Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 

Z dniem przeniesienia do CEiDG wpisów z ewidencji gminnej, Wójt Gminy Komprachcice przestał być organem ewidencyjnym.

Rejestracja w CEiDG jest wolna od opłat. Przedsiębiorca może dokonać wpisu samodzielnie on-line lub za pośrednictwem urzędu gminy. Szczegóły dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, formularze i instrukcje, obowiązujące przepisy dostępne są na stronie internetowej www.firma.gov.pl.