Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2010 - 2022

 
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
 
   Na podstawie § 2 ust. 1, pkt. 2 Uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, z a p r a s z a m na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 18 października  2010 r. (poniedziałek), o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.
 
Przedmiot konsultacji:
Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011 – 2012.
 
Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.
 
Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego programu współpracy.
 
Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.
 
Rozdzielnik:
  1. Organizacje pozarządowe z Gminy;
  2. Tablica ogłoszeń urzędu;
  3. Biuletyn Informacji Publicznej.
                                                                       
                                                                                                                    Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                             Paweł Smolarek
 
 
Uwaga: Dla innych zainteresowanych organizacji pożytku publicznego program współpracy dostępny jest w Urzędzie Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3 w Referacie Organizacyjnym pok. 11-12 tel. kontaktowy 77 403 17 13

W załączeniu:
PDFuchwała nr XXXII-243-10 w spr. konsult. z organiz. pozytku publiczn..pdf (70,52KB)

 

                                                                                                                                                                                        Komprachcice; 14.01.2011 r.
 
 
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 na rok 2011-2012
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,  
 
Wójt Gminy Komprachcice
 
zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Komprachcice do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011 – 2012.
 
Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać na dołączonym formularzu w terminie od 14 stycznia 2011 r. do 19 stycznia 2011 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Komprachcicach w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, bądź drogą elektroniczną na adres ug@komprachcice.pl
 
Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                             Paweł Smolarek

 

ORO.522.1.2012                                                                                     Komprachcice, dnia 05.10.2012 r.

                           
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
 

   Na podstawie § 2 ust. 1, pkt. 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt ) Uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,  z a p r a s z a m  na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 22 października 2012 r. (poniedziałek), o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:
Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2013 – 2015.
 
Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.
 
Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.
 

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                          Paweł Smolarek       
                                                           

 

DOCProjekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc (84,50KB)

 

ORO.522.1.2015                                                                                       Komprachcice dnia; 31.08.2015 r.

 

                     

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

 

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,                                                   
                                                                         z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:

Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Cel konsultacji:

Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:

Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.
Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                                 Leonard Pietruszka

W załączeniu:

PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2016 r.pdf (103,67KB)
PDFuchwała nr XXXII-243-10.pdf (75,46KB)

 

ORO.522.1.2016                                                                                                                      Komprachcice dnia; 06.10.2016 r.

                           

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,         
                                  
                                                                                            z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:

Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Cel konsultacji:

Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:

Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.
Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.

           
                                                                                                                                Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                                                      Leonard Pietruszka                                                      

W załączeniu:

PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2017 r..pdf (95,98KB)
PDFuchwała nr XXXII-243-10.pdf (75,46KB)

 

ORO.522.1.2017                                                    Komprachcice dnia; 06 października 2017 r.

                           

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,   
                                          
                                                                     z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.
Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.
 

                                                                                                                              Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                                  Leonard Pietruszka

                                                                       

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego Programu współpracy z organizacjanmi pożytku publicznego na 2018 r..pdf (96,88KB)
PDFuchwała nr XXXII-243-10.pdf (75,46KB)

 

ORO.522.1.2018                                                                             Komprachcice dnia; 20 września 2018 r.

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,

                                                 
                                                                                  z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

 

Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.
Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.

                                                         

                                                                                                                           Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                                  Leonard Pietruszka

                                                                       

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 r..pdf (214,21KB)
PDFuchwala-nr-xxxii-243-10.pdf (75,46KB)

 

ORO.522.1.2019                                                                                       Komprachcice dnia; 7 października 2019 r.

                           

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,                                            
                                                                                           z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.
 

                                                                                                                          Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                                  Leonard Pietruszka                                                                     

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozytku publicznego na 2020 rok.pdf (240,07KB)
PDFuchwala-nr-xxxii-243-10.pdf (75,46KB)

 

ORO.522.1.2020                                                                 Komprachcice dnia; 25 września 2020 r.

                           

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,                                            
                                                                                           z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.
 

                                                                                                                          Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                                  Leonard Pietruszka                                                                     

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2021 rok.pdf (319,67KB)
PDFuchwala-nr-xxxii-243-10.pdf (75,46KB)
 

ORO.522.1.2021                                                                                 Komprachcice dnia; 30 września 2021 r.                   

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

 

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,                                             
                                                                                                z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 18 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.
 

                                                                                                                            Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                                  Leonard Pietruszka            

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2022 rok.pdf (337,36KB)
PDFuchwala-nr-xxxii-243-10.pdf (75,46KB)