Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

PDFKONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice.pdf
PDFPOS_Komprachcice_2021-2024.pdf
PDFPrognoza_Komprachcice_2021-2024.pdf
DOCXformularz uwag i wniosków.docx

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych.pdf
 

Ogłoszenie o naborze wniosków
PDFOgłoszenie o naborze wniosków.pdf
PDFRegulamin naboru.pdf
DOCXWniosek o dotację.docx

PDFKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 14.09.2020 roku w sprawie jakości wody.pdf

Ocena jakości wody za I półrocze 2020 r.
PDFocena jakości wody w I półroczu 2020.pdf

Informacja o udzielonym dofinansowaniu do utylizacji azbestu
PDFOgłoszenie o udzielonym dofinansowaniu do utylizacji azbestu.pdf

Ocena jakości wody za I kwartał 2019 r.
PDFOcena jakości wody w I kwartale 2019 r..pdf

Informacja Wójta Gminy o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW na zadanie pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice - w roku 2018"
PDFINFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE - Azbest 2018.pdf

Ocena jakości wody za I kwartał 2018 r.
PDFOcena jakości wody za I kwartal 2018 r..pdf

Ocena jakości wody za IV kwartał 2017 r.
PDFocena jakości wody za IV kw. 2017.pdf

Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu promieniotwórczego
PDFbadania wody.pdf

Ocena bieżącej jakości wody - 16.10.2017r.
PDFOcena jakości wody w III kwartale 2017 r..pdf

Ocena bieżącej jakości wody - 20.07.2017 r.
PDFOcena jakości wody w II kwartale 2017 r..pdf

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice
PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych.pdf

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017-2020 - obwieszczenie o wyłożeniu projektu wraz z formularzem opinii
PDFOBWIESZCZENIE .pdf
PDFPOS_Komprachcice_2017.pdf
DOCXformularz uwag i wniosków.docx

Ocena bieżącej jakości wody - 03.06.2016 r.
PDFOcena bieżąca jakości wody.pdf

Informacja Wójta Gminy Komprachcice w sprawie przejazdów kolejowych na drogach niepublicznych
PDFkomunikat w spr. przejazdów kolejowych.pdf

Informacja Wójta Gminy Komprachcice o jakości wody do picia
PDFInformacja Wójta o jakości wody0001.pdf

Obwieszczenie Wojewódy Opolskiego owydaqniu decyzji o pozwoleniu na budowę
PDFobwieszczenie0001.pdf

Komunikat Wójta Gminy w sprawie utylizacji azbestu wraz z deklaracją dla mieszkańców wraz z deklaracją i wnioskiem
DOCDEKLARACJA MIESZKAŃCA.doc
DOCwniosek o usuwanie azbestu.doc
PDFazbest.pdf

Informacja Wójta Gminy o otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. "„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Komprachcice"
JPEGinformacja Wójta Gminy.jpeg

TIFInformacja Wójta Gminy.tif

Informacja Wójta Gminy o otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. "„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Komprachcice”
PDFinf. o dofinansowaniu.pdf

Informacja Wójta Gminy o przystąpieniu do realizacji zadania  polegającego na  usuwaniu azbestu z terenu Gminy
PDFinformacja azbest.pdf

Komunikat Wójta Gminy w sprawie utylizacji azbestu wraz z deklaracją dla mieszkańców
DOCKOMUNIKAT.doc
DOCDEKLARACJA MIESZKAŃCA.doc

Zawiadomienie dla mieszkańców o zbiórce opon i odpadów niebezpiecznych
DOCZawiadomienie - zbiórka opon.doc
DOCZAWIADOMIENIE w spr. zb odpadów niebezp..doc

Informacja dotycząca bioodpadów
DOCInf. Wójta bioodpady przypomn..doc
DOCodpady biodegradowalne- ankieta.doc

Terminy  wywozu odpadów dla mieszkańców gminy
DOCterminy wywozu odpadów dla mieszkańców.doc

Informacja w spr. możliwości nabycia pojemników do użytku w gospodarstwie domowym
DOCogł.o przekazaniu poj. na odpady.doc

Komunikat  w spr. spalania odpadów
DOCspalanie odpadów.doc