Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki

Opis procedur załatwiania spraw podatkowych oraz aktualne stawki podatkowe na rok 2013

1. Podatek od nieruchomości:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.).

Stawki na 2013 określa uchwała nr XVII/100/12  Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
PDFUchwala.XVII.100.2012.pdf (163,30KB)

Druki określa uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
PDFUchwała IX.52.2011.pdf (490,86KB)
PDF52 Załącznik Nr 1.pdf (80,92KB)
PDF52 Załącznik Nr 2.pdf (70,55KB)
PDF52 Załącznik Nr 3a.pdf (59,11KB)
PDF52 Załącznik Nr 3b.pdf (68,00KB)
 

 2. Podatek rolny:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)

Stawki określa uchwała  nr XVII/102/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013
PDFUchwała.XVII.102.2012.pdf (155,99KB)

Dla gruntów gospodarstw rolnych  2,5q x 70 zł = 175 zł od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych gruntów ( użytków rolnych) 5 q x 70 zł = 350 zł od 1 ha gruntów. 

Druki określa uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
PDFUchwała IX.53.2011.pdf (490,68KB)
PDF53 Załącznik Nr 1.pdf (86,32KB)
PDF53 Załącznik Nr 2.pdf (70,52KB)
PDF53 Załącznik Nr 3a.pdf (54,51KB)
PDF53 Załącznik Nr 3b.pdf (53,66KB)
 

 3. Podatek leśny:

Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. z późn. zm.) 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 pażdziernika 2012 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012  poz. 788.)  - 186,42 zł na 1 m3

Druki określa uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
PDFUchwała IX.54.2011.pdf (490,89KB)
PDF54 Załącznik Nr 1.pdf (62,92KB)
PDF54 Załącznik Nr 2.pdf (61,03KB)
PDF54 Załącznik Nr 3a.pdf (42,85KB)
PDF54 Załącznik Nr 3b.pdf (45,76KB)
 

 4. Podatek od środków transportowych:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.).

Stawki określa uchwała nr XVII/101/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
PDFUchwała.XVII.101.2012.pdf (166,89KB)

Druki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U.  Nr 293 poz. 1731).