Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2003

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2003

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

III/22/03
6.02.2003

określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych

Nr 30, poz. 704
z dnia 25.04.2003 r.

III/24/03
6.02.2003

uchwalenia Statutu Gminy Komprachcice

Nr 27, poz. 642
z dnia 16.04.2003 r.

IV/37/03
15.04.2003

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Komprachcice na lata 2003-2007

Nr 43, poz. 934
z dnia 6.06.2003 r.

IV/38/03
15.04.2003

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Nr 41, poz. 896
z dnia 2.06.2003 r.

V/46/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Komprachcice

Nr 57, poz. 1109
z dnia 23.07.2003 r.

V/47/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Chmielowice

Nr 57, poz. 1110
z dnia 23.07.2003 r.

V/48/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Domecko

Nr 57, poz. 1111
z dnia 23.07.2003 r.

V/49/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Dziekaństwo

Nr 57, poz. 1112
z dnia 23.07.2003 r.

V/50/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Ochodze

Nr 57, poz. 1113
z dnia 23.07.2003 r.

V/51/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Osiny

Nr 57, poz. 1114
z dnia 23.07.2003 r.

V/52/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Polska Nowa Wieś

Nr 57, poz. 1115
z dnia 23.07.2003 r.

V/53/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Wawelno

Nr 57, poz. 1116
z dnia 23.07.2003 r.

V/54/03
29.05.2003

nadania Statutu Sołectwu Żerkowice

Nr 57, poz. 1117
z dnia 23.07.2003 r.

V/56/03
29.05.2003

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Nr 49, poz. 1027
z dnia 23.06.2003 r.

VI/62/03
28.08.2003

pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Nr 74, poz. 1428
z dnia 25.09.2003 r.

VI/63/03
28.08.2003

zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

Nr 74, poz. 1429
z dnia 25.09.2003 r.

 

VI/66/03
28.08.2003

wprowadzenia zmian w uchwale nr V/41/99 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12.03.1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodu

Nr 74, poz. 1430
z dnia 25.09.2003 r.

 

VII/73/03
2.10.2003

nadania nazwy nowej ulicy w Komprachcicach

Nr 83, poz. 1619
z dnia 17.10.2003 r.

 

IX/82/03
16.12.2003

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Nr 106, poz.2211
z dnia 23.12.2003 r.

 

IX/83/03
16.12.2003

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Nr 106, poz. 2212
z dnia 23.12.2003 r.

 

IX/86/03
16.12.2003

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

Nr 7 , poz. 127
z dnia 6.02.2004 r.