Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne informacje

KOMUNIKAT

 

W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem podczas spisywania stanów wodomierzy, ZGKiM Komprachcice zwraca się z prośbą do mieszkańców sołectw Polska Nowa Wieś, Wawelno, Dziekaństwo, Karczów, Skarbiszów, Sławice, Niewodniki, Narok, Prądy, Dąbrowa o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numer 77 4646 234 wew. 12 lub elektronicznie poprzez stronę internetową: zgkimkomprachcice.pl do dnia 15.04.2020r,.

_________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 16.03.2020 PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) będzie nieczynny do odwołania.

___________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

ZGKiM Komprachcice informuje, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne pomieszczenia biurowe oraz inne obiekty będą niedostępne dla klientów do odwołania.
Wszystkie formalności można załatwić telefonicznie lub mailowo.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana cennika za wywóz nieczystości płynnych od 02.03.2020

PDFZARZĄDZENIE NR 1_2020.pdf

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące zapytania ofertowego dotyczącego sukcesywnej dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020

 

PDFZawiadomienie.pdf
PDFProtokół.pdf
PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
PDFWybór oferty.pdf
PDFInformacja o spełnieniu warunków.pdf
PDFStreszczenie oferty.pdf
PDFWniosek.pdf

 

_______________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u

PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki i środy w godzinach od 13.00 do 17.00 i piątki od godz. 7.00-13.00 oraz w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11.00 do 13.00, oprócz świąt, oraz dni ustawowo wolnych

_________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Od dnia 01.06.2019 stan wodomierza można podawać poprzez stronę internetową zgkimkomprachcice.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR V.19.2019 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 24 stycznia 2019 r.

od miesiąca lutego.2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 18,70 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 37,40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

________________________________________________________________________________________________________________

ZGKiM Komprachcice informuje, że w I kwartale 2019 roku nastąpi wymiana wodomierzy głównych w miejscowości Komprachcice

 

_________________________________________________________

 

Twardość wody
335 mg/dm³ CaCO3

_______________________________________________________________________________________

Cmentarz komunalny w Dziekaństwie


Informacje dotyczące Cmentarza znajdują się pod adresem:

http://cmentarz.komprachcice.netgis.pl/frontend/cemetery/

 

________________________________________________________________________________________________________________

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Samodzielny referent ds. księgowości, magazynu i kasjer


Szczegóły w załączniku

PDFNabór na wolne stanowisko pracy.pdf

Informacja o kandydatach którzy zgłosili się do naboru

PDFInformacja o kandydatach.pdf

Informacja o wynikach naboru

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf
 

__________________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR III.15.2018 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 13 grudnia 2018 r.

od dnia 01.01.2019 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 32,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Z M I A N A     T E R M I N U     P Ł A T N O Ś C I

 

W związku ze zmianami terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  informujemy, że w miesiącu  LIPCU 2016 Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiące 06/2016 i 07/2016 będą miały ten sam termin płatności - do 15.07.2016 r. Prosimy o uiszczenie obydwóch opłat  w tym terminie by uniknąć  powstania zaległości w opłacie.

 Od lipca 2016 r.płatność za dany miesiąc będzie posiadać termin płatności w tym samym miesiącu !!!

 

Od dnia 01.11.2015 czynności związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, oraz przyłączy kanalizacyjnych w granicach do pierwszej studni kanalizacyjnej od strony sieci (lub granicy nieruchomości) i przepompowni przydomowej (wraz z tą przepompownią) będą realizowane bezpośrednio przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

 

Awarie należy zgłaszać pod numerami telefonów:


⇒ 774 742 107, 774 435 660 w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00 - Dział Sieci Kanalizacyjnej
⇒ 994 lub 774 435 549 po godzinie 15.00 oraz w dni wolne i święta - Pogotowie

      

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę dokonywać tylko na numer konta podany na blankiecie opłat lub w kasie ZGKiM Komprachcice.

Wpłaty na inne konto (konto opłat za wodę, poprzednie konto wpłat za odpady - Remondius) nie będą honorowane

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Roman Fedorowski
 • opublikowano:
  19-06-2013 09:32
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  24-03-2020 11:02
  przez: Roman Fedorowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 8339
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl