Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (218,12KB)

PDFobwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.pdf (55,24KB)

PDFobwieszczenie Rozbudowa drogi wojewódzkiej.pdf (187,32KB)

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania.pdf (52,95KB)

PDFobwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.pdf (59,12KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (52,04KB)
 

Przedsięwzięcie polegające na: "Budowie fermy drobiu na gruntach miejscowości Polska Nowa Wieś, w Gminie Komprachcice", dz. nr 941

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf.pdf (114,71KB)

PDFobwieszczenie o nałożeniu obowiązku ooś i raportu.pdf (248,29KB)

PDFobwieszczenie - zawieszenie postępowania.pdf (219,72KB)

PDFobwieszczenie - upublicznienie wniosku.pdf (174,59KB)

PDFobwieszczenie -zawiadomienie stron o odwieszeniu postępowania.pdf (149,29KB)

PDFobwieszczenie - udział społeczenstwa.pdf (152,47KB)

PDFobwieszczenie - uzupełnienie raportu.pdf (251,16KB)

PDFobwieszczenie - udział społeczenstwa - uzupełnienie raportu.pdf (152,78KB)

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf (180,47KB)

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf (164,06KB)
 

Przedsięwzięcie polegające na: " Urządzeniu plantacji borówki amerykańskiej”, dz. nr 16 km 2 obręb Wawelno.

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf (319,36KB)

PDFObwieszczenie -zakończenie postępowania.pdf (458,63KB)

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf (386,60KB)
 

 

PDFZawiadomienie RDOŚ I (2).pdf (229,44KB)
PDFZawiadomienie RDOŚ I (1).pdf (270,99KB)
 

Przedsięwzięcie polegające na: " Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko” - I etap”.

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf (214,74KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (199,98KB)
 

Przedsięwzięcie polegające na: "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 km państwowy 2+852,00 (km lokalny 0+000,00) do końca opracowania wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej wewnętrznej do bramy głównej jednostki wojskowej km państwowy 4+850,45 9 (km lokalny 1+998,45) w miejscowości Polska Nowa Wieś”.

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf (221,01KB)

PDFZawiodomienie Wody Polskie.pdf (75,66KB)

PDFObwieszczenie zakończenie postępowania.pdf (683,76KB)

PDFobwieszczenie- upublicznienie decyzji.pdf (392,02KB)
 

Przedsięwzięcie polegające na: „Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego na gruntach miejscowości Dziekaństwo” realizowanego na działce nr 149 km 1 obręb Dziekaństwo”.

PDFObwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (214,63KB)

PDFobwieszczenie upublicznienie wniosku.pdf (196,88KB) 

PDFobwieszczenie zakończenie postępowania.pdf (475,04KB)


PDFobwieszczenie o nałożeniu obowiązku oos i raportu.pdf (284,97KB)

PDFzawiadomienie SKO.pdf (215,36KB)

PDFobwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf (284,36KB)

PDFobwieszczenie zawiadomienie stron o odwieszeniu postępowania.pdf (463,74KB)

PDFobwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf (306,87KB)

PDFobwieszczenie - udział społeczenstwa - uzupełnienie raportu.pdf (306,47KB)

PDFobwieszczenie - uzupełnienie raportu.pdf (456,77KB)

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf (464,81KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (388,17KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji po SKO.pdf (388,61KB)

PDFZawiadomienie SKO.pdf (263,15KB)

PDFprzedłużenie terminu.pdf (232,33KB)

PDFzawiadomienie o przedłużeniu terminu.pdf (239,14KB)
PDFzawiadomienie o przedłużeniu terminu 2.pdf (236,92KB)
PDFobwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf (264,95KB)

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf (132,19KB)

PDFzawiadomienie SKO.pdf (49,88KB)

PDFobwieszczenie - ponowne uzgodnienie organów.pdf (161,27KB)

PDFobwieszczenie - wydana decyzja.pdf (112,81KB)
 

Przedsięwzięcie polegające na: " Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko”

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf (214,43KB) - wszczęcie postepowania

Przedsięwzięcie polegające na " „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno na odcinku od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej  nr 429 od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 0+553,00 w m. Wawelno do końca opracowania km 2+422,95 w m. Polska Nowa Wieś”.

PDFObwieszczenie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (220,48KB)  - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - upublicznienie wniosku.pdf (201,21KB) - upublicznienie wniosku

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.docx.pdf (481,28KB) - zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (220,31KB) - wydana decyzja

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja I”.

PDFObwieszczenie I.pdf (151,87KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie I - umorzenie postępowania.pdf (373,04KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja II”.

PDFObwieszczenie II.pdf (151,88KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie II- umorzenie postępowania.pdf (372,96KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja III”.

PDFObwieszczenie III.pdf (151,89KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie III- umorzenie postępowania.pdf (373,05KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja IV”.

PDFObwieszczenie IV.pdf (152,23KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie IV- umorzenie postępowania.pdf (373,47KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja V”.

PDFObwieszczenie V.pdf (151,87KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie V- umorzenie postępowania.pdf (373,46KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja VI”.

PDFObwieszczenie VI.pdf (152,23KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie VI - umorzenie postępowania.pdf (373,47KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja VII”.

PDFObwieszczenie VII.pdf (152,25KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie VII - umorzenie postępowania.pdf (373,28KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja VIII”.

PDFObwieszczenie VIII.pdf (152,25KB) - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie VIII - umorzenie postępowania.pdf (373,40KB) - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na: „Budowie ciągu pieszo – rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435”.

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf (229,18KB)

umorzenie postępowania - decyzja

PDFobwieszczenie - umorzenie postępowania.pdf (135,81KB)

Przedsięwzięcie polegające na:„Budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMES na części działki ew. nr 1392/5 obręb Polska Nowa Wieś”

upublicznienie wniosku

PDFobwieszczenie - upublicznienie wniosku.pdf (132,55KB)

Przedsięwzięcie polegające na:„Budowie chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś” - inwestor Marek Niedziela

PDFupublicznienie wniosku - obwieszczenie.pdf (131,01KB)

obwieszczenie - udział społeczeństwa

PDFobwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf (260,48KB)

obwieszczenie - ponowne wyłożenie raportu ooś

PDFponowne wyłożenie raportu.pdf (215,83KB)

Przedsięwzięcie polegające na: „Realizacji zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesach R12, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu odpadów, w tym złomu i surowców wtórnych na działkach nr 223/46 i 258/46 w m. Chmielowice przy ul. Cmentarnej 10” - inwestor firma MINI MAL Sp. z o. o.

PDFupublicznienie wniosku-obwieszczenie.pdf (134,63KB)

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie osiedla mieszkaniowego Chmielowice, przy ul. Cmentarnej” 

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf (227,06KB)

obwieszczenie o wydanym postanowieniu - brak ooś

PDFObwieszczenie o postanowieniu.pdf (135,81KB)
obwieszczenie o zakończeniu postępowania

PDFzakończenie postępowania.pdf (261,48KB)

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wawelno w zakresie budowy dodatkowych rurociągów grawitacyjnych i tłocznych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach o następujących numerach: 156, 149, 106, 138, 134, 97, 763/94, 513/81, 86, 408/1, 408/2, 203, 581/418, 474/236, 375/228, 502/198, 177, 194, 426/33, 509/67, 377, 346, 784/292, 756/292, 529/190, 290/190, 72, 229, 751/247, 741/85, 699/292, 797/400, 7, 21, 771/108, 111, 48, 131/1, 35, 680/65, 368,  177/30, 151, 773/242, 774/242, 775/242, 720/241, 719/241, 396/99, 456/60, 490/98, 479/140, 480/140, 481/140, 482/140, 483/140, 484/140, 470/140, 472/140, 424/141, 709/241, 731/240, 799/292, 473/140, 20, 21, 22, 498/231, 315/230, 314/230, 313/230, 493/229, 227, 374/228.

JPEGZawiadomienie o wszczęciu postępowania.jpeg (176,40KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc (34,00KB)

PDFupublicznienie wniosku.pdf (25,24KB)

PDFobwieszczenie o wydanych opiniach.pdf (37,67KB)

PDFobwieszczenie o postanowieniu.pdf (28,74KB)

PDFObwieszczenie o zakończ.postęp.pdf (193,56KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanej decyzji.pdf (196,02KB)

 

Przedsięwzięcie polegające na odwodnieniu terenu budowy domków jednorodzinnych w miejscowości Chmielowice przy ul. Cmentarnej – Kompleks I za pomocą sieci drenażu z odbudową rowów istniejących oraz nowo projektowanych za pomocą sieci drenażu będących odbieralnikami wód drenażowych

DOCobwieszczenie.doc (33,50KB)

PDFzawiadomienie.pdf (233,74KB)

DOCobwieszczenie o zakończeniu postępowania.doc (32,50KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (204,59KB)

 

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  oraz wieś Ochodze i cz. Komprachcic

PDFobwieszczenie Domecko.pdf (207,08KB)

PDFobwieszczenie Ochodze.pdf (204,98KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zakończeniu postępowania w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

PDFzakończ. postęp.pdf (238,48KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zakończeniu postępowania w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

PDFzakończ. post.pdf (242,13KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku wo zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

DOCupublicz. wniosku.doc (23,50KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanym postanowieniu - brak ooś  w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

DOCpostanowienie o braku ooś 4.doc (120,00KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanym postanowieniu - brak ooś  w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

DOCpostanowienie o braku OOŚ 4.doc (184,50KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanych opiniach organów opiniujacych w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

PDFobwieszczenie Ochodze.pdf (163,56KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanych opiniach organów opiniujacych w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

PDFobwieszczenie Domecko.pdf (164,68KB)

 

Obwieszczenia Starosty Opolskiego dot. Budowy kanalizacji w gminie

PDFObwieszczenie - Domecko.pdf (502,25KB)

PDFObwieszczenie - Ochodze.pdf (429,16KB)

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

DOCKanalizacja DOM.doc (44,50KB)

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochodze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

DOCkanalizacja.doc (49,00KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanej decyzji w postępowaniu o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

DOCzawiad. o wydanej decyzji.doc (326,00KB)

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska  dot. przebudowy linii energetycznej 110kV

PDFobwieszcz RDOŚ.pdf (309,07KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zakończeniu postępowania o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

PDFobwieszczenie zakończenie postępowania.pdf (213,85KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice - udział społeczeństwa - wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

PDFudział społeczeństwa.pdf (162,06KB)

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Komprachcice o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

PDFobwieszczenie do stron.pdf (170,06KB)

 

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie:

1. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji - przebudowie linii energetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wpięciem do GZP Gracze oraz zabudową światłowodu

2. postępowanie odwoławcze w sprawie: Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej"

PDFzawiadomienie 20001.pdf (383,35KB)

PDFzawiadomienie 10001.pdf (516,25KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb stanowiska malowania niewielkich elementów stalowych, zlokalizowanej w Osinach przy ul. Opolskiej 29 na działce nr 970/78 km 3.

DOCupublicz. decyzji.doc (27,00KB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb stanowiska malowania niewielkich elementów stalowych, zlokalizowanej w Osinach przy ul. Opolskiej 29 na działce nr 970/78 km 3, obowiązek przeprowadzenia ooś

PDFobwieszczenie.pdf (857,54KB)

 

Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb stanowiska malowania niewielkich elementów stalowych, zlokalizowanej w Osinach przy ul. Opolskiej 29 na działce nr 970/78”

DOCupubliczn. wniosku.doc (22,00KB)

 

Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na zakład produkcji brykietu drzewnego w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Lipowej 38 na działce nr 499 k.m. 5” 

DOCupublicz. wniosku.doc (22,00KB)

 

Obwieszczenie dla stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

DOCobwieszcz. dla stron decyzja.doc (31,00KB)

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

DOCupublicz. decyzji 14.doc (27,00KB)

 

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13 + 947 do km 15 + 599.

DOCzawiad. o zakończ. post.11.doc (32,00KB)

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających

DOCobwieszczenie 9.doc (31,50KB)

 

dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13 + 947 do km 15 + 599

Obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie

DOCobwieszczenie - upublicz. wniosku 8.doc (27,00KB)