfred

66. Wrzos Marek

67. Wrzód Paweł

68. Zając Gerard

69. Zmarzlik Albin

70. Zmarzlik Marek

71. Zyla Andrzej

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym  o numerze zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 – 2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006 r. str. 1) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003 r.).

Pomoc ta ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze  NN 40/2006