Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2011

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

III/17/11
25.01.2011

określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 Nr 17, poz. 216
z dnia 23.02.2011 r.

IV/21/11
24.03.2011

zmiany nazw ulic istniejących w miejscowości Ochodze

Nr 42, poz. 534
z dnia 22.04.2011 r.

V/24/11
19.05.2011

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne

Nr 63, poz. 803
z dnia 14.06.2011 r.

VI/33/11
28.06.2011

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Nr 77, poz. 963
z dnia 19.07.2011 r.

VIII/38/11
29.09.2011

zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice

Nr 118, poz. 1407
z dnia 19.10.2011 r.

IX/45/11
30.11.2011

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Nr 151, poz. 1931
z dnia 22.12.2011 r.

IX/46/11
30.11.2011

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice

Nr 151, poz. 1932
z dnia 22.12.2011 r.

IX/47/11
30.11.2011

nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice, Ochodze

Nr 151, poz. 1933
z dnia 22.12.2011 r.

IX/48/11

30.11.2011

ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

Nr 151, poz. 1934
z dnia 22.12.2011 r.

IX/49/11
30.11.2011

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Nr 142, poz. 1772
z dnia 14.12.2011 r.

IX/50/11
30.11.2011

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Nr 142, poz. 1773
z dnia 14.12.2011 r.

IX/51/11
30.11.2011

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Komprachcice na rok 2012

Nr 142, poz. 1774
z dnia 14.12.2011 r.

IX/52/11
30.11.2011

określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Nr 142, poz. 1775
z dnia 14.12.2011 r.

IX/53/11
30.11.2011

określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego

Nr 142, poz. 1776
z dnia 14.12.2011 r.

IX/54/11
30.11.2011

określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego

Nr 146, poz. 1852
z dnia 16.12.2011 r.

X/60/11
15.12.2011

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

poz. 115
z dnia 18.01.2012 r.