Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2004

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2004

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

X/88/04
23.01.2004

nadania nazw nowym ulicom w Chmielowicach

Nr 16, poz. 395
z dnia 12.03.2004 r.

XI/91/04
26.02.2004

zmiany uchwały nr IX/83/03 Rady Gminy Komprachcice z dnia 16.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Nr 21, poz. 616
z dnia 31.03.2004 r.

XII/94/04
26.03.2004

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Komprachcice

Nr 27, poz. 885
z dnia 27.04.2004 r.

XII/95/04
26.03.2004

ustalenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych dla mieszkańców Gminy Komprachcice

Nr 27, poz. 886
z dnia 27.04.2004 r.

XIII/106/04
29.04.2004

ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Komprachcice

Nr 38, poz. 1125
z dnia 9.06.2004 r.

XV/108/04
23.06.2004

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice, Żerkowice

Nr 56, poz. 1578
z dnia 24.08.2004 r.

XVII/123/04
23.09.2004

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr 74, poz. 1949
z dnia 5.11.2004 r.

XIX/133/04
14.12.2004

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 89, poz. 2405
z dnia 17.12.2004 r.

XIX/134/04
14.12.2004

zwolnień od podatku od nieruchomości

Nr 89, poz. 2406
z dnia 17.12.2004 r.

XIX/135/04
14.12.2004

podatku od środków transportowych

Nr 89, poz. 2407
z dnia 17.12.2004 r.

XIX/136/04
14.12.2004

określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego

Nr 89, poz.2408
z dnia 17.12.2004 r.

XIX/137/04
14.12.2004

określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego

Nr 89, poz. 2409
z dnia 17.12.2004 r.

XIX/138/04
14.12.2004

określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Nr 89, poz. 2410
z dnia 17.12.2004 r.

XIX/140/04
14.12.2004

szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nr 8, poz. 309
z dnia 11.02.2005 r.

XIX/141/04
14.12.2004

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu

Nr 8, poz. 310
z dnia 11.02.2005 r.

XIX/142/04
14.12.2004

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Nr 8, poz. 311
z dnia 11.02.2005 r.