Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10228876810871019154310344474976000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9072696848984978147988008869728145580880784389384582071114095
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86422715117801382929836877662593075813658503711451293827104646
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
434634231137074372784246641602445274702348612877368891284522
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322503090226381257283271729937262242459023722325062938242953
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184052146022766290062314426780249622043425237325093231325982
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000187811347610242167261499615409
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 99018
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 86105
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 66895
 4. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 66622
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 63473
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 27472
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 26570
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 24002
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 21575
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 20680
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 18755
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 18317
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 17696
 14. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 17529
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 17255
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16396
 17. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16056
 18. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 15952
 19. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 15782
 20. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 15691
 21. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 15573
 22. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 15542
 23. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 14241
 24. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 14114
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 14079
 26. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13864
 27. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 13405
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13301
 29. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13164
 30. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 12653
 31. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 12459
 32. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 12345
 33. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 12320
 34. Budżet
  Wyświetleń: 12318
 35. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 12267
 36. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 12039
 37. Rada Gminy
  Wyświetleń: 11990
 38. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 11690
 39. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 11657
 40. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11583
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11495
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11474
 43. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 11404
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11296
 45. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 11216
 46. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11190
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 11143
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 10854
 49. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 10465
 50. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10407
 51. Rolnictwo
  Wyświetleń: 10392
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10365
 53. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10313
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10114
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10009
 56. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10001
 57. Radni Gminy
  Wyświetleń: 9982
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9980
 59. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 9926
 60. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 9924
 61. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9900
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 9767
 63. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9674
 64. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 9609
 65. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 9485
 66. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9413
 67. Wybory
  Wyświetleń: 9392
 68. Drogi
  Wyświetleń: 9388
 69. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 9223
 70. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9123
 71. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9077
 72. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9011
 73. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 8959
 74. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 8734
 75. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8612
 76. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 8582
 77. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8401
 78. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 8390
 79. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8386
 80. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8196
 81. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8155
 82. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8020
 83. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7973
 84. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 7962
 85. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 7894
 86. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 7767
 87. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 7757
 88. Sesje
  Wyświetleń: 7724
 89. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 7605
 90. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 7559
 91. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 7508
 92. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7487
 93. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7480
 94. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 7479
 95. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7394
 96. zadania
  Wyświetleń: 7370
 97. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7364
 98. strona główna
  Wyświetleń: 7315
 99. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7206
 100. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7136
 101. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7134
 102. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7119
 103. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7040
 104. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 6954
 105. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 6924
 106. Dotacje
  Wyświetleń: 6892
 107. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6870
 108. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6843
 109. Ważne informacje
  Wyświetleń: 6780
 110. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 6770
 111. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 6745
 112. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6717
 113. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 6691
 114. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6657
 115. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 6655
 116. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 6646
 117. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6621
 118. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6578
 119. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6535
 120. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6460
 121. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6439
 122. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6396
 123. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6364
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6333
 125. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6313
 126. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6272
 127. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6189
 128. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 6170
 129. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6165
 130. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6148
 131. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6108
 132. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6082
 133. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6027
 134. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 5808
 135. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 5740
 136. Programy
  Wyświetleń: 5608
 137. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5591
 138. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5548
 139. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 5546
 140. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 5509
 141. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5504
 142. Przemoc
  Wyświetleń: 5497
 143. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 5494
 144. 2007
  Wyświetleń: 5463
 145. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5458
 146. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5443
 147. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5442
 148. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5420
 149. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5418
 150. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5406
 151. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5378
 152. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5375
 153. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5338
 154. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5338
 155. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5330
 156. Referendum
  Wyświetleń: 5294
 157. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5272
 158. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5272
 159. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5228
 160. 2012
  Wyświetleń: 5215
 161. Podatki
  Wyświetleń: 5163
 162. 2006
  Wyświetleń: 5128
 163. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5125
 164. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5109
 165. 2013
  Wyświetleń: 5108
 166. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5081
 167. za rok 2012
  Wyświetleń: 5070
 168. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5062
 169. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5039
 170. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5024
 171. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 5015
 172. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4984
 173. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4981
 174. za rok 2009
  Wyświetleń: 4970
 175. za rok 2011
  Wyświetleń: 4940
 176. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 4927
 177. 2008
  Wyświetleń: 4922
 178. 2011
  Wyświetleń: 4918
 179. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 4918
 180. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 4907
 181. za rok 2010
  Wyświetleń: 4905
 182. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 4901
 183. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 4880
 184. 2005
  Wyświetleń: 4879
 185. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 4798
 186. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 4791
 187. za rok 2013
  Wyświetleń: 4773
 188. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4759
 189. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 4757
 190. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4746
 191. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 4741
 192. za 2014 r.
  Wyświetleń: 4729
 193. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 4713
 194. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 4682
 195. za 2013 r.
  Wyświetleń: 4681
 196. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 4678
 197. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4673
 198. Stypendia
  Wyświetleń: 4638
 199. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4626
 200. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4615
 201. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4615
 202. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4588
 203. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 4572
 204. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4571
 205. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4559
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4485
 207. 2010
  Wyświetleń: 4483
 208. 2004
  Wyświetleń: 4471
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4441
 210. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4437
 211. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4426
 212. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4419
 213. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4416
 214. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4409
 215. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4393
 216. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4387
 217. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4336
 218. 2005
  Wyświetleń: 4330
 219. 2013
  Wyświetleń: 4327
 220. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4319
 221. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4301
 222. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4300
 223. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4300
 224. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4279
 225. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4278
 226. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4273
 227. 2003
  Wyświetleń: 4272
 228. 2009
  Wyświetleń: 4243
 229. 2007
  Wyświetleń: 4239
 230. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4239
 231. 2010
  Wyświetleń: 4221
 232. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4182
 233. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4180
 234. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4177
 235. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4171
 236. 2002
  Wyświetleń: 4169
 237. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4166
 238. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4166
 239. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4165
 240. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4164
 241. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4161
 242. 2006
  Wyświetleń: 4146
 243. 2001
  Wyświetleń: 4145
 244. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4145
 245. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4132
 246. 2014
  Wyświetleń: 4124
 247. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4119
 248. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4113
 249. 2009
  Wyświetleń: 4104
 250. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4104
 251. Statut
  Wyświetleń: 4094
 252. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4094
 253. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4078
 254. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4064
 255. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4064
 256. 2012
  Wyświetleń: 4053
 257. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4045
 258. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4038
 259. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4013
 260. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4012
 261. 2011
  Wyświetleń: 4004
 262. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4002
 263. 2008
  Wyświetleń: 3997
 264. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 3997
 265. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 3976
 266. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3965
 267. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 3953
 268. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 3935
 269. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 3934
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3932
 271. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 3930
 272. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 3928
 273. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 3924
 274. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 3919
 275. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 3917
 276. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3905
 277. za rok 2016
  Wyświetleń: 3896
 278. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 3881
 279. za 2010 r.
  Wyświetleń: 3872
 280. 2002
  Wyświetleń: 3867
 281. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 3840
 282. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3838
 283. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3834
 284. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3829
 285. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3821
 286. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 3812
 287. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3808
 288. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 3802
 289. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3800
 290. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 3799
 291. za 2011 r.
  Wyświetleń: 3780
 292. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3777
 293. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 3770
 294. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3764
 295. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3761
 296. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3748
 297. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3742
 298. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 3740
 299. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 3739
 300. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 3733
 301. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 3725
 302. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 3723
 303. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3716
 304. za 2012 r.
  Wyświetleń: 3712
 305. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 3711
 306. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 3705
 307. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 3702
 308. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3694
 309. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3687
 310. za 2011 rok
  Wyświetleń: 3686
 311. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3683
 312. 2003
  Wyświetleń: 3679
 313. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 3679
 314. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3661
 315. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 3658
 316. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 3644
 317. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3643
 318. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3641
 319. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 3635
 320. 2004
  Wyświetleń: 3632
 321. za 2012 rok
  Wyświetleń: 3630
 322. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3624
 323. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 3602
 324. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3602
 325. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3566
 326. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3560
 327. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3556
 328. za 2009 rok
  Wyświetleń: 3556
 329. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3531
 330. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3530
 331. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3512
 332. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3506
 333. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3505
 334. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3503
 335. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3490
 336. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3485
 337. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3481
 338. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3480
 339. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3470
 340. 2001
  Wyświetleń: 3469
 341. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3467
 342. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3454
 343. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3452
 344. za 2010 rok
  Wyświetleń: 3450
 345. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3449
 346. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3443
 347. za rok 2014
  Wyświetleń: 3418
 348. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3397
 349. 2014
  Wyświetleń: 3395
 350. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3377
 351. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3362
 352. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3347
 353. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3308
 354. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3308
 355. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3300
 356. Przetarg
  Wyświetleń: 3297
 357. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3296
 358. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3261
 359. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3246
 360. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3223
 361. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3214
 362. 2017
  Wyświetleń: 3213
 363. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3204
 364. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3194
 365. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3186
 366. 2016
  Wyświetleń: 3169
 367. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3169
 368. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3165
 369. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3154
 370. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3147
 371. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3143
 372. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3138
 373. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3122
 374. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3112
 375. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3105
 376. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3084
 377. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3081
 378. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3079
 379. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3076
 380. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3067
 381. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3059
 382. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3054
 383. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3032
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3022
 385. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3016
 386. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3001
 387. za rok 2015
  Wyświetleń: 2992
 388. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2969
 389. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 2959
 390. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2954
 391. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 2953
 392. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 2950
 393. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 2941
 394. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2916
 395. za 2016 rok
  Wyświetleń: 2896
 396. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2888
 397. 2015
  Wyświetleń: 2875
 398. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2872
 399. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 2870
 400. 2015
  Wyświetleń: 2865
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2863
 402. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 2859
 403. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 2847
 404. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 2845
 405. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 2839
 406. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2828
 407. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2825
 408. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2821
 409. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 2781
 410. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2779
 411. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2732
 412. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2727
 413. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2717
 414. za 2018 rok
  Wyświetleń: 2715
 415. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2706
 416. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2706
 417. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2698
 418. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2698
 419. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2681
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2673
 421. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 2634
 422. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2553
 423. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2548
 424. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 2547
 425. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2531
 426. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2529
 427. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2493
 428. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2480
 429. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2468
 430. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 2465
 431. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2452
 432. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2428
 433. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2380
 434. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2373
 435. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2373
 436. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2369
 437. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2359
 438. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2359
 439. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2345
 440. Rejestry
  Wyświetleń: 2321
 441. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 2307
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2300
 443. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2263
 444. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2261
 445. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2252
 446. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2249
 447. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2225
 448. 2016
  Wyświetleń: 2212
 449. Rok 2016
  Wyświetleń: 2202
 450. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2198
 451. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2194
 452. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2179
 453. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2174
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2148
 455. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2135
 456. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2130
 457. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2057
 458. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2050
 459. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2048
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2047
 461. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2039
 462. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2037
 463. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2019
 464. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2017
 465. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2003
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 1998
 467. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1979
 468. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1975
 469. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 1971
 470. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 1939
 471. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1932
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1930
 473. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 1927
 474. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 1921
 475. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 1918
 476. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 1916
 477. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1902
 478. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 1899
 479. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1895
 480. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 1865
 481. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 1864
 482. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 1863
 483. 2017
  Wyświetleń: 1859
 484. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1848
 485. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 1848
 486. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1838
 487. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 1830
 488. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 1830
 489. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1828
 490. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1826
 491. Projekty
  Wyświetleń: 1823
 492. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1813
 493. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1795
 494. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1794
 495. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1789
 496. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 1787
 497. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1785
 498. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 1782
 499. Rok 2015
  Wyświetleń: 1777
 500. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1775
 501. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1768
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 1766
 503. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1763
 504. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1763
 505. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1761
 506. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1757
 507. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1751
 508. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1744
 509. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1738
 510. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1730
 511. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1727
 512. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1723
 513. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1719
 514. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1711
 515. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1710
 516. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1704
 517. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1699
 518. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1695
 519. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1694
 520. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1685
 521. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1661
 522. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1656
 523. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 1652
 524. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1640
 525. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1639
 526. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1629
 527. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1621
 528. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1619
 529. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1603
 530. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1596
 531. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1595
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1594
 533. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1591
 534. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1591
 535. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1590
 536. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1589
 537. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1586
 538. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1583
 539. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1582
 540. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 1569
 541. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1568
 542. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1560
 543. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1553
 544. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1545
 545. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1545
 546. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1542
 547. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1541
 548. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1533
 549. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1533
 550. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1527
 551. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1524
 552. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1519
 553. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1509
 554. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1507
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1497
 556. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1495
 557. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1491
 558. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1488
 559. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1484
 560. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1474
 561. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1471
 562. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1466
 563. rok 2017
  Wyświetleń: 1462
 564. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1455
 565. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1452
 566. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1444
 567. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1443
 568. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1418
 569. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1418
 570. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1415
 571. rok 2016
  Wyświetleń: 1414
 572. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1401
 573. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1393
 574. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1392
 575. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1384
 576. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1382
 577. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1379
 578. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 579. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1370
 580. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1368
 581. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1367
 582. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1366
 583. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1365
 584. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1364
 585. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1363
 586. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1360
 587. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1357
 588. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1354
 589. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1353
 590. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1351
 591. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1348
 592. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1348
 593. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1346
 594. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1345
 595. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1345
 596. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1344
 597. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1337
 598. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1337
 599. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1336
 600. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1333
 601. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1331
 602. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1330
 603. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1330
 604. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1328
 605. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 606. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1326
 607. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1325
 608. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1323
 609. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1323
 610. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1322
 611. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1321
 612. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1318
 613. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1316
 614. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1316
 615. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1314
 616. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1313
 617. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1311
 618. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1311
 619. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1309
 620. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1309
 621. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 622. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1308
 623. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1308
 624. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1304
 625. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 1302
 626. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1301
 627. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 628. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1299
 629. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1299
 630. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1298
 631. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1297
 632. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1293
 633. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1292
 634. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1292
 635. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1290
 636. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1290
 637. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 638. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1287
 639. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1283
 640. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1280
 641. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1279
 642. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1277
 643. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1276
 644. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1275
 645. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1275
 646. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1273
 647. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1273
 648. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1273
 649. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1273
 650. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1272
 651. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1271
 652. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1270
 653. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1269
 654. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1265
 655. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1263
 656. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1260
 657. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1257
 658. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1255
 659. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1253
 660. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1253
 661. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 662. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1248
 663. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1247
 664. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1245
 665. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1242
 666. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1241
 667. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 668. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 669. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1239
 670. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1238
 671. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1238
 672. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 673. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1236
 674. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1235
 675. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1233
 676. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1231
 677. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1227
 678. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1226
 679. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1223
 680. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1223
 681. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1219
 682. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1218
 683. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1217
 684. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1217
 685. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1216
 686. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1216
 687. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 688. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1214
 689. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1213
 690. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1212
 691. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1212
 692. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1211
 693. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1210
 694. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1209
 695. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1208
 696. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1208
 697. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1208
 698. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1207
 699. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1206
 700. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1206
 701. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1205
 702. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1204
 703. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1204
 704. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1204
 705. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1201
 706. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1200
 707. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1200
 708. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1200
 709. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1200
 710. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1200
 711. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1199
 712. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1199
 713. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1195
 714. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1194
 715. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1194
 716. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1193
 717. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1193
 718. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1192
 719. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1192
 720. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1191
 721. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1191
 722. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1191
 723. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1190
 724. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1190
 725. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1189
 726. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1189
 727. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1189
 728. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1189
 729. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1185
 730. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1185
 731. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1185
 732. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1184
 733. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1184
 734. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1183
 735. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1183
 736. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1181
 737. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1180
 738. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1179
 739. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1179
 740. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1179
 741. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1179
 742. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1178
 743. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1177
 744. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1177
 745. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1176
 746. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1176
 747. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1175
 748. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1174
 749. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1173
 750. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1173
 751. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1173
 752. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1173
 753. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1172
 754. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1171
 755. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1171
 756. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1171
 757. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1169
 758. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1168
 759. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1168
 760. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1168
 761. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1168
 762. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1167
 763. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1167
 764. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1166
 765. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1165
 766. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1164
 767. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1163
 768. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1162
 769. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1162
 770. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1162
 771. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1161
 772. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1161
 773. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1161
 774. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1161
 775. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1161
 776. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1161
 777. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1161
 778. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1160
 779. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 780. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 781. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 782. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 783. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1159
 784. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1158
 785. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1158
 786. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1158
 787. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1157
 788. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1157
 789. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1156
 790. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1156
 791. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1155
 792. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1154
 793. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1154
 794. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1153
 795. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1153
 796. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1153
 797. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1153
 798. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1153
 799. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1153
 800. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1152
 801. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1151
 802. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1151
 803. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1151
 804. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1151
 805. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1151
 806. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1150
 807. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1149
 808. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1149
 809. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1149
 810. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1149
 811. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1149
 812. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1149
 813. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1148
 814. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1148
 815. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1148
 816. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1147
 817. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1147
 818. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1147
 819. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1146
 820. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1146
 821. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1146
 822. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1145
 823. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1144
 824. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1144
 825. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1144
 826. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1144
 827. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1144
 828. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1143
 829. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1141
 830. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1140
 831. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1140
 832. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1140
 833. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1139
 834. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1139
 835. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1139
 836. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1138
 837. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1138
 838. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1138
 839. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1138
 840. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1138
 841. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1138
 842. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1138
 843. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1137
 844. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1137
 845. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1137
 846. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1137
 847. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1137
 848. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1136
 849. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1136
 850. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1135
 851. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1135
 852. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1135
 853. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1135
 854. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1134
 855. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1134
 856. 2017
  Wyświetleń: 1134
 857. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1134
 858. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1132
 859. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1132
 860. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1131
 861. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1131
 862. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1131
 863. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1131
 864. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1131
 865. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1130
 866. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1130
 867. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1130
 868. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1130
 869. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1129
 870. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1129
 871. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1129
 872. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1128
 873. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1128
 874. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1127
 875. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1127
 876. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1126
 877. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1126
 878. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1125
 879. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1125
 880. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1125
 881. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1124
 882. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1124
 883. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1124
 884. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1124
 885. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1124
 886. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1124
 887. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1123
 888. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1123
 889. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1123
 890. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1123
 891. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1123
 892. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1123
 893. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1123
 894. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1122
 895. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1122
 896. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1122
 897. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1121
 898. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1120
 899. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1120
 900. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1120
 901. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1120
 902. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1120
 903. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1120
 904. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1120
 905. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1120
 906. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1120
 907. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1120
 908. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1119
 909. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1119
 910. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1119
 911. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1119
 912. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1118
 913. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1118
 914. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1117
 915. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1117
 916. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1117
 917. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1117
 918. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1117
 919. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1116
 920. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1116
 921. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1116
 922. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1116
 923. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1115
 924. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1115
 925. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1115
 926. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1114
 927. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1114
 928. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1114
 929. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1114
 930. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1114
 931. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1113
 932. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1113
 933. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1113
 934. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1113
 935. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1113
 936. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1113
 937. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1113
 938. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1112
 939. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1112
 940. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1112
 941. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1112
 942. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1111
 943. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1111
 944. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1111
 945. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1111
 946. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1111
 947. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1110
 948. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1110
 949. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1109
 950. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1109
 951. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1109
 952. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1109
 953. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1109
 954. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1108
 955. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1108
 956. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1108
 957. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1108
 958. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1108
 959. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1107
 960. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1107
 961. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1107
 962. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1107
 963. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1107
 964. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1106
 965. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1106
 966. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1106
 967. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1105
 968. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1105
 969. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1105
 970. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1105
 971. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1105
 972. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1105
 973. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1105
 974. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1105
 975. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1104
 976. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1104
 977. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1104
 978. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1104
 979. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1104
 980. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1104
 981. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1104
 982. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1104
 983. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1104
 984. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1103
 985. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1103
 986. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1103
 987. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1103
 988. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1103
 989. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1103
 990. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1102
 991. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1102
 992. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1102
 993. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1102
 994. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1101
 995. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1101
 996. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1101
 997. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1101
 998. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1101
 999. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1101
 1000. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1100
 1001. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1100
 1002. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1100
 1003. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1100
 1004. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1100
 1005. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1100
 1006. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1099
 1007. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1099
 1008. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1099
 1009. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1099
 1010. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1099
 1011. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1099
 1012. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1099
 1013. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1098
 1014. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1098
 1015. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1098
 1016. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1097
 1017. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1097
 1018. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1097
 1019. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1097
 1020. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1097
 1021. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1097
 1022. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1097
 1023. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1096
 1024. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1096
 1025. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1096
 1026. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1096
 1027. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1096
 1028. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1096
 1029. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1096
 1030. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1096
 1031. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1095
 1032. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1095
 1033. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1095
 1034. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1095
 1035. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1095
 1036. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1094
 1037. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1094
 1038. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1094
 1039. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1093
 1040. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1093
 1041. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1093
 1042. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1093
 1043. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1093
 1044. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1093
 1045. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1092
 1046. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1092
 1047. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1092
 1048. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1091
 1049. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1090
 1050. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1090
 1051. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1090
 1052. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1090
 1053. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1090
 1054. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1089
 1055. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1089
 1056. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1089
 1057. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1089
 1058. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1089
 1059. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1089
 1060. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1088
 1061. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1088
 1062. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1088
 1063. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1088
 1064. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1088
 1065. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1088
 1066. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1087
 1067. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1087
 1068. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1087
 1069. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1087
 1070. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1087
 1071. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1087
 1072. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1087
 1073. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1086
 1074. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1086
 1075. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1086
 1076. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1086
 1077. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1086
 1078. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1085
 1079. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1085
 1080. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1085
 1081. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1085
 1082. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1085
 1083. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1085
 1084. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1085
 1085. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1085
 1086. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1085
 1087. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1085
 1088. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1085
 1089. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1085
 1090. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1085
 1091. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1084
 1092. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1084
 1093. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1084
 1094. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1084
 1095. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1084
 1096. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1083
 1097. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1083
 1098. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1083
 1099. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1083
 1100. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1083
 1101. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1083
 1102. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1082
 1103. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1082
 1104. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1082
 1105. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1082
 1106. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1081
 1107. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1081
 1108. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1081
 1109. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1081
 1110. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1080
 1111. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1080
 1112. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1080
 1113. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1080
 1114. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1080
 1115. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1080
 1116. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1080
 1117. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1080
 1118. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1080
 1119. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1080
 1120. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1080
 1121. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1079
 1122. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1078
 1123. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1078
 1124. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1078
 1125. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1078
 1126. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1078
 1127. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1078
 1128. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1078
 1129. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1077
 1130. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1077
 1131. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1077
 1132. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1077
 1133. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1077
 1134. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1076
 1135. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1076
 1136. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1076
 1137. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1076
 1138. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1076
 1139. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1076
 1140. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1076
 1141. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1076
 1142. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1076
 1143. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1075
 1144. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1075
 1145. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1075
 1146. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1075
 1147. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1075
 1148. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1075
 1149. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1074
 1150. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1074
 1151. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1074
 1152. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1074
 1153. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1074
 1154. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1074
 1155. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1073
 1156. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1073
 1157. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1073
 1158. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1073
 1159. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1073
 1160. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1073
 1161. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1073
 1162. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1072
 1163. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1072
 1164. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1072
 1165. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1071
 1166. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1071
 1167. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1071
 1168. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1071
 1169. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1070
 1170. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1069
 1171. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1069
 1172. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1069
 1173. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1069
 1174. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1068
 1175. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1068
 1176. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1068
 1177. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1068
 1178. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1068
 1179. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1068
 1180. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1067
 1181. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1067
 1182. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1067
 1183. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1067
 1184. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1067
 1185. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1067
 1186. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1066
 1187. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1066
 1188. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1066
 1189. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1066
 1190. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1065
 1191. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1065
 1192. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1065
 1193. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1065
 1194. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1065
 1195. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1065
 1196. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1065
 1197. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1064
 1198. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1064
 1199. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1064
 1200. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1064
 1201. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1063
 1202. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1063
 1203. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1063
 1204. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1062
 1205. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1062
 1206. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1061
 1207. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1061
 1208. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1060
 1209. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1060
 1210. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1060
 1211. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1060
 1212. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1059
 1213. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1059
 1214. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1059
 1215. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1059
 1216. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1059
 1217. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1059
 1218. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1059
 1219. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1058
 1220. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1058
 1221. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1057
 1222. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1057
 1223. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1057
 1224. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1056
 1225. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1056
 1226. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1055
 1227. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1055
 1228. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1055
 1229. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1054
 1230. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1054
 1231. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1054
 1232. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1054
 1233. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1054
 1234. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1053
 1235. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1053
 1236. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1053
 1237. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1052
 1238. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1052
 1239. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1052
 1240. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1051
 1241. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1051
 1242. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1051
 1243. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1051
 1244. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1051
 1245. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1051
 1246. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1050
 1247. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1050
 1248. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1049
 1249. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1049
 1250. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1049
 1251. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1049
 1252. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1048
 1253. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1048
 1254. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1048
 1255. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1047
 1256. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1047
 1257. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1046
 1258. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1046
 1259. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1046
 1260. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1046
 1261. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1046
 1262. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1045
 1263. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1045
 1264. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1045
 1265. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1045
 1266. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1045
 1267. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1045
 1268. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1045
 1269. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1045
 1270. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1045
 1271. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1045
 1272. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1045
 1273. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1044
 1274. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1044
 1275. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1043
 1276. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1043
 1277. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1043
 1278. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1043
 1279. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1042
 1280. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1042
 1281. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1041
 1282. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1040
 1283. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1040
 1284. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1040
 1285. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1039
 1286. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1039
 1287. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1038
 1288. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1037
 1289. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1037
 1290. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1037
 1291. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1037
 1292. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1037
 1293. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1034
 1294. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1034
 1295. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1033
 1296. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1032
 1297. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1032
 1298. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1032
 1299. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1030
 1300. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1030
 1301. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1030
 1302. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1030
 1303. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1030
 1304. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1029
 1305. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1029
 1306. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1027
 1307. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1027
 1308. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1027
 1309. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1027
 1310. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1026
 1311. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1025
 1312. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1024
 1313. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1024
 1314. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1019
 1315. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1018
 1316. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1018
 1317. za rok 2017
  Wyświetleń: 1018
 1318. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1016
 1319. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1014
 1320. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1009
 1321. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1009
 1322. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1008
 1323. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 999
 1324. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 998
 1325. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 997
 1326. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 996
 1327. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 993
 1328. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 993
 1329. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 992
 1330. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 986
 1331. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 984
 1332. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 982
 1333. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 981
 1334. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 977
 1335. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 973
 1336. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 973
 1337. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 968
 1338. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 965
 1339. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 962
 1340. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 958
 1341. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 958
 1342. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 949
 1343. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 947
 1344. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 946
 1345. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 942
 1346. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 939
 1347. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 938
 1348. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 935
 1349. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 933
 1350. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 928
 1351. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 928
 1352. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 926
 1353. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 926
 1354. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 924
 1355. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 914
 1356. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 911
 1357. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 911
 1358. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 911
 1359. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 907
 1360. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 906
 1361. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 905
 1362. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 902
 1363. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 899
 1364. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 899
 1365. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 892
 1366. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 892
 1367. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 890
 1368. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 889
 1369. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 887
 1370. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 884
 1371. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 883
 1372. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 882
 1373. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 877
 1374. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 876
 1375. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 872
 1376. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 867
 1377. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 865
 1378. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 861
 1379. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 855
 1380. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 840
 1381. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 837
 1382. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 831
 1383. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 830
 1384. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 828
 1385. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 817
 1386. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 813
 1387. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 758
 1388. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 750
 1389. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 715
 1390. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 705
 1391. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 696
 1392. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 650
 1393. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 609
 1394. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 594
 1395. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 559
 1396. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 555
 1397. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 548
 1398. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 541
 1399. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 534
 1400. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 533
 1401. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 516
 1402. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 484
 1403. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 484
 1404. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 483
 1405. 2018
  Wyświetleń: 480
 1406. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 450
 1407. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 1408. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 437
 1409. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 422
 1410. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 407
 1411. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 396
 1412. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 367
 1413. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 308
 1414. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 304
 1415. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 292
 1416. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 275
 1417. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 241
 1418. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 211
 1419. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 205
 1420. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 198
 1421. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 198
 1422. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 195
 1423. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 185
 1424. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 175
 1425. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 168
 1426. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 161
 1427. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 154
 1428. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 153
 1429. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 152
 1430. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 151
 1431. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 124
 1432. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 124
 1433. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 122
 1434. za rok 2018
  Wyświetleń: 121
 1435. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 117
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 113
 1437. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 112
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 109
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 107
 1440. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 104
 1441. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 102
 1442. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 101
 1443. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 95
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 92
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 92
 1446. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 91
 1447. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 82
 1448. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 61
 1449. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1450. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 23
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 11474
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×