Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

Przedsięwzięcie polegające na: " Urządzeniu plantacji borówki amerykańskiej”, dz. nr 16 km 2 obręb Wawelno.

PDFobwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf
 

PDFZawiadomienie RDOŚ I (2).pdf
PDFZawiadomienie RDOŚ I (1).pdf
 

Przedsięwzięcie polegające na: " Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko” - I etap”.

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf
 

Przedsięwzięcie polegające na: "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 km państwowy 2+852,00 (km lokalny 0+000,00) do końca opracowania wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej wewnętrznej do bramy głównej jednostki wojskowej km państwowy 4+850,45 9 (km lokalny 1+998,45) w miejscowości Polska Nowa Wieś”.

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

PDFZawiodomienie Wody Polskie.pdf

PDFObwieszczenie zakończenie postępowania.pdf

PDFobwieszczenie- upublicznienie decyzji.pdf
 

Przedsięwzięcie polegające na: „Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego na gruntach miejscowości Dziekaństwo” realizowanego na działce nr 149 km 1 obręb Dziekaństwo”.

PDFObwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFobwieszczenie upublicznienie wniosku.pdf 

PDFobwieszczenie zakończenie postępowania.pdf


PDFobwieszczenie o nałożeniu obowiązku oos i raportu.pdf

PDFzawiadomienie SKO.pdf

PDFobwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf

PDFobwieszczenie zawiadomienie stron o odwieszeniu postępowania.pdf

PDFobwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf

PDFobwieszczenie - udział społeczenstwa - uzupełnienie raportu.pdf

PDFobwieszczenie - uzupełnienie raportu.pdf

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf
 

Przedsięwzięcie polegające na: " Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko”

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf - wszczęcie postepowania

Przedsięwzięcie polegające na " „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno na odcinku od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej  nr 429 od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 0+553,00 w m. Wawelno do końca opracowania km 2+422,95 w m. Polska Nowa Wieś”.

PDFObwieszczenie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf  - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie - upublicznienie wniosku.pdf - upublicznienie wniosku

PDFobwieszczenie - zakończenie postępowania.docx.pdf - zakończenie postępowania

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf - wydana decyzja

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja I”.

PDFObwieszczenie I.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie I - umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja II”.

PDFObwieszczenie II.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie II- umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja III”.

PDFObwieszczenie III.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie III- umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja IV”.

PDFObwieszczenie IV.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie IV- umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja V”.

PDFObwieszczenie V.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie V- umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja VI”.

PDFObwieszczenie VI.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie VI - umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja VII”.

PDFObwieszczenie VII.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie VII - umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 340/3 obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice – instalacja VIII”.

PDFObwieszczenie VIII.pdf - wszczęcie postępowania

PDFobwieszczenie VIII - umorzenie postępowania.pdf - umorzenie postępowania

Przedsięwzięcie polegające na: „Budowie ciągu pieszo – rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435”.

wszczęcie postępowania

PDFwszczęcie postępowania - obwieszczenie.pdf

umorzenie postępowania - decyzja

PDFobwieszczenie - umorzenie postępowania.pdf

Przedsięwzięcie polegające na:„Budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMES na części działki ew. nr 1392/5 obręb Polska Nowa Wieś”

upublicznienie wniosku

PDFobwieszczenie - upublicznienie wniosku.pdf

Przedsięwzięcie polegające na:„Budowie chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś” - inwestor Marek Niedziela

PDFupublicznienie wniosku - obwieszczenie.pdf

obwieszczenie - udział społeczeństwa

PDFobwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf

obwieszczenie - ponowne wyłożenie raportu ooś

PDFponowne wyłożenie raportu.pdf

Przedsięwzięcie polegające na: „Realizacji zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesach R12, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu odpadów, w tym złomu i surowców wtórnych na działkach nr 223/46 i 258/46 w m. Chmielowice przy ul. Cmentarnej 10” - inwestor firma MINI MAL Sp. z o. o.

PDFupublicznienie wniosku-obwieszczenie.pdf

Przedsięwzięcie polegające na „Budowie osiedla mieszkaniowego Chmielowice, przy ul. Cmentarnej” 

obwieszczenie - wszczęcie postępowania

PDFObwieszczenie - wszczęcie postępowania.pdf

obwieszczenie o wydanym postanowieniu - brak ooś

PDFObwieszczenie o postanowieniu.pdf
obwieszczenie o zakończeniu postępowania

PDFzakończenie postępowania.pdf

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wawelno w zakresie budowy dodatkowych rurociągów grawitacyjnych i tłocznych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach o następujących numerach: 156, 149, 106, 138, 134, 97, 763/94, 513/81, 86, 408/1, 408/2, 203, 581/418, 474/236, 375/228, 502/198, 177, 194, 426/33, 509/67, 377, 346, 784/292, 756/292, 529/190, 290/190, 72, 229, 751/247, 741/85, 699/292, 797/400, 7, 21, 771/108, 111, 48, 131/1, 35, 680/65, 368,  177/30, 151, 773/242, 774/242, 775/242, 720/241, 719/241, 396/99, 456/60, 490/98, 479/140, 480/140, 481/140, 482/140, 483/140, 484/140, 470/140, 472/140, 424/141, 709/241, 731/240, 799/292, 473/140, 20, 21, 22, 498/231, 315/230, 314/230, 313/230, 493/229, 227, 374/228.

JPEGZawiadomienie o wszczęciu postępowania.jpeg

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc

PDFupublicznienie wniosku.pdf

PDFobwieszczenie o wydanych opiniach.pdf

PDFobwieszczenie o postanowieniu.pdf

PDFObwieszczenie o zakończ.postęp.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanej decyzji.pdf

 

Przedsięwzięcie polegające na odwodnieniu terenu budowy domków jednorodzinnych w miejscowości Chmielowice przy ul. Cmentarnej – Kompleks I za pomocą sieci drenażu z odbudową rowów istniejących oraz nowo projektowanych za pomocą sieci drenażu będących odbieralnikami wód drenażowych

DOCobwieszczenie.doc

PDFzawiadomienie.pdf

DOCobwieszczenie o zakończeniu postępowania.doc

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf

 

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  oraz wieś Ochodze i cz. Komprachcic

PDFobwieszczenie Domecko.pdf

PDFobwieszczenie Ochodze.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zakończeniu postępowania w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

PDFzakończ. postęp.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zakończeniu postępowania w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

PDFzakończ. post.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku wo zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

DOCupublicz. wniosku.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanym postanowieniu - brak ooś  w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

DOCpostanowienie o braku ooś 4.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanym postanowieniu - brak ooś  w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

DOCpostanowienie o braku OOŚ 4.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanych opiniach organów opiniujacych w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochdze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

PDFobwieszczenie Ochodze.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanych opiniach organów opiniujacych w związku ze  zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

PDFobwieszczenie Domecko.pdf

 

Obwieszczenia Starosty Opolskiego dot. Budowy kanalizacji w gminie

PDFObwieszczenie - Domecko.pdf

PDFObwieszczenie - Ochodze.pdf

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Domecko, w gminie Komprachcice  

DOCKanalizacja DOM.doc

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przykanalikami obejmującej wieś Ochodze i cz. Komprachcic, w gminie Komprachcice  

DOCkanalizacja.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanej decyzji w postępowaniu o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

DOCzawiad. o wydanej decyzji.doc

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska  dot. przebudowy linii energetycznej 110kV

PDFobwieszcz RDOŚ.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o zakończeniu postępowania o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

PDFobwieszczenie zakończenie postępowania.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice - udział społeczeństwa - wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

PDFudział społeczeństwa.pdf

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Komprachcice o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

PDFobwieszczenie do stron.pdf

 

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie:

1. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji - przebudowie linii energetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wpięciem do GZP Gracze oraz zabudową światłowodu

2. postępowanie odwoławcze w sprawie: Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej"

PDFzawiadomienie 20001.pdf

PDFzawiadomienie 10001.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb stanowiska malowania niewielkich elementów stalowych, zlokalizowanej w Osinach przy ul. Opolskiej 29 na działce nr 970/78 km 3.

DOCupublicz. decyzji.doc

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb stanowiska malowania niewielkich elementów stalowych, zlokalizowanej w Osinach przy ul. Opolskiej 29 na działce nr 970/78 km 3, obowiązek przeprowadzenia ooś

PDFobwieszczenie.pdf

 

Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb stanowiska malowania niewielkich elementów stalowych, zlokalizowanej w Osinach przy ul. Opolskiej 29 na działce nr 970/78”

DOCupubliczn. wniosku.doc

 

Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na zakład produkcji brykietu drzewnego w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Lipowej 38 na działce nr 499 k.m. 5” 

DOCupublicz. wniosku.doc

 

Obwieszczenie dla stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

DOCobwieszcz. dla stron decyzja.doc

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15 + 599

DOCupublicz. decyzji 14.doc

 

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13 + 947 do km 15 + 599.

DOCzawiad. o zakończ. post.11.doc

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających

DOCobwieszczenie 9.doc

 

dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13 + 947 do km 15 + 599

Obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie

DOCobwieszczenie - upublicz. wniosku 8.doc