Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
911709717998875817968835868052000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86731717927831183208840067694393390816728534211492594276104999
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
437674258237328375084270841875447954730748902881618930584854
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
323553105126541258623293630160264412478623897327512960643220
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184802158122857291042322226867250352050525301326073243926064
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000189231357710305168351509015489
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 79295
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 64751
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 56037
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 48677
 5. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 44657
 6. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 23732
 7. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 23118
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 20057
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 18359
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 17698
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 16121
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 15784
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 14794
 14. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 14163
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 13949
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13942
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 13623
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 13321
 19. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 13175
 20. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 12714
 21. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 12566
 22. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12072
 23. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 11939
 24. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 11735
 25. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 11474
 26. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 11466
 27. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 11146
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11071
 29. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 11052
 30. ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Wyświetleń: 10973
 31. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 10944
 32. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 10773
 33. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 10500
 34. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 10407
 35. Budżet
  Wyświetleń: 10191
 36. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 10083
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9895
 38. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 9746
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9644
 40. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 9501
 41. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 9463
 42. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 9446
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9385
 44. Rada Gminy
  Wyświetleń: 9336
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 9114
 46. Rolnictwo
  Wyświetleń: 9047
 47. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 9038
 48. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8997
 49. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 8957
 50. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 8848
 51. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 8827
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8795
 53. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8747
 54. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 8718
 55. Radni Gminy
  Wyświetleń: 8574
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8565
 57. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 8409
 58. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 8382
 59. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 8341
 60. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 8320
 61. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8239
 62. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8171
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8148
 64. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8073
 65. Zarządzenia Wójta (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7918
 66. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 7710
 67. Drogi
  Wyświetleń: 7647
 68. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7527
 69. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 7523
 70. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 7474
 71. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7435
 72. Wybory
  Wyświetleń: 7426
 73. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 7381
 74. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 7268
 75. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 7225
 76. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 7219
 77. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 7217
 78. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 7069
 79. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6968
 80. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 6909
 81. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6839
 82. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6562
 83. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 6506
 84. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 6368
 85. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6357
 86. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6332
 87. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 6301
 88. Sesje
  Wyświetleń: 6292
 89. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 6256
 90. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 6241
 91. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 6205
 92. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6123
 93. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 6042
 94. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6034
 95. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 5955
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5890
 97. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 5883
 98. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 5861
 99. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5829
 100. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 5823
 101. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 5809
 102. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 5798
 103. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 5794
 104. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5771
 105. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 5764
 106. strona główna
  Wyświetleń: 5744
 107. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 5743
 108. zadania
  Wyświetleń: 5700
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 5656
 110. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5625
 111. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5499
 112. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5497
 113. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5453
 114. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5391
 115. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 5337
 116. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 5292
 117. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5290
 118. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5275
 119. Dotacje
  Wyświetleń: 5250
 120. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5236
 121. Sprawozdania
  Wyświetleń: 5232
 122. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 5229
 123. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 5223
 124. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5164
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5160
 126. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5139
 127. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 5127
 128. Ważne informacje
  Wyświetleń: 5096
 129. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 4912
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 4883
 131. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 4847
 132. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 4843
 133. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 4828
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4816
 135. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 4787
 136. Programy
  Wyświetleń: 4761
 137. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4631
 138. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 4625
 139. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4617
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 4616
 141. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 4603
 142. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 4594
 143. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 4569
 144. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4502
 145. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 4499
 146. Przemoc
  Wyświetleń: 4498
 147. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 4486
 148. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4453
 149. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 4412
 150. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 4410
 151. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 4379
 152. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 4371
 153. 2007
  Wyświetleń: 4363
 154. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 4321
 155. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4307
 156. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 4307
 157. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4266
 158. Podatki
  Wyświetleń: 4266
 159. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4244
 160. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 4242
 161. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4216
 162. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 4212
 163. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 4210
 164. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 4196
 165. 2012
  Wyświetleń: 4142
 166. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4137
 167. za rok 2011
  Wyświetleń: 4137
 168. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 4136
 169. za rok 2009
  Wyświetleń: 4130
 170. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 4108
 171. za rok 2012
  Wyświetleń: 4096
 172. 2013
  Wyświetleń: 4081
 173. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 4073
 174. za rok 2010
  Wyświetleń: 4066
 175. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4051
 176. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 4046
 177. za 2014 r.
  Wyświetleń: 4035
 178. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 4019
 179. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4013
 180. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 4007
 181. 2006
  Wyświetleń: 3993
 182. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3976
 183. 2005
  Wyświetleń: 3938
 184. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 3938
 185. Referendum
  Wyświetleń: 3938
 186. 2008
  Wyświetleń: 3909
 187. za rok 2013
  Wyświetleń: 3904
 188. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 3868
 189. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3848
 190. 2011
  Wyświetleń: 3838
 191. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 3836
 192. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 3823
 193. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 3810
 194. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 3796
 195. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 3778
 196. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 3773
 197. za 2013 r.
  Wyświetleń: 3766
 198. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3721
 199. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 3679
 200. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 3660
 201. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 3601
 202. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3595
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3593
 204. 2004
  Wyświetleń: 3588
 205. Stypendia
  Wyświetleń: 3584
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3565
 207. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 3559
 208. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3554
 209. 2005
  Wyświetleń: 3552
 210. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 3545
 211. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 3529
 212. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3524
 213. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3519
 214. 2010
  Wyświetleń: 3516
 215. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3515
 216. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 3514
 217. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3499
 218. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3484
 219. 2013
  Wyświetleń: 3462
 220. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 3452
 221. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3449
 222. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 3411
 223. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 3407
 224. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 3401
 225. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3387
 226. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 3383
 227. 2009
  Wyświetleń: 3379
 228. 2007
  Wyświetleń: 3373
 229. 2010
  Wyświetleń: 3360
 230. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3348
 231. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3347
 232. 2009
  Wyświetleń: 3330
 233. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3330
 234. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 3319
 235. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3318
 236. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 3311
 237. 2012
  Wyświetleń: 3288
 238. 2002
  Wyświetleń: 3284
 239. za 2009 r.
  Wyświetleń: 3279
 240. 2006
  Wyświetleń: 3278
 241. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 3278
 242. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3274
 243. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 3273
 244. 2014
  Wyświetleń: 3267
 245. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3246
 246. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3241
 247. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 3241
 248. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3240
 249. 2003
  Wyświetleń: 3230
 250. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 3228
 251. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 3197
 252. Statut
  Wyświetleń: 3194
 253. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 3185
 254. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 3185
 255. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 3183
 256. 2011
  Wyświetleń: 3181
 257. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 3179
 258. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 3166
 259. za 2013 rok
  Wyświetleń: 3166
 260. 2001
  Wyświetleń: 3159
 261. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 3153
 262. 2008
  Wyświetleń: 3129
 263. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3125
 264. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 3122
 265. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 3118
 266. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 3111
 267. za 2010 r.
  Wyświetleń: 3104
 268. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3102
 269. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 3094
 270. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 3091
 271. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 3089
 272. za 2012 r.
  Wyświetleń: 3088
 273. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3078
 274. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3075
 275. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3060
 276. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 3046
 277. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3035
 278. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 3032
 279. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 3019
 280. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3010
 281. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 2991
 282. 2002
  Wyświetleń: 2990
 283. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2984
 284. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 2978
 285. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2967
 286. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2961
 287. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 2952
 288. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 2951
 289. za 2011 r.
  Wyświetleń: 2950
 290. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 2947
 291. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 2942
 292. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2926
 293. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 2921
 294. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2919
 295. za 2011 rok
  Wyświetleń: 2919
 296. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2914
 297. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2905
 298. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 2902
 299. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2901
 300. 2003
  Wyświetleń: 2888
 301. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2881
 302. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 2880
 303. 2004
  Wyświetleń: 2871
 304. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 2865
 305. za 2009 rok
  Wyświetleń: 2859
 306. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 2841
 307. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 2839
 308. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2836
 309. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 2833
 310. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 2820
 311. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2810
 312. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 2800
 313. za 2015 r.
  Wyświetleń: 2800
 314. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 2784
 315. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2772
 316. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2764
 317. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 2763
 318. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 2763
 319. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2755
 320. 2001
  Wyświetleń: 2750
 321. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2733
 322. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2730
 323. DOWODY OSOBISTE OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 2727
 324. za 2010 rok
  Wyświetleń: 2717
 325. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 2714
 326. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2703
 327. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 2687
 328. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2666
 329. 2014
  Wyświetleń: 2657
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2657
 331. Przetarg
  Wyświetleń: 2653
 332. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 2647
 333. za rok 2014
  Wyświetleń: 2633
 334. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 2627
 335. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 2601
 336. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 2592
 337. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 2590
 338. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2588
 339. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 2587
 340. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH
  Wyświetleń: 2570
 341. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2570
 342. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2528
 343. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 2527
 344. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 2512
 345. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 2501
 346. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 2501
 347. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 2496
 348. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 2490
 349. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 2482
 350. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 2477
 351. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 2477
 352. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2455
 353. 2017
  Wyświetleń: 2421
 354. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2382
 355. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 2382
 356. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 2353
 357. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 2347
 358. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 2341
 359. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 2330
 360. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2328
 361. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 2327
 362. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 2325
 363. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2323
 364. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2317
 365. za 2014 rok
  Wyświetleń: 2315
 366. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2304
 367. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 2284
 368. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 2254
 369. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 2252
 370. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 2247
 371. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 2236
 372. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2224
 373. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2195
 374. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2187
 375. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 2186
 376. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2173
 377. za 2016 rok
  Wyświetleń: 2172
 378. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 2157
 379. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 2140
 380. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2139
 381. 2015
  Wyświetleń: 2114
 382. za rok 2015
  Wyświetleń: 2080
 383. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2076
 384. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2053
 385. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2048
 386. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2023
 387. 2015
  Wyświetleń: 2022
 388. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 2011
 389. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 1995
 390. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1985
 391. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1961
 392. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1948
 393. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1948
 394. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1943
 395. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1907
 396. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 1893
 397. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1877
 398. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1868
 399. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1856
 400. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1842
 401. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 1837
 402. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1807
 403. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1794
 404. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 1788
 405. Rejestry
  Wyświetleń: 1737
 406. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1726
 407. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1713
 408. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1674
 409. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1648
 410. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 1644
 411. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 1614
 412. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1574
 413. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1569
 414. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1539
 415. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 1533
 416. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 1523
 417. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 1516
 418. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1513
 419. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1502
 420. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1502
 421. Rok 2016
  Wyświetleń: 1498
 422. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 1480
 423. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1475
 424. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 1452
 425. 2016
  Wyświetleń: 1403
 426. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 1394
 427. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 1394
 428. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 1392
 429. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 1370
 430. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 1369
 431. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 1358
 432. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 1354
 433. za 2017 r.
  Wyświetleń: 1340
 434. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1336
 435. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 1332
 436. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1331
 437. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 1331
 438. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 1330
 439. za rok 2016
  Wyświetleń: 1330
 440. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 1327
 441. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1325
 442. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 1319
 443. za 2017 rok
  Wyświetleń: 1318
 444. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1311
 445. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 1301
 446. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 1298
 447. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 1296
 448. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1295
 449. 2016
  Wyświetleń: 1285
 450. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 1274
 451. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 1268
 452. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 1267
 453. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1267
 454. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1265
 455. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 1255
 456. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 1255
 457. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1253
 458. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 1252
 459. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1236
 460. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 1235
 461. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 462. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1222
 463. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1213
 464. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 1200
 465. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1198
 466. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1182
 467. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1179
 468. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 1178
 469. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1168
 470. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1164
 471. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1164
 472. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1163
 473. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 1162
 474. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1157
 475. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1147
 476. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 1144
 477. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1143
 478. Rok 2015
  Wyświetleń: 1138
 479. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 1135
 480. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1134
 481. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 1134
 482. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 1133
 483. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1131
 484. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1131
 485. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 1131
 486. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1120
 487. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 1116
 488. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 1114
 489. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1113
 490. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 1112
 491. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1108
 492. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1102
 493. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1091
 494. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1083
 495. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1075
 496. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1072
 497. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1070
 498. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1066
 499. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1054
 500. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1024
 501. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1023
 502. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1012
 503. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1011
 504. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 996
 505. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 994
 506. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 994
 507. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 992
 508. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 992
 509. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 987
 510. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 986
 511. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 970
 512. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 968
 513. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 967
 514. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 967
 515. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 965
 516. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 965
 517. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 965
 518. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 962
 519. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 962
 520. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 957
 521. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 955
 522. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 952
 523. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 951
 524. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 948
 525. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 948
 526. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 948
 527. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 946
 528. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 946
 529. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 942
 530. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 942
 531. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 940
 532. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 938
 533. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 937
 534. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 933
 535. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 931
 536. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 931
 537. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 930
 538. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 930
 539. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 928
 540. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 928
 541. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 927
 542. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 927
 543. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 926
 544. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 925
 545. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 919
 546. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 919
 547. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 917
 548. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 916
 549. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 916
 550. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 912
 551. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 911
 552. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 911
 553. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 911
 554. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 909
 555. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 906
 556. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 906
 557. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 905
 558. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 904
 559. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 904
 560. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 904
 561. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 902
 562. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 901
 563. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 901
 564. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 899
 565. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 899
 566. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 899
 567. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 898
 568. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 898
 569. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 898
 570. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 896
 571. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 894
 572. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 894
 573. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 893
 574. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 893
 575. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 892
 576. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 892
 577. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 891
 578. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 891
 579. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 887
 580. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 886
 581. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 885
 582. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 884
 583. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 884
 584. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 884
 585. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 884
 586. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 883
 587. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 883
 588. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 880
 589. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 880
 590. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 879
 591. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 879
 592. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 877
 593. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 877
 594. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 876
 595. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 874
 596. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 873
 597. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 872
 598. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 872
 599. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 870
 600. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 869
 601. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 868
 602. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 867
 603. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 866
 604. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 865
 605. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 865
 606. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 862
 607. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 861
 608. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 860
 609. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 860
 610. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 860
 611. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 859
 612. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 855
 613. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 855
 614. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 850
 615. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 850
 616. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 848
 617. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 845
 618. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 845
 619. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 844
 620. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 843
 621. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 842
 622. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 841
 623. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 841
 624. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 837
 625. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 836
 626. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 836
 627. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 833
 628. za 2016 r.
  Wyświetleń: 832
 629. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 828
 630. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 826
 631. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 819
 632. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 816
 633. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 815
 634. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 815
 635. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 812
 636. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 810
 637. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 810
 638. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 810
 639. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 809
 640. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 808
 641. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 808
 642. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 808
 643. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 807
 644. rok 2017
  Wyświetleń: 807
 645. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 806
 646. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 803
 647. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 801
 648. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 800
 649. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 800
 650. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 799
 651. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 798
 652. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 796
 653. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 796
 654. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 794
 655. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 793
 656. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 793
 657. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 792
 658. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 792
 659. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 791
 660. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 790
 661. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 788
 662. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 787
 663. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 786
 664. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 786
 665. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 785
 666. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 784
 667. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 783
 668. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 783
 669. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 783
 670. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 782
 671. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 782
 672. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 782
 673. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 781
 674. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 780
 675. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 780
 676. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 779
 677. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 779
 678. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 779
 679. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 779
 680. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 778
 681. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 777
 682. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 777
 683. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 776
 684. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 775
 685. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 775
 686. rok 2016
  Wyświetleń: 775
 687. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 774
 688. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 773
 689. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 773
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 773
 691. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 772
 692. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 771
 693. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 771
 694. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 770
 695. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 769
 696. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 768
 697. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 768
 698. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 768
 699. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 767
 700. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 767
 701. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 767
 702. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 766
 703. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 765
 704. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 764
 705. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 764
 706. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 764
 707. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 763
 708. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 761
 709. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 760
 710. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 760
 711. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 760
 712. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 760
 713. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 759
 714. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 759
 715. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 759
 716. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 759
 717. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 758
 718. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 757
 719. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 757
 720. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 756
 721. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 756
 722. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 756
 723. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 755
 724. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 754
 725. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 753
 726. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 753
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 753
 728. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 753
 729. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 752
 730. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 752
 731. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 752
 732. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 752
 733. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 751
 734. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 750
 735. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 750
 736. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 750
 737. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 748
 738. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 748
 739. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 748
 740. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 748
 741. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 748
 742. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 747
 743. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 747
 744. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 747
 745. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 744
 746. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 743
 747. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 742
 748. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 742
 749. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 742
 750. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 742
 751. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 741
 752. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 741
 753. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 740
 754. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 740
 755. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 740
 756. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 740
 757. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 739
 758. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 739
 759. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 738
 760. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 737
 761. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 737
 762. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 737
 763. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 737
 764. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 737
 765. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 736
 766. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 736
 767. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 736
 768. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 736
 769. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 736
 770. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 736
 771. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 735
 772. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 735
 773. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 735
 774. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 734
 775. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 734
 776. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 734
 777. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 733
 778. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 733
 779. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 732
 780. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 732
 781. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 732
 782. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 732
 783. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 731
 784. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 731
 785. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 731
 786. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 731
 787. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 730
 788. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 729
 789. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 728
 790. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 727
 791. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 727
 792. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 726
 793. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 726
 794. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 725
 795. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 725
 796. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 724
 797. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 724
 798. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 724
 799. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 724
 800. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 723
 801. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 723
 802. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 723
 803. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 722
 804. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 722
 805. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 722
 806. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 722
 807. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 721
 808. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 721
 809. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 721
 810. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 721
 811. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 721
 812. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 720
 813. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 720
 814. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 720
 815. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 720
 816. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 719
 817. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 719
 818. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 719
 819. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 718
 820. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 718
 821. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 718
 822. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 718
 823. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 718
 824. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 718
 825. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 718
 826. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 718
 827. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 718
 828. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 717
 829. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 716
 830. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 716
 831. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 716
 832. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 716
 833. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 715
 834. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 715
 835. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 715
 836. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 715
 837. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 714
 838. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 714
 839. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 714
 840. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 713
 841. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 713
 842. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 713
 843. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 713
 844. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 713
 845. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 713
 846. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 712
 847. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 712
 848. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 712
 849. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 712
 850. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 712
 851. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 712
 852. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 712
 853. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 712
 854. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 711
 855. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 711
 856. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 711
 857. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 711
 858. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 711
 859. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 711
 860. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 711
 861. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 711
 862. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 710
 863. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 709
 864. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 709
 865. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 708
 866. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 708
 867. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 708
 868. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 708
 869. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 708
 870. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 707
 871. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 707
 872. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 707
 873. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 707
 874. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 707
 875. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 707
 876. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 707
 877. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 706
 878. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 706
 879. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 705
 880. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 705
 881. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 705
 882. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 704
 883. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 704
 884. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 704
 885. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 704
 886. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 704
 887. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 703
 888. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 703
 889. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 703
 890. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 703
 891. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 703
 892. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 703
 893. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 702
 894. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 702
 895. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 701
 896. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 701
 897. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 701
 898. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 701
 899. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 700
 900. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 698
 901. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 698
 902. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 698
 903. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 698
 904. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 697
 905. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 697
 906. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 697
 907. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 697
 908. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 696
 909. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 696
 910. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 696
 911. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 695
 912. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 695
 913. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 695
 914. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 695
 915. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 695
 916. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 695
 917. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 695
 918. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 695
 919. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 695
 920. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 695
 921. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 694
 922. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 694
 923. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 694
 924. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 694
 925. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 694
 926. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 694
 927. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 694
 928. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 693
 929. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 693
 930. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 693
 931. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 693
 932. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 693
 933. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 693
 934. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 693
 935. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 692
 936. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 692
 937. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 692
 938. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 692
 939. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 692
 940. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 692
 941. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 691
 942. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 691
 943. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 691
 944. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 691
 945. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 691
 946. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 691
 947. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 690
 948. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 690
 949. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 690
 950. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 690
 951. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 690
 952. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 690
 953. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 690
 954. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 689
 955. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 689
 956. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 689
 957. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 689
 958. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 689
 959. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 689
 960. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 688
 961. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 688
 962. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 688
 963. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 688
 964. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 688
 965. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 687
 966. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 687
 967. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 687
 968. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 687
 969. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 687
 970. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 687
 971. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 687
 972. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 687
 973. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 686
 974. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 686
 975. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 686
 976. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 685
 977. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 685
 978. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 685
 979. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 685
 980. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 685
 981. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 684
 982. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 684
 983. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 684
 984. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 683
 985. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 683
 986. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 683
 987. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 683
 988. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 683
 989. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 683
 990. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 683
 991. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 683
 992. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 683
 993. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 683
 994. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 683
 995. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 683
 996. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 683
 997. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 682
 998. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 682
 999. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 682
 1000. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 682
 1001. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 682
 1002. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 681
 1003. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 681
 1004. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 681
 1005. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 681
 1006. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 681
 1007. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 681
 1008. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 681
 1009. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 681
 1010. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 681
 1011. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 680
 1012. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 680
 1013. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 680
 1014. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 680
 1015. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 680
 1016. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 680
 1017. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 680
 1018. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 679
 1019. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 679
 1020. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 679
 1021. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 678
 1022. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 678
 1023. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 678
 1024. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 678
 1025. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 678
 1026. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 678
 1027. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 678
 1028. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 677
 1029. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 677
 1030. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 677
 1031. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 677
 1032. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 677
 1033. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 677
 1034. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 677
 1035. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 677
 1036. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 676
 1037. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 676
 1038. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 676
 1039. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 676
 1040. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 675
 1041. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 675
 1042. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 675
 1043. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 675
 1044. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 675
 1045. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 674
 1046. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 674
 1047. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 674
 1048. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 674
 1049. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 674
 1050. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 674
 1051. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 674
 1052. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 673
 1053. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 673
 1054. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 673
 1055. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 673
 1056. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 673
 1057. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 673
 1058. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 673
 1059. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 673
 1060. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 673
 1061. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 673
 1062. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 673
 1063. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 673
 1064. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 672
 1065. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 672
 1066. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 671
 1067. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 671
 1068. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 671
 1069. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 671
 1070. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 671
 1071. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 671
 1072. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 671
 1073. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 671
 1074. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 671
 1075. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 670
 1076. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 670
 1077. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 670
 1078. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 670
 1079. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 670
 1080. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 670
 1081. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 670
 1082. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 670
 1083. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 669
 1084. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 669
 1085. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 669
 1086. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 669
 1087. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 669
 1088. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 669
 1089. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 669
 1090. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 668
 1091. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 668
 1092. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 668
 1093. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 668
 1094. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 668
 1095. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 668
 1096. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 668
 1097. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 668
 1098. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 668
 1099. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 668
 1100. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 668
 1101. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 668
 1102. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 667
 1103. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 667
 1104. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 667
 1105. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 667
 1106. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 667
 1107. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 667
 1108. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 667
 1109. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 667
 1110. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 667
 1111. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 667
 1112. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 667
 1113. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 666
 1114. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 666
 1115. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 666
 1116. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 666
 1117. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 666
 1118. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 666
 1119. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 666
 1120. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 666
 1121. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 665
 1122. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 665
 1123. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 665
 1124. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 665
 1125. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 665
 1126. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 664
 1127. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 664
 1128. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 664
 1129. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 664
 1130. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 664
 1131. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 664
 1132. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 664
 1133. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 664
 1134. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 663
 1135. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 663
 1136. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 663
 1137. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 663
 1138. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 663
 1139. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 662
 1140. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 662
 1141. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 662
 1142. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 662
 1143. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 662
 1144. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 662
 1145. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 662
 1146. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 661
 1147. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 661
 1148. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 661
 1149. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 661
 1150. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 661
 1151. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 661
 1152. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 661
 1153. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 661
 1154. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 661
 1155. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 660
 1156. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 660
 1157. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 660
 1158. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 659
 1159. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 659
 1160. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 659
 1161. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 659
 1162. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 659
 1163. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 659
 1164. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 659
 1165. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 659
 1166. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 659
 1167. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 658
 1168. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 658
 1169. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 658
 1170. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 658
 1171. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 658
 1172. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 658
 1173. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 657
 1174. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 657
 1175. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 657
 1176. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 657
 1177. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 657
 1178. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 657
 1179. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 657
 1180. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 656
 1181. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 656
 1182. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 656
 1183. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 656
 1184. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 655
 1185. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 655
 1186. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 655
 1187. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 655
 1188. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 654
 1189. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 654
 1190. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 654
 1191. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 654
 1192. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 654
 1193. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 653
 1194. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 653
 1195. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 653
 1196. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 653
 1197. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 652
 1198. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 652
 1199. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 652
 1200. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 651
 1201. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 651
 1202. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 651
 1203. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 651
 1204. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 650
 1205. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 649
 1206. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 649
 1207. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 648
 1208. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 648
 1209. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 648
 1210. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 648
 1211. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 648
 1212. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 648
 1213. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 647
 1214. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1215. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1216. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1217. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1218. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1219. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1220. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1221. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 647
 1222. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 647
 1223. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 647
 1224. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 647
 1225. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 646
 1226. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 646
 1227. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 646
 1228. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 646
 1229. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 646
 1230. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 646
 1231. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 646
 1232. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 645
 1233. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 645
 1234. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 645
 1235. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 645
 1236. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 645
 1237. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 645
 1238. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 644
 1239. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 644
 1240. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 644
 1241. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 644
 1242. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 644
 1243. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 643
 1244. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 643
 1245. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 643
 1246. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 643
 1247. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 642
 1248. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 642
 1249. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 641
 1250. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 641
 1251. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 640
 1252. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 640
 1253. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 640
 1254. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 640
 1255. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 639
 1256. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 639
 1257. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 639
 1258. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 637
 1259. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 636
 1260. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 636
 1261. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 635
 1262. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 635
 1263. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 635
 1264. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 634
 1265. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 634
 1266. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 633
 1267. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 633
 1268. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 633
 1269. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 632
 1270. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 631
 1271. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 631
 1272. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 629
 1273. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 628
 1274. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 625
 1275. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 625
 1276. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 625
 1277. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 625
 1278. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 622
 1279. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 622
 1280. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 622
 1281. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 619
 1282. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 616
 1283. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 613
 1284. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 607
 1285. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 598
 1286. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 596
 1287. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 596
 1288. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 595
 1289. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 589
 1290. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 588
 1291. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 585
 1292. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 574
 1293. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 574
 1294. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 570
 1295. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 563
 1296. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 560
 1297. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 559
 1298. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 553
 1299. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 552
 1300. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 546
 1301. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 543
 1302. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 538
 1303. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 537
 1304. 2017
  Wyświetleń: 533
 1305. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 532
 1306. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 528
 1307. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 523
 1308. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 523
 1309. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 521
 1310. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 512
 1311. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 510
 1312. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 508
 1313. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 508
 1314. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 505
 1315. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 505
 1316. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 504
 1317. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 504
 1318. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 504
 1319. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 502
 1320. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 502
 1321. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 500
 1322. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 499
 1323. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 497
 1324. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 495
 1325. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 492
 1326. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 488
 1327. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 486
 1328. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 484
 1329. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 482
 1330. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 480
 1331. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 476
 1332. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 475
 1333. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 470
 1334. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 466
 1335. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 464
 1336. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 462
 1337. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 461
 1338. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 458
 1339. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 457
 1340. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 457
 1341. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 456
 1342. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 455
 1343. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 455
 1344. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 453
 1345. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 452
 1346. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 445
 1347. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 435
 1348. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 434
 1349. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 434
 1350. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 431
 1351. 2017
  Wyświetleń: 401
 1352. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 401
 1353. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 386
 1354. za 2018 r.
  Wyświetleń: 385
 1355. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 384
 1356. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 369
 1357. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 364
 1358. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 361
 1359. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 346
 1360. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 327
 1361. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 325
 1362. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 293
 1363. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 292
 1364. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 263
 1365. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 260
 1366. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 234
 1367. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 215
 1368. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 212
 1369. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 189
 1370. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 174
 1371. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 164
 1372. za rok 2017
  Wyświetleń: 147
 1373. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 137
 1374. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 121
 1375. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 1376. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 67
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 9895
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×