Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
91170971799887581796883588731181717811337866994192410320
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86731717927831183208840067694393390816728534211492594276104999
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
437674258237328375084270841875447954730748902881618930584854
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
323553105126541258623293630160264412478623897327512960643220
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184802158122857291042322226867250352050525301326073243926064
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000189231357710305168351509015489
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 85978
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 72146
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 59835
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 54788
 5. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 51220
 6. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 24860
 7. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 24588
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 21836
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 19730
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 18864
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 17096
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 16832
 13. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 16245
 14. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 15917
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 15429
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14891
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 14666
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 14532
 19. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 14157
 20. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 14070
 21. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 13306
 22. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 13201
 23. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 12572
 24. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 12565
 25. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12493
 26. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 12457
 27. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 12160
 28. ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Wyświetleń: 11964
 29. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11890
 30. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 11663
 31. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 11591
 32. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 11541
 33. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 11144
 34. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 11081
 35. Budżet
  Wyświetleń: 10946
 36. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 10903
 37. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 10871
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10529
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10336
 40. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 10333
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10291
 42. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10245
 43. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 10099
 44. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 10063
 45. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 10002
 46. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 9880
 47. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 9850
 48. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 9813
 49. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 9610
 50. Rolnictwo
  Wyświetleń: 9527
 51. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 9475
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9379
 53. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 9378
 54. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9226
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9096
 56. Radni Gminy
  Wyświetleń: 9052
 57. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 9003
 58. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 8968
 59. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 8937
 60. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8887
 61. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 8877
 62. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8761
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8757
 64. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8659
 65. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8594
 66. Zarządzenia Wójta (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 8292
 67. Drogi
  Wyświetleń: 8291
 68. Wybory
  Wyświetleń: 8262
 69. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 8229
 70. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 8158
 71. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 8071
 72. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 8062
 73. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 7955
 74. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7915
 75. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 7868
 76. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 7852
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 7785
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 7736
 79. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 7687
 80. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 7612
 81. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7355
 82. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 7303
 83. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 7181
 84. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 7093
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 6931
 86. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 6882
 87. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 6860
 88. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 6852
 89. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 6791
 90. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6774
 91. Sesje
  Wyświetleń: 6760
 92. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 6677
 93. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6502
 94. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 6450
 95. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6436
 96. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6425
 97. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 6422
 98. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 6414
 99. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6396
 100. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 6393
 101. strona główna
  Wyświetleń: 6389
 102. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 6346
 103. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 6330
 104. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 6328
 105. zadania
  Wyświetleń: 6263
 106. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 6129
 107. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6121
 108. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6118
 109. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6114
 110. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 6113
 111. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 6102
 112. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6003
 113. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5969
 114. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5958
 115. Dotacje
  Wyświetleń: 5865
 116. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5815
 117. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5808
 118. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 5759
 119. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 5746
 120. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5706
 121. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 5691
 122. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5691
 123. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5674
 124. Ważne informacje
  Wyświetleń: 5638
 125. Sprawozdania
  Wyświetleń: 5615
 126. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 5604
 127. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5549
 128. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5534
 129. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 5474
 130. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 5379
 131. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 5356
 132. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5348
 133. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5340
 134. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 5201
 135. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 5186
 136. Programy
  Wyświetleń: 5084
 137. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5046
 138. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 4966
 139. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4962
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 4960
 141. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 4910
 142. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4907
 143. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 4902
 144. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 4886
 145. Przemoc
  Wyświetleń: 4855
 146. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4835
 147. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4831
 148. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 4813
 149. 2007
  Wyświetleń: 4793
 150. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 4783
 151. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 4777
 152. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 4769
 153. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 4769
 154. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 4681
 155. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 4680
 156. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 4677
 157. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4661
 158. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 4655
 159. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 4598
 160. Podatki
  Wyświetleń: 4551
 161. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4532
 162. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4526
 163. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 4513
 164. 2012
  Wyświetleń: 4512
 165. 2013
  Wyświetleń: 4509
 166. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 4492
 167. za rok 2012
  Wyświetleń: 4467
 168. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 4447
 169. za rok 2009
  Wyświetleń: 4431
 170. za rok 2011
  Wyświetleń: 4413
 171. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4411
 172. 2006
  Wyświetleń: 4408
 173. Referendum
  Wyświetleń: 4408
 174. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 4407
 175. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4397
 176. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 4386
 177. za rok 2010
  Wyświetleń: 4343
 178. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 4319
 179. za 2014 r.
  Wyświetleń: 4301
 180. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 4295
 181. 2005
  Wyświetleń: 4293
 182. 2008
  Wyświetleń: 4283
 183. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4263
 184. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 4250
 185. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 4246
 186. 2011
  Wyświetleń: 4240
 187. za rok 2013
  Wyświetleń: 4238
 188. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 4236
 189. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 4217
 190. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4211
 191. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 4202
 192. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 4181
 193. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4177
 194. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 4142
 195. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4132
 196. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 4122
 197. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4096
 198. za 2013 r.
  Wyświetleń: 4088
 199. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3981
 200. Stypendia
  Wyświetleń: 3961
 201. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 3957
 202. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 3940
 203. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 3926
 204. 2004
  Wyświetleń: 3897
 205. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 3897
 206. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 3884
 207. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3879
 208. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3858
 209. 2010
  Wyświetleń: 3855
 210. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3837
 211. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3832
 212. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3824
 213. 2005
  Wyświetleń: 3817
 214. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 3809
 215. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3807
 216. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3807
 217. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 3798
 218. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3763
 219. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 3738
 220. 2013
  Wyświetleń: 3733
 221. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3730
 222. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3721
 223. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3712
 224. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 3706
 225. 2009
  Wyświetleń: 3678
 226. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 3677
 227. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 3676
 228. 2010
  Wyświetleń: 3665
 229. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 3652
 230. 2007
  Wyświetleń: 3646
 231. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3643
 232. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 3635
 233. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3635
 234. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3633
 235. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3632
 236. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 3625
 237. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 3616
 238. 2006
  Wyświetleń: 3603
 239. za 2009 r.
  Wyświetleń: 3598
 240. 2014
  Wyświetleń: 3590
 241. 2009
  Wyświetleń: 3589
 242. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3588
 243. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3585
 244. 2003
  Wyświetleń: 3583
 245. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 3580
 246. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 3577
 247. 2002
  Wyświetleń: 3569
 248. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3565
 249. 2012
  Wyświetleń: 3553
 250. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 3521
 251. 2001
  Wyświetleń: 3518
 252. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3508
 253. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 3497
 254. Statut
  Wyświetleń: 3495
 255. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 3494
 256. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 3493
 257. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3452
 258. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3450
 259. za 2013 rok
  Wyświetleń: 3450
 260. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 3449
 261. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 3448
 262. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 3443
 263. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 3438
 264. 2011
  Wyświetleń: 3435
 265. 2008
  Wyświetleń: 3412
 266. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 3406
 267. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3405
 268. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 3393
 269. za 2010 r.
  Wyświetleń: 3386
 270. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 3385
 271. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3381
 272. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 3366
 273. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3360
 274. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 3359
 275. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 3358
 276. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 3356
 277. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3354
 278. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 3343
 279. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3338
 280. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3328
 281. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3320
 282. za 2012 r.
  Wyświetleń: 3305
 283. 2002
  Wyświetleń: 3288
 284. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 3287
 285. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 3280
 286. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3274
 287. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3271
 288. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 3271
 289. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 3267
 290. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 3249
 291. za 2011 r.
  Wyświetleń: 3239
 292. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 3222
 293. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 3198
 294. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3195
 295. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3192
 296. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3182
 297. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3179
 298. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 3173
 299. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 3171
 300. za 2011 rok
  Wyświetleń: 3170
 301. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 3169
 302. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3168
 303. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3159
 304. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3157
 305. 2003
  Wyświetleń: 3143
 306. za 2012 rok
  Wyświetleń: 3143
 307. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3129
 308. 2004
  Wyświetleń: 3116
 309. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3114
 310. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 3099
 311. za 2009 rok
  Wyświetleń: 3097
 312. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3094
 313. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3077
 314. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3073
 315. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 3068
 316. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3065
 317. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3051
 318. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3042
 319. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 3034
 320. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3033
 321. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3020
 322. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3019
 323. DOWODY OSOBISTE OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 3016
 324. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 2999
 325. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 2994
 326. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 2987
 327. 2001
  Wyświetleń: 2984
 328. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 2984
 329. za 2010 rok
  Wyświetleń: 2976
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2968
 331. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 2968
 332. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2961
 333. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2953
 334. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2953
 335. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2951
 336. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2937
 337. 2014
  Wyświetleń: 2931
 338. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 2930
 339. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 2926
 340. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH
  Wyświetleń: 2919
 341. za rok 2014
  Wyświetleń: 2910
 342. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 2891
 343. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 2854
 344. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 2849
 345. Przetarg
  Wyświetleń: 2849
 346. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 2843
 347. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2834
 348. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 2785
 349. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 2784
 350. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2767
 351. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 2764
 352. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 2738
 353. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 2733
 354. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 2726
 355. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 2726
 356. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 2718
 357. 2017
  Wyświetleń: 2710
 358. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 2670
 359. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 2645
 360. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2633
 361. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2630
 362. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2629
 363. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2629
 364. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 2629
 365. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2628
 366. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 2623
 367. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2623
 368. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2601
 369. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 2586
 370. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 2584
 371. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 2584
 372. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 2583
 373. za 2014 rok
  Wyświetleń: 2570
 374. 2016
  Wyświetleń: 2561
 375. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 2558
 376. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 2547
 377. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 2546
 378. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 2529
 379. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 2525
 380. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 2522
 381. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 2520
 382. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 2497
 383. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2474
 384. za rok 2015
  Wyświetleń: 2462
 385. za 2016 rok
  Wyświetleń: 2454
 386. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2413
 387. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2411
 388. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2411
 389. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2411
 390. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2403
 391. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 2390
 392. 2015
  Wyświetleń: 2380
 393. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2344
 394. 2015
  Wyświetleń: 2341
 395. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2328
 396. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 2312
 397. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 2309
 398. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2299
 399. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 2296
 400. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2290
 401. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 2284
 402. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2258
 403. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2230
 404. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2204
 405. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2204
 406. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2172
 407. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2168
 408. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2153
 409. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2131
 410. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2125
 411. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2106
 412. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2105
 413. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 2059
 414. za 2018 rok
  Wyświetleń: 2052
 415. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 2042
 416. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 2035
 417. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2031
 418. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2017
 419. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1976
 420. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 1976
 421. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1975
 422. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1949
 423. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 1948
 424. Rejestry
  Wyświetleń: 1927
 425. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 1902
 426. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 1875
 427. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1872
 428. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1866
 429. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 1862
 430. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 1862
 431. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1859
 432. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1855
 433. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1834
 434. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 1821
 435. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1796
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1771
 437. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1767
 438. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 1765
 439. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 1757
 440. Rok 2016
  Wyświetleń: 1742
 441. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 1742
 442. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 1726
 443. za rok 2016
  Wyświetleń: 1724
 444. za 2017 rok
  Wyświetleń: 1709
 445. 2016
  Wyświetleń: 1695
 446. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1663
 447. za 2017 r.
  Wyświetleń: 1653
 448. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 1651
 449. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1648
 450. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 1648
 451. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 1622
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 1620
 453. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 1613
 454. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 1593
 455. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 1586
 456. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 1580
 457. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 1579
 458. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 1575
 459. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 1572
 460. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 1567
 461. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 1562
 462. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 1552
 463. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1550
 464. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 1538
 465. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 1512
 466. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1502
 467. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 1496
 468. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 1495
 469. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1491
 470. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 1485
 471. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1482
 472. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 1481
 473. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1468
 474. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 1444
 475. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1440
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1434
 477. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 1431
 478. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1420
 479. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1408
 480. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 1405
 481. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1400
 482. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1396
 483. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 1392
 484. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1390
 485. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 486. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1379
 487. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1374
 488. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1369
 489. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 1369
 490. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1366
 491. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1365
 492. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 1363
 493. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1362
 494. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1362
 495. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 1362
 496. Rok 2015
  Wyświetleń: 1351
 497. 2017
  Wyświetleń: 1349
 498. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1348
 499. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1345
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 1340
 501. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1324
 502. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1321
 503. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1318
 504. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 1317
 505. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1314
 506. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1305
 507. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1298
 508. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1287
 509. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1283
 510. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 511. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1281
 512. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1263
 513. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 1258
 514. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1246
 515. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1222
 516. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1222
 517. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1217
 518. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 1217
 519. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 1212
 520. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1208
 521. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1207
 522. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1200
 523. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1199
 524. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1199
 525. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1196
 526. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1185
 527. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1185
 528. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1182
 529. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1180
 530. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1169
 531. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1169
 532. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1165
 533. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1157
 534. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1150
 535. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1146
 536. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1142
 537. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1141
 538. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1141
 539. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1140
 540. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1140
 541. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1138
 542. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1133
 543. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1130
 544. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1130
 545. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1127
 546. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1124
 547. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1123
 548. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1114
 549. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1112
 550. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1111
 551. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1109
 552. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1109
 553. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1108
 554. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1107
 555. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1103
 556. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1103
 557. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1102
 558. Projekty
  Wyświetleń: 1101
 559. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1097
 560. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1095
 561. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1094
 562. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1093
 563. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1092
 564. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1092
 565. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1091
 566. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1087
 567. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1087
 568. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1083
 569. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1079
 570. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1075
 571. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1075
 572. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1075
 573. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1075
 574. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1075
 575. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1074
 576. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1074
 577. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1072
 578. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1070
 579. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1069
 580. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 1069
 581. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1068
 582. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1068
 583. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1066
 584. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1063
 585. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1062
 586. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1062
 587. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1060
 588. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1060
 589. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1059
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1053
 591. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1052
 592. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1051
 593. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1051
 594. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1051
 595. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1047
 596. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1047
 597. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1046
 598. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1045
 599. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1043
 600. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1043
 601. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1041
 602. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1040
 603. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1039
 604. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1039
 605. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1039
 606. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1038
 607. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1038
 608. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1037
 609. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1036
 610. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1036
 611. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1034
 612. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1032
 613. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1032
 614. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1032
 615. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1031
 616. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1030
 617. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1030
 618. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1030
 619. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1027
 620. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1025
 621. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1023
 622. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1022
 623. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1021
 624. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1021
 625. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1019
 626. rok 2017
  Wyświetleń: 1018
 627. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1015
 628. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1013
 629. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1013
 630. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1011
 631. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1009
 632. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1008
 633. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1006
 634. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1004
 635. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1003
 636. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1003
 637. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1003
 638. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1001
 639. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1001
 640. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1000
 641. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 999
 642. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 999
 643. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 997
 644. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 996
 645. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 991
 646. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 991
 647. rok 2016
  Wyświetleń: 987
 648. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 986
 649. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 984
 650. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 983
 651. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 979
 652. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 979
 653. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 976
 654. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 975
 655. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 972
 656. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 972
 657. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 968
 658. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 966
 659. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 966
 660. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 959
 661. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 958
 662. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 957
 663. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 954
 664. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 951
 665. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 951
 666. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 950
 667. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 950
 668. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 949
 669. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 948
 670. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 947
 671. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 946
 672. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 945
 673. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 945
 674. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 945
 675. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 944
 676. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 941
 677. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 940
 678. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 938
 679. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 937
 680. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 935
 681. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 935
 682. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 935
 683. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 935
 684. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 934
 685. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 933
 686. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 932
 687. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 932
 688. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 931
 689. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 931
 690. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 931
 691. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 930
 692. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 929
 693. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 928
 694. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 928
 695. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 927
 696. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 926
 697. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 926
 698. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 925
 699. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 925
 700. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 924
 701. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 924
 702. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 923
 703. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 922
 704. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 922
 705. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 920
 706. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 920
 707. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 918
 708. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 918
 709. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 918
 710. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 917
 711. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 916
 712. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 915
 713. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 915
 714. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 914
 715. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 914
 716. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 913
 717. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 913
 718. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 912
 719. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 912
 720. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 911
 721. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 911
 722. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 911
 723. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 909
 724. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 909
 725. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 909
 726. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 908
 727. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 908
 728. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 908
 729. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 908
 730. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 907
 731. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 906
 732. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 906
 733. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 905
 734. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 905
 735. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 905
 736. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 904
 737. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 904
 738. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 903
 739. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 903
 740. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 902
 741. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 901
 742. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 901
 743. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 900
 744. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 899
 745. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 899
 746. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 899
 747. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 899
 748. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 898
 749. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 898
 750. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 897
 751. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 897
 752. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 897
 753. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 896
 754. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 896
 755. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 896
 756. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 895
 757. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 895
 758. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 895
 759. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 895
 760. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 894
 761. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 894
 762. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 894
 763. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 893
 764. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 893
 765. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 893
 766. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 892
 767. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 892
 768. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 891
 769. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 891
 770. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 890
 771. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 890
 772. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 889
 773. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 889
 774. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 889
 775. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 888
 776. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 888
 777. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 888
 778. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 888
 779. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 886
 780. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 886
 781. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 886
 782. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 885
 783. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 885
 784. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 885
 785. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 885
 786. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 885
 787. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 884
 788. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 884
 789. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 883
 790. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 883
 791. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 882
 792. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 881
 793. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 881
 794. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 881
 795. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 881
 796. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 880
 797. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 880
 798. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 880
 799. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 879
 800. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 879
 801. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 878
 802. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 878
 803. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 878
 804. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 878
 805. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 878
 806. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 877
 807. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 876
 808. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 876
 809. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 876
 810. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 875
 811. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 875
 812. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 875
 813. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 875
 814. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 875
 815. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 875
 816. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 874
 817. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 874
 818. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 873
 819. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 873
 820. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 873
 821. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 871
 822. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 870
 823. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 870
 824. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 870
 825. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 869
 826. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 869
 827. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 868
 828. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 868
 829. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 868
 830. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 868
 831. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 867
 832. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 867
 833. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 867
 834. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 867
 835. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 866
 836. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 866
 837. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 864
 838. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 864
 839. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 864
 840. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 864
 841. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 864
 842. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 863
 843. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 863
 844. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 863
 845. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 863
 846. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 862
 847. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 862
 848. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 862
 849. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 862
 850. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 862
 851. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 862
 852. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 862
 853. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 862
 854. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 861
 855. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 861
 856. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 861
 857. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 861
 858. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 861
 859. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 861
 860. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 860
 861. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 860
 862. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 860
 863. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 859
 864. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 859
 865. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 859
 866. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 859
 867. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 858
 868. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 857
 869. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 857
 870. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 857
 871. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 857
 872. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 856
 873. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 856
 874. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 856
 875. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 856
 876. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 856
 877. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 855
 878. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 855
 879. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 855
 880. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 855
 881. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 854
 882. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 854
 883. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 854
 884. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 854
 885. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 854
 886. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 853
 887. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 852
 888. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 852
 889. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 852
 890. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 852
 891. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 852
 892. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 851
 893. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 851
 894. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 851
 895. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 851
 896. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 851
 897. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 851
 898. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 851
 899. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 849
 900. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 849
 901. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 849
 902. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 849
 903. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 849
 904. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 848
 905. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 848
 906. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 848
 907. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 848
 908. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 846
 909. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 846
 910. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 846
 911. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 846
 912. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 845
 913. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 845
 914. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 845
 915. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 845
 916. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 845
 917. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 844
 918. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 844
 919. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 844
 920. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 844
 921. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 844
 922. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 843
 923. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 843
 924. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 843
 925. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 843
 926. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 843
 927. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 843
 928. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 843
 929. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 843
 930. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 842
 931. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 842
 932. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 841
 933. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 841
 934. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 841
 935. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 841
 936. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 841
 937. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 841
 938. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 841
 939. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 841
 940. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 841
 941. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 840
 942. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 840
 943. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 840
 944. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 840
 945. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 840
 946. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 840
 947. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 840
 948. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 840
 949. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 839
 950. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 839
 951. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 839
 952. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 839
 953. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 839
 954. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 839
 955. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 839
 956. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 838
 957. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 837
 958. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 837
 959. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 837
 960. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 837
 961. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 836
 962. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 836
 963. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 836
 964. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 836
 965. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 836
 966. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 836
 967. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 835
 968. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 835
 969. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 835
 970. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 835
 971. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 834
 972. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 834
 973. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 834
 974. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 834
 975. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 834
 976. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 834
 977. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 834
 978. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 834
 979. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 834
 980. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 834
 981. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 832
 982. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 832
 983. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 832
 984. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 832
 985. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 832
 986. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 832
 987. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 832
 988. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 831
 989. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 831
 990. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 831
 991. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 831
 992. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 831
 993. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 831
 994. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 830
 995. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 830
 996. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 830
 997. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 830
 998. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 829
 999. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 829
 1000. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 829
 1001. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 829
 1002. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 829
 1003. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 829
 1004. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 829
 1005. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 828
 1006. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 828
 1007. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 828
 1008. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 828
 1009. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 828
 1010. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 828
 1011. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 828
 1012. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 828
 1013. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 827
 1014. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 827
 1015. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 827
 1016. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 827
 1017. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 826
 1018. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 826
 1019. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 826
 1020. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 826
 1021. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 825
 1022. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 825
 1023. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 824
 1024. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 824
 1025. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 824
 1026. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 824
 1027. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 824
 1028. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 824
 1029. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 824
 1030. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 824
 1031. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 824
 1032. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 824
 1033. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 823
 1034. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 823
 1035. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 823
 1036. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 823
 1037. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 823
 1038. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 823
 1039. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 823
 1040. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 823
 1041. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 822
 1042. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 822
 1043. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 822
 1044. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 822
 1045. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 822
 1046. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 822
 1047. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 822
 1048. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 821
 1049. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 821
 1050. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 821
 1051. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 820
 1052. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 820
 1053. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 820
 1054. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 820
 1055. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 820
 1056. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 820
 1057. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 820
 1058. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 819
 1059. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 819
 1060. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 819
 1061. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 819
 1062. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 819
 1063. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 819
 1064. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 819
 1065. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 819
 1066. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 819
 1067. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 819
 1068. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 819
 1069. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 819
 1070. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 818
 1071. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 818
 1072. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 818
 1073. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 818
 1074. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 818
 1075. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 818
 1076. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 818
 1077. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 817
 1078. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 817
 1079. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 817
 1080. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 817
 1081. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 817
 1082. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 817
 1083. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 817
 1084. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 817
 1085. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 817
 1086. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 817
 1087. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 817
 1088. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 816
 1089. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 816
 1090. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 816
 1091. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 816
 1092. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 816
 1093. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 816
 1094. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 816
 1095. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 816
 1096. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 816
 1097. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 816
 1098. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 815
 1099. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 815
 1100. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 815
 1101. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 815
 1102. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 814
 1103. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 814
 1104. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 814
 1105. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 814
 1106. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 814
 1107. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 813
 1108. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 813
 1109. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 813
 1110. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 813
 1111. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 813
 1112. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 812
 1113. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 812
 1114. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 812
 1115. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 812
 1116. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 812
 1117. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 812
 1118. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 812
 1119. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 812
 1120. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 811
 1121. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 811
 1122. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 811
 1123. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 811
 1124. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 810
 1125. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 810
 1126. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 810
 1127. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 810
 1128. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 810
 1129. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 810
 1130. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 810
 1131. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 810
 1132. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 809
 1133. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 809
 1134. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 809
 1135. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 809
 1136. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 809
 1137. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 809
 1138. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 809
 1139. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 809
 1140. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 809
 1141. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 808
 1142. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 808
 1143. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 808
 1144. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 808
 1145. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 808
 1146. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 808
 1147. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 807
 1148. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 807
 1149. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 807
 1150. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 807
 1151. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 807
 1152. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 807
 1153. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 806
 1154. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 806
 1155. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 806
 1156. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 806
 1157. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 806
 1158. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 806
 1159. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 806
 1160. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 806
 1161. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 806
 1162. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 806
 1163. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 806
 1164. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 806
 1165. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 805
 1166. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 805
 1167. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 805
 1168. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 805
 1169. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 805
 1170. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 804
 1171. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 804
 1172. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 804
 1173. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 804
 1174. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 803
 1175. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 803
 1176. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 803
 1177. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 802
 1178. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 802
 1179. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 802
 1180. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 802
 1181. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 802
 1182. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 801
 1183. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 801
 1184. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 801
 1185. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 801
 1186. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 801
 1187. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 801
 1188. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 800
 1189. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 800
 1190. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 800
 1191. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 800
 1192. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 800
 1193. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 800
 1194. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 800
 1195. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 799
 1196. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 799
 1197. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 799
 1198. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 798
 1199. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 798
 1200. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 798
 1201. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 798
 1202. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 798
 1203. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 798
 1204. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 798
 1205. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 797
 1206. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 797
 1207. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 797
 1208. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 797
 1209. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 797
 1210. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 797
 1211. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 796
 1212. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 796
 1213. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 796
 1214. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 795
 1215. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 795
 1216. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 795
 1217. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 795
 1218. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 795
 1219. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 794
 1220. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 794
 1221. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 794
 1222. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 794
 1223. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 794
 1224. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 793
 1225. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 793
 1226. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 793
 1227. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 793
 1228. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 792
 1229. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 792
 1230. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 792
 1231. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 792
 1232. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 791
 1233. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 791
 1234. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 791
 1235. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 791
 1236. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 790
 1237. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 790
 1238. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 790
 1239. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 790
 1240. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 789
 1241. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 789
 1242. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 789
 1243. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 788
 1244. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 788
 1245. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 788
 1246. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 788
 1247. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 788
 1248. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 788
 1249. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 787
 1250. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 787
 1251. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 787
 1252. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 787
 1253. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 787
 1254. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 787
 1255. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 787
 1256. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 787
 1257. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 785
 1258. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 785
 1259. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 784
 1260. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 784
 1261. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 784
 1262. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 783
 1263. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 783
 1264. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 783
 1265. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 783
 1266. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 782
 1267. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 782
 1268. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 781
 1269. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 781
 1270. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 781
 1271. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 781
 1272. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 781
 1273. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 780
 1274. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 780
 1275. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 780
 1276. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 780
 1277. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 779
 1278. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 778
 1279. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 778
 1280. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 777
 1281. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 776
 1282. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 775
 1283. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 774
 1284. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 773
 1285. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 773
 1286. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 772
 1287. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 772
 1288. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 771
 1289. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 771
 1290. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 771
 1291. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 769
 1292. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 769
 1293. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 769
 1294. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 769
 1295. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 765
 1296. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 765
 1297. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 762
 1298. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 760
 1299. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 757
 1300. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 756
 1301. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 756
 1302. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 752
 1303. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 752
 1304. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 752
 1305. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 739
 1306. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 722
 1307. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 722
 1308. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 722
 1309. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 720
 1310. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 719
 1311. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 717
 1312. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 711
 1313. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 707
 1314. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 707
 1315. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 702
 1316. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 695
 1317. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 694
 1318. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 691
 1319. za 2018 r.
  Wyświetleń: 691
 1320. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 690
 1321. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 685
 1322. 2017
  Wyświetleń: 682
 1323. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 681
 1324. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 674
 1325. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 665
 1326. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 665
 1327. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 664
 1328. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 663
 1329. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 660
 1330. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 654
 1331. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 652
 1332. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1333. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 1334. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 647
 1335. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 647
 1336. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 643
 1337. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 641
 1338. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 641
 1339. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 639
 1340. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 637
 1341. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 636
 1342. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 633
 1343. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 628
 1344. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 622
 1345. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 621
 1346. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 617
 1347. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 617
 1348. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 617
 1349. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 616
 1350. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 615
 1351. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 615
 1352. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 615
 1353. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 613
 1354. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 612
 1355. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 611
 1356. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 611
 1357. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 607
 1358. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 607
 1359. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 607
 1360. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 604
 1361. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 596
 1362. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 596
 1363. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 589
 1364. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 573
 1365. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 570
 1366. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 566
 1367. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 563
 1368. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 561
 1369. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 561
 1370. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 559
 1371. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 556
 1372. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 546
 1373. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 511
 1374. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 505
 1375. za rok 2017
  Wyświetleń: 503
 1376. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 501
 1377. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 493
 1378. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 484
 1379. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 462
 1380. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 439
 1381. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 393
 1382. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 377
 1383. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 297
 1384. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 269
 1385. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 206
 1386. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 184
 1387. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 176
 1388. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 161
 1389. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 135
 1390. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 134
 1391. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 122
 1392. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 81
 1393. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 68
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 10529
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×