Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8661371647781718308483877768206844300000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436394248537205374084261741777446824718148795880498919884696
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322913097926497258103280730014263872473223834326582952943121
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183902150922807290492317326835249852045725266325503238325992
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000189231357710305168351509015436
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 48801
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 47942
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 46416
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 36006
 5. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 31733
 6. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 19312
 7. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 18753
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 15239
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 14419
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 14316
 11. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 13181
 12. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 12761
 13. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 11224
 14. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 11220
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 11087
 16. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 10926
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10670
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10626
 19. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10326
 20. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 10162
 21. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 10094
 22. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 9916
 23. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 9550
 24. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9500
 25. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 9426
 26. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 8974
 27. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 8930
 28. Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8923
 29. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 8874
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8734
 31. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 8476
 32. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 8337
 33. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7965
 34. ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Wyświetleń: 7828
 35. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7794
 36. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 7713
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7696
 38. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 7631
 39. Rolnictwo
  Wyświetleń: 7550
 40. Budżet
  Wyświetleń: 7471
 41. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 7416
 42. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7393
 43. Radni Gminy
  Wyświetleń: 7334
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7252
 45. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 7150
 46. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7139
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 7070
 48. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7062
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6820
 50. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 6820
 51. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 6695
 52. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6677
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 6607
 54. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6603
 55. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 6586
 56. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6557
 57. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6528
 58. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 6469
 59. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 6437
 60. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 6358
 61. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 6339
 62. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 6311
 63. Zarządzenia Wójta (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6202
 64. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6197
 65. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 6053
 66. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 6028
 67. Uchwały Rady Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 5984
 68. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 5882
 69. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5868
 70. Wybory
  Wyświetleń: 5848
 71. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 5805
 72. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 5789
 73. Drogi
  Wyświetleń: 5602
 74. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 5548
 75. Sesje
  Wyświetleń: 5464
 76. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 5328
 77. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 5200
 78. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5152
 79. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5121
 80. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5094
 81. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5093
 82. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5042
 83. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 4896
 84. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4769
 85. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4711
 86. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 4612
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 4605
 88. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 4561
 89. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 4482
 90. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 4479
 91. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4453
 92. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4450
 93. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 4349
 94. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 4291
 95. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 4286
 96. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4274
 97. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 4263
 98. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 4227
 99. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4195
 100. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 4186
 101. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4182
 102. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 4180
 103. strona główna
  Wyświetleń: 4176
 104. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 4165
 105. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4156
 106. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 4113
 107. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4096
 108. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4089
 109. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 4016
 110. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4010
 111. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 3961
 112. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3930
 113. zadania
  Wyświetleń: 3917
 114. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3884
 115. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3866
 116. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3849
 117. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 3756
 118. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 3754
 119. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 3715
 120. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 3714
 121. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3637
 122. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 3636
 123. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3632
 124. Ważne informacje
  Wyświetleń: 3616
 125. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3606
 126. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 3603
 127. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3590
 128. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 3573
 129. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 3553
 130. Programy
  Wyświetleń: 3545
 131. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 3541
 132. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3533
 133. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 3531
 134. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3529
 135. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 3491
 136. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3485
 137. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 3431
 138. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3415
 139. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 3408
 140. Podatki
  Wyświetleń: 3401
 141. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 3390
 142. Dotacje
  Wyświetleń: 3365
 143. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 3328
 144. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 3327
 145. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 3322
 146. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3320
 147. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 3289
 148. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3288
 149. Przemoc
  Wyświetleń: 3282
 150. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 3275
 151. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 3264
 152. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3247
 153. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3239
 154. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 3229
 155. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 3222
 156. za rok 2012
  Wyświetleń: 3192
 157. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 3186
 158. za 2014 r.
  Wyświetleń: 3181
 159. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3170
 160. za rok 2010
  Wyświetleń: 3166
 161. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 3157
 162. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 3149
 163. za rok 2009
  Wyświetleń: 3145
 164. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3133
 165. za rok 2011
  Wyświetleń: 3112
 166. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 3111
 167. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 3107
 168. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3103
 169. 2007
  Wyświetleń: 3036
 170. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 3033
 171. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 3024
 172. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3021
 173. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3018
 174. 2012
  Wyświetleń: 3010
 175. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 2991
 176. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2984
 177. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 2958
 178. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2930
 179. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2930
 180. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2928
 181. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2914
 182. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 2905
 183. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 2899
 184. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 2880
 185. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2875
 186. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2864
 187. 2008
  Wyświetleń: 2854
 188. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2854
 189. 2013
  Wyświetleń: 2832
 190. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2782
 191. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 2775
 192. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2772
 193. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 2721
 194. 2006
  Wyświetleń: 2716
 195. 2005
  Wyświetleń: 2711
 196. za rok 2013
  Wyświetleń: 2698
 197. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2660
 198. 2011
  Wyświetleń: 2657
 199. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 2650
 200. 2013
  Wyświetleń: 2648
 201. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 2630
 202. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2620
 203. Referendum
  Wyświetleń: 2614
 204. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2613
 205. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 2611
 206. za 2013 r.
  Wyświetleń: 2596
 207. 2004
  Wyświetleń: 2592
 208. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 2583
 209. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2580
 210. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 2574
 211. 2005
  Wyświetleń: 2572
 212. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 2568
 213. 2010
  Wyświetleń: 2552
 214. 2009
  Wyświetleń: 2551
 215. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 2544
 216. 2012
  Wyświetleń: 2540
 217. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 2539
 218. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 2538
 219. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2537
 220. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 2536
 221. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2527
 222. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2524
 223. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2520
 224. 2006
  Wyświetleń: 2516
 225. 2010
  Wyświetleń: 2514
 226. 2009
  Wyświetleń: 2512
 227. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 2508
 228. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 2501
 229. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2500
 230. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 2496
 231. 2007
  Wyświetleń: 2490
 232. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2485
 233. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2459
 234. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2458
 235. 2008
  Wyświetleń: 2452
 236. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 2448
 237. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2438
 238. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 2434
 239. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2430
 240. 2011
  Wyświetleń: 2418
 241. Stypendia
  Wyświetleń: 2417
 242. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 2412
 243. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 2396
 244. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2389
 245. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 2382
 246. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2374
 247. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 2373
 248. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2371
 249. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 2363
 250. Statut
  Wyświetleń: 2356
 251. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 2355
 252. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 2348
 253. za 2013 rok
  Wyświetleń: 2344
 254. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 2341
 255. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2313
 256. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2308
 257. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2306
 258. 2002
  Wyświetleń: 2304
 259. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2296
 260. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 2292
 261. 2003
  Wyświetleń: 2287
 262. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 2287
 263. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 2281
 264. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 2276
 265. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 2269
 266. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 2263
 267. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2262
 268. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2261
 269. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 2261
 270. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 2255
 271. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2246
 272. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 2241
 273. za 2009 r.
  Wyświetleń: 2241
 274. 2001
  Wyświetleń: 2235
 275. za 2012 r.
  Wyświetleń: 2235
 276. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2231
 277. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 2230
 278. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2230
 279. 2004
  Wyświetleń: 2228
 280. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 2221
 281. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2194
 282. 2014
  Wyświetleń: 2177
 283. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 2177
 284. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 2171
 285. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2157
 286. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2154
 287. 2002
  Wyświetleń: 2146
 288. za 2010 r.
  Wyświetleń: 2142
 289. 2003
  Wyświetleń: 2131
 290. 2001
  Wyświetleń: 2130
 291. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2116
 292. za 2011 rok
  Wyświetleń: 2110
 293. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 2105
 294. za 2011 r.
  Wyświetleń: 2097
 295. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2082
 296. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2082
 297. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 2079
 298. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 2069
 299. Przetarg
  Wyświetleń: 2067
 300. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2064
 301. za 2015 r.
  Wyświetleń: 2063
 302. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 2060
 303. za 2009 rok
  Wyświetleń: 2051
 304. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2050
 305. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 2042
 306. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 2033
 307. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2033
 308. za 2010 rok
  Wyświetleń: 2033
 309. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2023
 310. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 2005
 311. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1968
 312. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1966
 313. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1955
 314. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 1922
 315. 2014
  Wyświetleń: 1921
 316. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1917
 317. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 1906
 318. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 1895
 319. DOWODY OSOBISTE OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 1875
 320. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 1872
 321. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 1846
 322. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 1842
 323. MELDUNKI OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 1841
 324. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 1836
 325. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1831
 326. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 1830
 327. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1824
 328. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1816
 329. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 1803
 330. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 1783
 331. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1782
 332. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 1765
 333. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1762
 334. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 1757
 335. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 1741
 336. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH
  Wyświetleń: 1740
 337. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 1724
 338. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 1711
 339. za rok 2014
  Wyświetleń: 1710
 340. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 1701
 341. za 2014 rok
  Wyświetleń: 1693
 342. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 1681
 343. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1635
 344. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 1608
 345. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 1589
 346. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 1580
 347. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1552
 348. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 1545
 349. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1524
 350. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 1505
 351. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 1500
 352. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 1498
 353. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 1476
 354. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 1445
 355. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1443
 356. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1438
 357. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1436
 358. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 1430
 359. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 1426
 360. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 1426
 361. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1411
 362. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 1407
 363. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1389
 364. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 1387
 365. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1384
 366. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 1373
 367. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1354
 368. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1354
 369. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 1348
 370. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 1298
 371. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1264
 372. Rejestry
  Wyświetleń: 1257
 373. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1257
 374. 2015
  Wyświetleń: 1256
 375. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1255
 376. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1210
 377. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1208
 378. 2015
  Wyświetleń: 1206
 379. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1155
 380. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1122
 381. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 1114
 382. za rok 2015
  Wyświetleń: 1114
 383. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 1086
 384. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 1085
 385. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1079
 386. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 1071
 387. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 1041
 388. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1013
 389. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 991
 390. za 2015 rok
  Wyświetleń: 984
 391. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 935
 392. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 926
 393. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 921
 394. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 881
 395. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 877
 396. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 853
 397. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 796
 398. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 782
 399. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 780
 400. Rok 2016
  Wyświetleń: 773
 401. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 744
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 736
 403. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 711
 404. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 709
 405. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 708
 406. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 708
 407. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 708
 408. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 708
 409. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 706
 410. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 704
 411. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 692
 412. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 670
 413. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 660
 414. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 647
 415. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 640
 416. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 639
 417. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 637
 418. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 635
 419. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 635
 420. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 632
 421. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 623
 422. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 619
 423. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 617
 424. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 614
 425. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 613
 426. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 612
 427. 2016
  Wyświetleń: 608
 428. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 605
 429. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 597
 430. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 431. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 586
 432. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 586
 433. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 585
 434. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 583
 435. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 583
 436. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 581
 437. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 579
 438. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 579
 439. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 576
 440. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 570
 441. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 565
 442. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 562
 443. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 562
 444. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 559
 445. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 551
 446. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 549
 447. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 549
 448. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 546
 449. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 544
 450. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 542
 451. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 540
 452. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 538
 453. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 535
 454. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 531
 455. Rok 2015
  Wyświetleń: 529
 456. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 527
 457. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 526
 458. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 523
 459. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 522
 460. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 521
 461. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 517
 462. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 516
 463. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 515
 464. 2016
  Wyświetleń: 514
 465. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 510
 466. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 507
 467. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 506
 468. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 506
 469. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 506
 470. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 505
 471. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 503
 472. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 502
 473. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 502
 474. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 499
 475. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 497
 476. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 497
 477. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 495
 478. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 494
 479. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 494
 480. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 493
 481. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 493
 482. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 492
 483. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 492
 484. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 490
 485. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 490
 486. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 489
 487. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 488
 488. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 488
 489. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 486
 490. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 484
 491. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 483
 492. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 482
 493. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 481
 494. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 481
 495. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 480
 496. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 480
 497. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 479
 498. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 479
 499. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 479
 500. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 479
 501. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 478
 502. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 478
 503. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 477
 504. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 477
 505. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 476
 506. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 476
 507. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 475
 508. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 474
 509. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 473
 510. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 472
 511. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 470
 512. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 470
 513. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 470
 514. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 469
 515. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 469
 516. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 468
 517. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 468
 518. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 466
 519. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 466
 520. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 464
 521. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 463
 522. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 462
 523. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 462
 524. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 461
 525. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 459
 526. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 459
 527. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 458
 528. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 457
 529. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 457
 530. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 457
 531. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 456
 532. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 456
 533. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 455
 534. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 455
 535. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 453
 536. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 452
 537. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 451
 538. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 450
 539. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 450
 540. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 450
 541. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 449
 542. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 449
 543. za 2017 rok
  Wyświetleń: 449
 544. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 448
 545. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 448
 546. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 447
 547. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 447
 548. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 549. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 446
 550. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 445
 551. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 444
 552. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 444
 553. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 444
 554. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 440
 555. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 439
 556. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 439
 557. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 438
 558. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 437
 559. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 437
 560. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 436
 561. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 436
 562. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 433
 563. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 431
 564. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 430
 565. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 430
 566. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 427
 567. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 424
 568. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 424
 569. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 423
 570. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 421
 571. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 420
 572. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 420
 573. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 418
 574. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 417
 575. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 417
 576. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 416
 577. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 415
 578. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 415
 579. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 414
 580. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 412
 581. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 412
 582. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 411
 583. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 411
 584. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 410
 585. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 409
 586. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 409
 587. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 409
 588. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 408
 589. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 405
 590. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 405
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 404
 592. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 402
 593. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 402
 594. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 400
 595. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 399
 596. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 396
 597. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 395
 598. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 394
 599. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 393
 600. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 393
 601. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 392
 602. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 389
 603. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 388
 604. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 386
 605. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 382
 606. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 382
 607. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 380
 608. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 370
 609. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 367
 610. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 360
 611. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 358
 612. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 358
 613. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 358
 614. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 358
 615. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 358
 616. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 357
 617. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 356
 618. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 356
 619. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 355
 620. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 355
 621. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 355
 622. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 355
 623. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 354
 624. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 354
 625. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 354
 626. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 352
 627. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 352
 628. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 352
 629. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 352
 630. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 351
 631. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 351
 632. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 350
 633. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 350
 634. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 350
 635. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 350
 636. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 350
 637. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 349
 638. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 348
 639. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 348
 640. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 347
 641. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 347
 642. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 346
 643. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 346
 644. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 346
 645. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 345
 646. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 345
 647. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 345
 648. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 345
 649. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 345
 650. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 345
 651. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 345
 652. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 345
 653. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 345
 654. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 344
 655. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 344
 656. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 344
 657. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 344
 658. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 344
 659. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 343
 660. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 343
 661. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 343
 662. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 343
 663. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 343
 664. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 343
 665. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 343
 666. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 342
 667. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 342
 668. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 341
 669. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 341
 670. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 341
 671. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 341
 672. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 341
 673. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 340
 674. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 340
 675. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 340
 676. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 340
 677. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 340
 678. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 340
 679. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 339
 680. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 339
 681. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 339
 682. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 339
 683. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 338
 684. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 338
 685. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 337
 686. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 337
 687. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 337
 688. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 337
 689. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 337
 690. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 337
 691. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 337
 692. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 337
 693. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 336
 694. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 336
 695. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 336
 696. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 336
 697. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 336
 698. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 335
 699. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 335
 700. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 335
 701. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 335
 702. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 335
 703. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 335
 704. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 335
 705. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 335
 706. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 335
 707. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 335
 708. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 334
 709. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 334
 710. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 333
 711. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 333
 712. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 333
 713. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 333
 714. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 332
 715. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 332
 716. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 332
 717. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 332
 718. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 332
 719. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 331
 720. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 331
 721. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 331
 722. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 331
 723. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 331
 724. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 331
 725. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 330
 726. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 330
 727. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 330
 728. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 330
 729. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 330
 730. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 330
 731. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 330
 732. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 330
 733. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 329
 734. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 329
 735. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 329
 736. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 329
 737. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 328
 738. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 328
 739. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 328
 740. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 328
 741. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 328
 742. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 327
 743. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 327
 744. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 327
 745. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 326
 746. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 326
 747. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 326
 748. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 326
 749. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 325
 750. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 325
 751. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 325
 752. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 324
 753. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 324
 754. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 324
 755. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 324
 756. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 324
 757. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 323
 758. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 323
 759. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 323
 760. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 322
 761. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 321
 762. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 321
 763. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 321
 764. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 321
 765. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 321
 766. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 321
 767. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 321
 768. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 320
 769. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 319
 770. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 319
 771. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 319
 772. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 319
 773. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 319
 774. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 319
 775. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 319
 776. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 318
 777. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 318
 778. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 318
 779. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 318
 780. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 318
 781. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 317
 782. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 317
 783. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 317
 784. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 317
 785. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 317
 786. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 317
 787. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 317
 788. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 316
 789. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 316
 790. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 316
 791. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 316
 792. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 316
 793. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 316
 794. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 316
 795. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 316
 796. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 316
 797. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 315
 798. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 315
 799. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 315
 800. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 315
 801. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 315
 802. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 315
 803. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 315
 804. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 315
 805. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 315
 806. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 314
 807. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 314
 808. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 314
 809. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 314
 810. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 314
 811. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 314
 812. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 314
 813. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 314
 814. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 314
 815. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 314
 816. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 314
 817. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 314
 818. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 313
 819. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 313
 820. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 313
 821. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 313
 822. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 313
 823. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 313
 824. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 313
 825. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 313
 826. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 313
 827. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 312
 828. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 312
 829. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 312
 830. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 312
 831. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 312
 832. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 312
 833. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 312
 834. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 312
 835. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 312
 836. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 312
 837. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 311
 838. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 311
 839. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 311
 840. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 311
 841. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 311
 842. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 311
 843. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 311
 844. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 311
 845. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 311
 846. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 311
 847. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 311
 848. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 310
 849. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 310
 850. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 310
 851. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 310
 852. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 310
 853. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 310
 854. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 310
 855. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 310
 856. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 310
 857. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 310
 858. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 309
 859. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 309
 860. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 309
 861. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 309
 862. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 309
 863. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 309
 864. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 309
 865. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 309
 866. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 309
 867. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 309
 868. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 309
 869. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 309
 870. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 309
 871. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 309
 872. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 309
 873. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 308
 874. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 308
 875. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 308
 876. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 308
 877. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 308
 878. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 308
 879. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 308
 880. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 308
 881. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 308
 882. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 308
 883. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 308
 884. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 308
 885. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 308
 886. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 308
 887. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 308
 888. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 308
 889. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 308
 890. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 308
 891. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 308
 892. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 308
 893. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 308
 894. rok 2017
  Wyświetleń: 308
 895. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 307
 896. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 897. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 898. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 899. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 307
 900. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 307
 901. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 307
 902. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 307
 903. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 307
 904. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 905. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 906. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 307
 907. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 307
 908. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 307
 909. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 910. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 911. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 307
 912. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 307
 913. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 306
 914. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 306
 915. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 306
 916. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 306
 917. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 306
 918. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 306
 919. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 306
 920. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 306
 921. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 306
 922. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 306
 923. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 306
 924. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 306
 925. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 306
 926. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 306
 927. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 305
 928. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 305
 929. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 305
 930. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 305
 931. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 305
 932. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 305
 933. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 305
 934. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 305
 935. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 305
 936. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 305
 937. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 305
 938. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 305
 939. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 304
 940. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 304
 941. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 304
 942. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 304
 943. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 304
 944. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 304
 945. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 304
 946. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 304
 947. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 304
 948. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 304
 949. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 304
 950. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 304
 951. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 304
 952. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 304
 953. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 304
 954. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 304
 955. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 304
 956. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 304
 957. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 304
 958. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 304
 959. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 303
 960. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 303
 961. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 303
 962. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 303
 963. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 964. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 303
 965. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 303
 966. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 967. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 968. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 303
 969. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 303
 970. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 971. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 303
 972. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 303
 973. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 303
 974. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 303
 975. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 303
 976. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 303
 977. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 303
 978. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 303
 979. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 303
 980. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 303
 981. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 303
 982. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 983. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 984. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 303
 985. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 303
 986. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 303
 987. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 303
 988. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 303
 989. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 302
 990. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 302
 991. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 302
 992. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 302
 993. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 302
 994. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 302
 995. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 302
 996. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 302
 997. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 302
 998. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 302
 999. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 302
 1000. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 302
 1001. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 302
 1002. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 302
 1003. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 302
 1004. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 302
 1005. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 302
 1006. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 302
 1007. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 302
 1008. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 302
 1009. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 302
 1010. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 301
 1011. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 301
 1012. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 301
 1013. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 301
 1014. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 301
 1015. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 301
 1016. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 301
 1017. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 301
 1018. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 301
 1019. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 301
 1020. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 301
 1021. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 301
 1022. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 301
 1023. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 301
 1024. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 301
 1025. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 301
 1026. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 301
 1027. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 301
 1028. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 301
 1029. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 301
 1030. za rok 2016
  Wyświetleń: 301
 1031. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 300
 1032. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 300
 1033. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 300
 1034. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 300
 1035. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 300
 1036. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 300
 1037. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 300
 1038. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 300
 1039. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 300
 1040. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 300
 1041. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 300
 1042. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 300
 1043. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 300
 1044. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 300
 1045. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 300
 1046. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 300
 1047. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 300
 1048. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 300
 1049. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 300
 1050. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 300
 1051. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 300
 1052. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 300
 1053. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 299
 1054. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 299
 1055. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 299
 1056. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 299
 1057. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 299
 1058. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 299
 1059. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1060. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 299
 1061. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1062. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 299
 1063. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 299
 1064. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1065. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 299
 1066. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 299
 1067. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 299
 1068. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1069. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 299
 1070. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1071. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 299
 1072. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 299
 1073. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 299
 1074. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1075. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 299
 1076. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 299
 1077. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 299
 1078. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 298
 1079. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1080. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1081. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 298
 1082. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 298
 1083. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1084. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1085. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 298
 1086. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 298
 1087. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 298
 1088. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 298
 1089. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1090. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 298
 1091. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 298
 1092. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 298
 1093. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1094. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 298
 1095. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 297
 1096. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 297
 1097. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 297
 1098. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 297
 1099. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 297
 1100. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 297
 1101. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 297
 1102. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 297
 1103. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 297
 1104. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 297
 1105. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 297
 1106. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 296
 1107. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 296
 1108. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 296
 1109. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 296
 1110. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 296
 1111. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 296
 1112. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 296
 1113. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 296
 1114. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 296
 1115. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 296
 1116. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 296
 1117. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 295
 1118. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 295
 1119. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 295
 1120. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 295
 1121. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 295
 1122. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 295
 1123. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 295
 1124. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 295
 1125. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 295
 1126. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 295
 1127. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 295
 1128. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 295
 1129. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1130. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 294
 1131. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1132. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 294
 1133. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 294
 1134. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1135. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1136. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1137. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1138. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 294
 1139. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 294
 1140. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 294
 1141. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 294
 1142. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 294
 1143. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 1144. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 293
 1145. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 293
 1146. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 293
 1147. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 293
 1148. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 293
 1149. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 293
 1150. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 293
 1151. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 293
 1152. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 293
 1153. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 293
 1154. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 293
 1155. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 293
 1156. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 293
 1157. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 293
 1158. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 293
 1159. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 293
 1160. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 292
 1161. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 292
 1162. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 292
 1163. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 292
 1164. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 292
 1165. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 292
 1166. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 292
 1167. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 292
 1168. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 292
 1169. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 292
 1170. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 292
 1171. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 292
 1172. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 291
 1173. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 291
 1174. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 291
 1175. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 291
 1176. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 291
 1177. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 291
 1178. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 291
 1179. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 291
 1180. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 291
 1181. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 290
 1182. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 290
 1183. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 290
 1184. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 290
 1185. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 290
 1186. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 290
 1187. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 290
 1188. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 290
 1189. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 290
 1190. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 289
 1191. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 289
 1192. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 289
 1193. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 289
 1194. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 289
 1195. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 289
 1196. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 288
 1197. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 287
 1198. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 287
 1199. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 287
 1200. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 287
 1201. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 286
 1202. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 286
 1203. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 285
 1204. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 285
 1205. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 285
 1206. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 285
 1207. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 284
 1208. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 284
 1209. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 283
 1210. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 282
 1211. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 281
 1212. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 281
 1213. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 281
 1214. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 280
 1215. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 278
 1216. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 277
 1217. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 276
 1218. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 276
 1219. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 275
 1220. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 275
 1221. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 274
 1222. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 274
 1223. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 273
 1224. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 273
 1225. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 272
 1226. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 272
 1227. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 272
 1228. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 271
 1229. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 271
 1230. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 270
 1231. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 270
 1232. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 270
 1233. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 270
 1234. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 269
 1235. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 269
 1236. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 269
 1237. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 269
 1238. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 268
 1239. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 268
 1240. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 267
 1241. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 267
 1242. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 265
 1243. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 264
 1244. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 264
 1245. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 263
 1246. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 261
 1247. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 261
 1248. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 261
 1249. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 260
 1250. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 253
 1251. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 250
 1252. rok 2016
  Wyświetleń: 236
 1253. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 233
 1254. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 233
 1255. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 215
 1256. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 211
 1257. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 196
 1258. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 191
 1259. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 181
 1260. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 178
 1261. za 2016 r.
  Wyświetleń: 175
 1262. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 173
 1263. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 172
 1264. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 171
 1265. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 171
 1266. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 165
 1267. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 164
 1268. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 164
 1269. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 163
 1270. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 161
 1271. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 161
 1272. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 159
 1273. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 155
 1274. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 153
 1275. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 149
 1276. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 140
 1277. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 139
 1278. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 136
 1279. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 136
 1280. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 135
 1281. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 134
 1282. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 134
 1283. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 133
 1284. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 132
 1285. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 132
 1286. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 132
 1287. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 132
 1288. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 132
 1289. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 132
 1290. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 132
 1291. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 131
 1292. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 131
 1293. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 131
 1294. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 131
 1295. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 131
 1296. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 131
 1297. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 130
 1298. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 130
 1299. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 129
 1300. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 129
 1301. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 129
 1302. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 128
 1303. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 128
 1304. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 128
 1305. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 127
 1306. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 127
 1307. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 127
 1308. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 126
 1309. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 126
 1310. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 126
 1311. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 125
 1312. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 115
 1313. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 109
 1314. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 105
 1315. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 101
 1316. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 100
 1317. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 83
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 7696
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×