Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2013

1. Podatek od nieruchomości:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XVII/100/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
PDFUchwala.XVII.100.2012.pdf

Druki określa uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
PDFUchwała IX.52.2011.pdf
PDF52 Załącznik Nr 1.pdf
PDF52 Załącznik Nr 2.pdf
PDF52 Załącznik Nr 3a.pdf
PDF52 Załącznik Nr 3b.pdf

 

2. Podatek rolny:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)

Stawki określa uchwała  nr XVII/102/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013
PDFUchwała.XVII.102.2012.pdf

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 70 zł = 175 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 70 zł = 350 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
PDFUchwała IX.53.2011.pdf
PDF53 Załącznik Nr 1.pdf
PDF53 Załącznik Nr 2.pdf
PDF53 Załącznik Nr 3a.pdf
PDF53 Załącznik Nr 3b.pdf

 

3. Podatek leśny:

Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. z późn. zm.) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 pażdziernika 2012 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. 2012  poz. 788)  - 186,42 zł na 1 m3

Druki określa uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała IX.54.2011.pdf
PDF54 Załącznik Nr 1.pdf
PDF54 Załącznik Nr 2.pdf
PDF54 Załącznik Nr 3a.pdf
PDF54 Załącznik Nr 3b.pdf

 

4. Podatek od środków transportowych:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XVII/101/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
PDFUchwała.XVII.101.2012.pdf

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U.  Nr 293 poz. 1731).