Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2002

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2002

 

 

 
Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XXVIII/229/02
25.03.2002

nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiny

Nr 38, poz. 556
z dnia 6.05.2002 r.

XXVIII/232
25.03.2002

zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

Nr 38, poz. 557
z dnia 6.05.2002 r.

XXVIII/236/02
25.03.2002

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych

Nr 35, poz. 509
z dnia 25.04.2002 r.

XXVIII/237/02
25.03.2002

ustalenia opłat za korzystanie z międzygminnego składowiska odpadów stałych w Domecku

Nr 35, poz. 510
z dnia 25.04.2002 r.

XXX/245/02
25.06.2002

utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic obwodu oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr 69, poz. 932
z dnia 17.07.2002 r.

XXX/246/02
25.06.2002

podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy

Nr 69, poz. 933
z dnia 17.07.2002 r.

XXX/250/02
25.06.2002

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice

Nr 81, poz. 1096
z dnia 8.08.2002 r.

XXXI/260/02
12.09.2002

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 112, poz. 1441
z dnia 4.11.2002

XXXII/263/02
10.10.2002

uchwalenia Strategii rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002-2010

 

II/13/02
12.12.2002

ustalenia górnych stawek opłat za korzystanie z międzygminnego składowiska odpadów stałych w Domecku

Nr 1, poz. 22
z dnia 10.01.2003 r.

II/14/02
12.12.2002

wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Nr 134, poz. 1968
z dnia 24.12.2002 r.

II/15/02
12.12.2002

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2002 r.- przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2003 na obszarze Gminy Komprachcice (rozstrzygnięcie nadzorcze)

Nr 134, poz. 1969
z dnia 24.12.2002 r.

 

II/16/02
12.12.2002

ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

(rozstrzygnięcie nadzorcze do § 1pkt 1 i 2)

Nr 134, poz. 1970
z dnia 24.12.2002 r.

II/17/02
12.12.2002

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 Nr 134, poz. 1971
z dnia 24.12.2002 r.

II/18/02
12.12.2002

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru podatku, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

Nr 134, poz. 1972
z dnia 24.12.2002 r.

II/19/02
12.12.2002

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Nr 134, poz. 1973
z dnia 24.12.2002 r.

 

II/20/02
12.12.2002

określenia wzoru formularzy

Nr 134, poz. 1974
z dnia 24.12.2002 r.