Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTR WYBORCÓW

 
REJESTR WYBORCÓW
 
Urząd Gminy w Komprachcicach prowadzi rejestr wyborców w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności.
Wyborców zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały wpisuje się do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze tej gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy wpisuje się do rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek.
(Kodeks wyborczy - tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.2408)
   
DOKUMENTY POTRZEBNE DO WPISANIA/SKREŚLENIA Z REJESTRU WYBORCÓW :
 
1.Wniosek o wpisanie/skreślenie z rejestru wyborców    
2.Dowód osobisty do wglądu, dla cudzoziemców paszport
 

 

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH     DOCUPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.doc (26,00KB)