Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2008

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2008

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XII/81/08
10.03.2008

nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wawelno

Nr 26, poz. 941
z dnia 15.04.2008 r.

XII/82/08
10.03.2008

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice

Nr 26, poz. 942
z dnia 15.04.2008 r.

XIII/87/08
25.04.2008

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 34, poz. 1211
z dnia 21.05.2008 r.

XIII/88/08
25.04.2008

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

Nr 42, poz. 1523
z dnia 19.06.2008 r.

XIII/90/08
25.04.2008

prowadzenia stołówek w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice

Nr 34, poz. 1212
z dnia 21.05.2008 r.

XV/111/08
7.08.2008

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Nr 68, poz. 1841
z dnia 5.09.2008 r.

XV/112/08
7.08.2008

nadania nazwy nowym ulicom w miejscowości Wawelno

Nr 68, poz. 1842
z dnia 5.09.2008 r.

XV/115/08
7.08.2008

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Nr 68, poz. 1843
z dnia 5.09.2008 r.

XV/116/08
7.08.2008

opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Nr 68, poz. 1844
z dnia 5.09.2008 r.

XVII/127/08
27.11.2008

nadania nazwy ulicom w miejscowościach Wawelno i Komprachcice

Nr 1, poz. 12
z dnia 8.01.2009 r.

XVII/128/08
27.11.2008

uchylenia uchwały nr XIII/90/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25.04.2008 r. w sprawie prowadzenia stołówek w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice

Nr 101, poz. 2377
z dnia 17.12.2008 r.

XVII/129/08
27.11.2008

ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Nr 101, poz. 2378
z dnia 17.12.2008 r.

XVII/131/08
27.11.2008

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Nr 101, poz. 2379
z dnia 17.12.2008 r.

 

XVII/132/08
27.11.2008

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 97, poz. 2270
z dnia 11.12.2008 r.

XVII/133/08
27.11.2008

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

Nr 97, poz. 2271
z dnia 11.12.2008

XVII/134/08
27.11.2008

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na 2009 rok

Nr 97, poz. 2272
z dnia 11.12.2008 r.

 

XVIII/142/08
18.12.2008

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 4, poz. 59
z dnia 16.01.2009 r.