Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
866137164778171830848387776820933008157885215114717706510
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436394248537205374084261741777446824718148795880498919884696
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322913097926497258103280730014263872473223834326582952943121
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183902150922807290492317326835249852045725266325503238325992
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000189231357710305168351509015436
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 57859
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 52915
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 51199
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 40126
 5. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 36340
 6. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 21048
 7. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 20214
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 16843
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 15989
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 15442
 11. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 14117
 12. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 13996
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 12627
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 12336
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12200
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11718
 17. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 11625
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11602
 19. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 11507
 20. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 11203
 21. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11072
 22. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 10605
 23. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 10355
 24. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 10286
 25. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 10131
 26. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 10107
 27. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 9706
 28. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 9571
 29. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9481
 30. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 9211
 31. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 9142
 32. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 9007
 33. ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Wyświetleń: 8971
 34. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 8501
 35. Budżet
  Wyświetleń: 8483
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8462
 37. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 8416
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8311
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8226
 40. Rolnictwo
  Wyświetleń: 8050
 41. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 8042
 42. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 7972
 43. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7874
 44. Radni Gminy
  Wyświetleń: 7826
 45. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7813
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 7761
 47. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 7704
 48. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7652
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7649
 50. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 7433
 51. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7406
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 7361
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7297
 54. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 7296
 55. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 7247
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 7169
 57. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 7156
 58. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7130
 59. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 7117
 60. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 7067
 61. Uchwały Rady Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 7037
 62. Zarządzenia Wójta (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6878
 63. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6856
 64. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 6658
 65. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 6644
 66. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 6542
 67. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 6541
 68. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6464
 69. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 6398
 70. Wybory
  Wyświetleń: 6394
 71. Drogi
  Wyświetleń: 6347
 72. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 6343
 73. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 6297
 74. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 6156
 75. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6105
 76. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 6013
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 5985
 78. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5874
 79. Sesje
  Wyświetleń: 5783
 80. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5634
 81. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5553
 82. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 5431
 83. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5413
 84. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5353
 85. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 5343
 86. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 5317
 87. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 5264
 88. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 5173
 89. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 5153
 90. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 5103
 91. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 5076
 92. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5038
 93. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 4979
 94. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 4965
 95. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4964
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4943
 97. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 4909
 98. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 4907
 99. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 4898
 100. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 4886
 101. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 4828
 102. strona główna
  Wyświetleń: 4790
 103. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 4786
 104. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4758
 105. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4725
 106. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 4692
 107. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 4641
 108. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4615
 109. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 4603
 110. zadania
  Wyświetleń: 4594
 111. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4582
 112. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4548
 113. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4507
 114. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4503
 115. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4470
 116. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 4403
 117. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4382
 118. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4367
 119. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 4361
 120. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4307
 121. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 4304
 122. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 4302
 123. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 4283
 124. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4138
 125. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4138
 126. Ważne informacje
  Wyświetleń: 4137
 127. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 4119
 128. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 4100
 129. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4062
 130. Programy
  Wyświetleń: 4058
 131. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4043
 132. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 4039
 133. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 4025
 134. Dotacje
  Wyświetleń: 4020
 135. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3988
 136. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 3961
 137. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3940
 138. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 3923
 139. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 3896
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 3876
 141. Przemoc
  Wyświetleń: 3797
 142. Podatki
  Wyświetleń: 3782
 143. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 3772
 144. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3753
 145. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3751
 146. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 3751
 147. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 3721
 148. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 3719
 149. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 3700
 150. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3689
 151. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 3686
 152. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3684
 153. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 3662
 154. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 3649
 155. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3636
 156. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 3626
 157. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 3619
 158. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 3617
 159. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 3614
 160. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3608
 161. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 3581
 162. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3577
 163. 2007
  Wyświetleń: 3560
 164. za rok 2009
  Wyświetleń: 3538
 165. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 3527
 166. za rok 2010
  Wyświetleń: 3522
 167. za rok 2012
  Wyświetleń: 3519
 168. za rok 2011
  Wyświetleń: 3510
 169. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 3505
 170. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 3504
 171. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 3500
 172. za 2014 r.
  Wyświetleń: 3499
 173. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3491
 174. 2012
  Wyświetleń: 3456
 175. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3455
 176. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3444
 177. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3421
 178. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 3357
 179. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3317
 180. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 3313
 181. 2008
  Wyświetleń: 3305
 182. 2013
  Wyświetleń: 3304
 183. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 3301
 184. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 3295
 185. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3255
 186. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 3217
 187. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 3213
 188. 2006
  Wyświetleń: 3201
 189. za rok 2013
  Wyświetleń: 3184
 190. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3178
 191. 2005
  Wyświetleń: 3173
 192. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3141
 193. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3140
 194. 2011
  Wyświetleń: 3138
 195. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3127
 196. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 3119
 197. Referendum
  Wyświetleń: 3078
 198. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3073
 199. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 3053
 200. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3052
 201. za 2013 r.
  Wyświetleń: 3052
 202. 2005
  Wyświetleń: 3050
 203. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 3045
 204. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 3011
 205. 2013
  Wyświetleń: 2984
 206. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 2979
 207. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 2973
 208. 2004
  Wyświetleń: 2972
 209. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 2959
 210. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2940
 211. 2010
  Wyświetleń: 2936
 212. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 2923
 213. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2918
 214. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2917
 215. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2877
 216. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2872
 217. 2007
  Wyświetleń: 2866
 218. 2009
  Wyświetleń: 2865
 219. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2865
 220. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2865
 221. Stypendia
  Wyświetleń: 2863
 222. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2863
 223. 2009
  Wyświetleń: 2849
 224. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 2846
 225. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 2841
 226. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2826
 227. 2010
  Wyświetleń: 2825
 228. 2012
  Wyświetleń: 2822
 229. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 2818
 230. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2814
 231. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 2813
 232. 2006
  Wyświetleń: 2807
 233. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 2806
 234. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2803
 235. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 2802
 236. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 2796
 237. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2750
 238. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2741
 239. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2739
 240. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 2737
 241. 2011
  Wyświetleń: 2731
 242. 2002
  Wyświetleń: 2716
 243. 2008
  Wyświetleń: 2715
 244. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2703
 245. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2690
 246. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 2687
 247. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 2687
 248. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 2680
 249. Statut
  Wyświetleń: 2677
 250. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 2674
 251. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 2672
 252. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2670
 253. za 2013 rok
  Wyświetleń: 2668
 254. 2003
  Wyświetleń: 2656
 255. za 2009 r.
  Wyświetleń: 2651
 256. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2631
 257. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2627
 258. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2627
 259. 2014
  Wyświetleń: 2621
 260. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 2616
 261. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 2614
 262. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 2613
 263. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 2607
 264. 2001
  Wyświetleń: 2601
 265. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 2600
 266. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 2597
 267. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 2582
 268. za 2012 r.
  Wyświetleń: 2569
 269. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2566
 270. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 2544
 271. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2543
 272. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2531
 273. za 2010 r.
  Wyświetleń: 2527
 274. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 2518
 275. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 2514
 276. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 2501
 277. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2497
 278. 2004
  Wyświetleń: 2491
 279. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 2490
 280. 2002
  Wyświetleń: 2477
 281. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2474
 282. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2471
 283. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 2468
 284. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 2464
 285. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 2462
 286. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2462
 287. za 2011 r.
  Wyświetleń: 2458
 288. 2003
  Wyświetleń: 2446
 289. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2443
 290. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 2439
 291. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2434
 292. za 2011 rok
  Wyświetleń: 2433
 293. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2428
 294. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 2426
 295. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 2422
 296. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 2410
 297. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2404
 298. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 2398
 299. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2395
 300. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 2394
 301. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 2384
 302. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2379
 303. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 2377
 304. za 2009 rok
  Wyświetleń: 2372
 305. 2001
  Wyświetleń: 2363
 306. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2352
 307. za 2015 r.
  Wyświetleń: 2342
 308. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2318
 309. za 2010 rok
  Wyświetleń: 2315
 310. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2307
 311. Przetarg
  Wyświetleń: 2306
 312. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2287
 313. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2259
 314. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2256
 315. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 2248
 316. 2014
  Wyświetleń: 2226
 317. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 2222
 318. DOWODY OSOBISTE OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 2203
 319. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2201
 320. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 2184
 321. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 2178
 322. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2165
 323. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 2160
 324. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 2142
 325. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 2127
 326. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 2126
 327. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 2115
 328. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2113
 329. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 2099
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2096
 331. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 2093
 332. MELDUNKI OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 2090
 333. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 2071
 334. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 2066
 335. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 2062
 336. za rok 2014
  Wyświetleń: 2060
 337. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH
  Wyświetleń: 2056
 338. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 2056
 339. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 2025
 340. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 2018
 341. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 2008
 342. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 1999
 343. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1949
 344. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 1947
 345. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 1935
 346. za 2014 rok
  Wyświetleń: 1931
 347. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 1927
 348. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1907
 349. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1898
 350. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 1891
 351. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 1879
 352. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 1865
 353. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 1849
 354. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1808
 355. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 1799
 356. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 1796
 357. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 1784
 358. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 1753
 359. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1746
 360. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 1741
 361. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 1741
 362. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 1739
 363. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 1737
 364. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1731
 365. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1729
 366. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 1725
 367. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 1713
 368. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 1684
 369. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1673
 370. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1666
 371. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1666
 372. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1636
 373. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 1633
 374. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1612
 375. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1609
 376. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1606
 377. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1583
 378. 2015
  Wyświetleń: 1577
 379. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1569
 380. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1566
 381. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 1558
 382. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1516
 383. 2015
  Wyświetleń: 1507
 384. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1496
 385. za rok 2015
  Wyświetleń: 1478
 386. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1466
 387. Rejestry
  Wyświetleń: 1442
 388. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1430
 389. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 1428
 390. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 1424
 391. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1412
 392. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1411
 393. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 1375
 394. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 1374
 395. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1309
 396. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1308
 397. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1243
 398. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1191
 399. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 1177
 400. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1161
 401. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 1140
 402. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1132
 403. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1129
 404. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 1128
 405. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 1125
 406. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1087
 407. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 1084
 408. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1060
 409. Rok 2016
  Wyświetleń: 1037
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1019
 411. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 999
 412. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 974
 413. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 972
 414. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 963
 415. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 956
 416. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 946
 417. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 942
 418. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 940
 419. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 936
 420. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 935
 421. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 917
 422. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 916
 423. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 914
 424. 2016
  Wyświetleń: 911
 425. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 910
 426. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 898
 427. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 895
 428. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 888
 429. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 882
 430. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 880
 431. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 877
 432. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 873
 433. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 871
 434. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 868
 435. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 868
 436. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 867
 437. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 850
 438. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 848
 439. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 841
 440. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 838
 441. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 825
 442. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 825
 443. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 816
 444. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 815
 445. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 815
 446. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 815
 447. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 811
 448. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 811
 449. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 811
 450. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 810
 451. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 808
 452. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 805
 453. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 803
 454. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 803
 455. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 802
 456. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 796
 457. 2016
  Wyświetleń: 794
 458. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 793
 459. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 793
 460. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 789
 461. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 785
 462. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 780
 463. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 778
 464. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 778
 465. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 778
 466. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 764
 467. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 762
 468. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 758
 469. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 757
 470. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 757
 471. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 755
 472. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 753
 473. Rok 2015
  Wyświetleń: 752
 474. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 747
 475. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 747
 476. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 743
 477. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 737
 478. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 736
 479. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 733
 480. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 732
 481. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 731
 482. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 727
 483. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 722
 484. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 721
 485. za 2017 rok
  Wyświetleń: 714
 486. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 708
 487. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 708
 488. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 703
 489. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 698
 490. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 693
 491. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 690
 492. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 679
 493. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 677
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 677
 495. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 673
 496. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 671
 497. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 669
 498. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 669
 499. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 668
 500. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 665
 501. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 664
 502. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 663
 503. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 663
 504. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 663
 505. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 662
 506. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 660
 507. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 659
 508. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 659
 509. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 656
 510. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 655
 511. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 652
 512. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 651
 513. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 650
 514. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 649
 515. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 649
 516. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 649
 517. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 647
 518. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 647
 519. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 645
 520. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 645
 521. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 644
 522. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 644
 523. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 642
 524. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 641
 525. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 639
 526. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 639
 527. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 637
 528. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 637
 529. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 635
 530. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 635
 531. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 635
 532. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 633
 533. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 632
 534. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 632
 535. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 631
 536. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 630
 537. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 630
 538. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 630
 539. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 629
 540. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 626
 541. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 625
 542. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 624
 543. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 623
 544. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 623
 545. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 622
 546. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 621
 547. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 621
 548. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 621
 549. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 619
 550. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 618
 551. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 618
 552. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 617
 553. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 616
 554. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 616
 555. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 616
 556. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 615
 557. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 615
 558. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 615
 559. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 613
 560. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 612
 561. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 612
 562. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 610
 563. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 608
 564. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 608
 565. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 608
 566. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 606
 567. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 606
 568. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 606
 569. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 605
 570. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 604
 571. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 604
 572. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 604
 573. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 603
 574. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 603
 575. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 602
 576. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 602
 577. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 601
 578. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 601
 579. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 599
 580. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 599
 581. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 598
 582. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 598
 583. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 597
 584. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 593
 585. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 592
 586. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 590
 587. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 589
 588. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 587
 589. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 586
 590. za rok 2016
  Wyświetleń: 586
 591. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 584
 592. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 583
 593. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 583
 594. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 582
 595. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 582
 596. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 580
 597. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 580
 598. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 579
 599. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 579
 600. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 579
 601. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 579
 602. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 575
 603. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 570
 604. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 567
 605. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 567
 606. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 566
 607. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 565
 608. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 563
 609. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 562
 610. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 561
 611. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 559
 612. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 558
 613. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 546
 614. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 545
 615. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 538
 616. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 535
 617. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 535
 618. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 532
 619. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 531
 620. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 531
 621. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 522
 622. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 522
 623. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 521
 624. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 520
 625. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 519
 626. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 519
 627. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 518
 628. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 518
 629. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 514
 630. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 514
 631. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 514
 632. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 513
 633. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 513
 634. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 512
 635. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 511
 636. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 511
 637. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 511
 638. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 511
 639. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 511
 640. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 510
 641. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 509
 642. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 509
 643. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 508
 644. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 508
 645. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 508
 646. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 507
 647. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 507
 648. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 507
 649. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 507
 650. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 506
 651. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 506
 652. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 505
 653. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 505
 654. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 504
 655. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 504
 656. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 504
 657. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 504
 658. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 503
 659. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 503
 660. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 502
 661. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 502
 662. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 502
 663. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 502
 664. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 502
 665. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 502
 666. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 501
 667. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 501
 668. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 501
 669. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 500
 670. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 500
 671. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 500
 672. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 500
 673. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 499
 674. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 499
 675. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 499
 676. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 499
 677. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 498
 678. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 498
 679. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 498
 680. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 497
 681. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 497
 682. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 496
 683. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 496
 684. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 495
 685. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 495
 686. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 495
 687. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 495
 688. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 495
 689. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 495
 690. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 495
 691. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 495
 692. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 494
 693. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 494
 694. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 494
 695. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 493
 696. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 493
 697. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 493
 698. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 492
 699. rok 2017
  Wyświetleń: 492
 700. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 491
 701. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 491
 702. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 491
 703. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 490
 704. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 490
 705. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 490
 706. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 490
 707. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 490
 708. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 489
 709. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 489
 710. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 489
 711. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 489
 712. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 489
 713. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 488
 714. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 488
 715. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 488
 716. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 488
 717. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 488
 718. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 488
 719. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 488
 720. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 487
 721. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 487
 722. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 487
 723. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 487
 724. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 487
 725. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 486
 726. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 486
 727. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 486
 728. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 486
 729. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 486
 730. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 486
 731. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 485
 732. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 485
 733. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 485
 734. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 485
 735. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 485
 736. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 484
 737. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 484
 738. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 484
 739. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 484
 740. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 483
 741. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 483
 742. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 482
 743. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 482
 744. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 481
 745. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 481
 746. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 481
 747. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 481
 748. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 480
 749. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 480
 750. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 480
 751. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 480
 752. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 479
 753. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 478
 754. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 478
 755. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 478
 756. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 478
 757. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 478
 758. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 477
 759. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 477
 760. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 476
 761. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 476
 762. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 476
 763. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 476
 764. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 475
 765. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 474
 766. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 473
 767. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 473
 768. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 473
 769. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 473
 770. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 472
 771. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 472
 772. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 472
 773. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 472
 774. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 471
 775. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 471
 776. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 471
 777. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 470
 778. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 470
 779. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 470
 780. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 470
 781. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 469
 782. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 469
 783. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 469
 784. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 469
 785. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 469
 786. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 466
 787. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 466
 788. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 466
 789. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 466
 790. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 466
 791. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 466
 792. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 466
 793. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 465
 794. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 465
 795. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 465
 796. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 465
 797. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 465
 798. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 465
 799. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 465
 800. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 464
 801. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 464
 802. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 464
 803. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 463
 804. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 463
 805. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 463
 806. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 462
 807. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 461
 808. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 461
 809. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 461
 810. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 460
 811. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 459
 812. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 459
 813. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 459
 814. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 459
 815. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 458
 816. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 458
 817. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 458
 818. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 458
 819. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 458
 820. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 458
 821. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 458
 822. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 458
 823. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 457
 824. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 457
 825. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 457
 826. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 457
 827. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 457
 828. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 457
 829. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 457
 830. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 457
 831. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 457
 832. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 457
 833. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 457
 834. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 457
 835. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 457
 836. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 457
 837. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 456
 838. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 456
 839. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 456
 840. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 456
 841. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 456
 842. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 455
 843. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 455
 844. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 455
 845. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 455
 846. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 454
 847. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 454
 848. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 454
 849. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 454
 850. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 454
 851. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 453
 852. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 453
 853. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 453
 854. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 453
 855. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 452
 856. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 452
 857. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 452
 858. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 452
 859. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 452
 860. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 452
 861. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 452
 862. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 452
 863. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 452
 864. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 452
 865. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 452
 866. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 452
 867. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 452
 868. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 451
 869. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 451
 870. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 451
 871. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 451
 872. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 451
 873. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 451
 874. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 451
 875. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 451
 876. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 451
 877. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 451
 878. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 451
 879. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 451
 880. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 451
 881. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 451
 882. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 451
 883. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 451
 884. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 451
 885. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 451
 886. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 450
 887. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 450
 888. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 450
 889. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 450
 890. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 450
 891. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 450
 892. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 450
 893. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 450
 894. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 450
 895. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 450
 896. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 450
 897. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 450
 898. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 449
 899. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 449
 900. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 449
 901. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 449
 902. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 449
 903. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 449
 904. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 449
 905. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 449
 906. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 449
 907. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 449
 908. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 449
 909. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 449
 910. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 448
 911. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 448
 912. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 448
 913. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 448
 914. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 448
 915. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 448
 916. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 448
 917. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 448
 918. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 448
 919. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 448
 920. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 448
 921. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 448
 922. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 448
 923. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 448
 924. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 448
 925. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 448
 926. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 447
 927. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 447
 928. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 447
 929. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 447
 930. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 447
 931. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 447
 932. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 447
 933. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 447
 934. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 447
 935. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 447
 936. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 447
 937. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 447
 938. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 447
 939. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 447
 940. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 447
 941. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 447
 942. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 446
 943. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 446
 944. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 446
 945. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 446
 946. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 446
 947. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 446
 948. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 446
 949. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 446
 950. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 446
 951. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 446
 952. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 953. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 954. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 955. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 446
 956. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 446
 957. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 446
 958. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 446
 959. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 446
 960. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 961. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 446
 962. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 446
 963. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 445
 964. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 445
 965. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 445
 966. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 445
 967. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 445
 968. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 445
 969. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 445
 970. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 445
 971. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 445
 972. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 445
 973. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 445
 974. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 444
 975. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 444
 976. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 444
 977. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 444
 978. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 444
 979. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 444
 980. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 444
 981. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 444
 982. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 444
 983. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 444
 984. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 444
 985. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 444
 986. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 444
 987. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 444
 988. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 444
 989. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 444
 990. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 991. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 443
 992. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 993. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 994. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 443
 995. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 443
 996. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 443
 997. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 443
 998. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 443
 999. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 1000. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 443
 1001. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 1002. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 443
 1003. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 443
 1004. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 443
 1005. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 1006. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 443
 1007. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 442
 1008. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 442
 1009. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 442
 1010. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 442
 1011. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 442
 1012. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 442
 1013. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 442
 1014. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 442
 1015. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 442
 1016. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 442
 1017. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 441
 1018. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1019. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1020. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1021. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 441
 1022. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 441
 1023. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 441
 1024. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1025. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1026. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 441
 1027. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 441
 1028. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 441
 1029. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 441
 1030. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 441
 1031. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1032. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1033. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 441
 1034. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 441
 1035. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 441
 1036. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1037. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 441
 1038. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1039. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 441
 1040. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 441
 1041. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 440
 1042. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 440
 1043. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 440
 1044. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 440
 1045. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 440
 1046. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 440
 1047. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 440
 1048. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 440
 1049. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 440
 1050. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 440
 1051. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 440
 1052. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 440
 1053. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 439
 1054. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 439
 1055. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 439
 1056. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 439
 1057. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 439
 1058. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 439
 1059. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 439
 1060. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 439
 1061. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 439
 1062. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 439
 1063. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 439
 1064. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 439
 1065. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 439
 1066. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 438
 1067. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 438
 1068. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 438
 1069. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 438
 1070. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 438
 1071. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 438
 1072. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 438
 1073. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 438
 1074. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 438
 1075. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 438
 1076. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 438
 1077. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 438
 1078. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 438
 1079. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 438
 1080. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 438
 1081. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 438
 1082. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 438
 1083. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 438
 1084. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 438
 1085. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 1086. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 437
 1087. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 1088. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 437
 1089. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 437
 1090. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 437
 1091. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 437
 1092. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 437
 1093. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 437
 1094. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 437
 1095. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 1096. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 437
 1097. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 1098. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 1099. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 1100. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 436
 1101. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 436
 1102. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 436
 1103. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 436
 1104. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 436
 1105. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 436
 1106. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 436
 1107. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 436
 1108. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 436
 1109. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 436
 1110. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 436
 1111. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 436
 1112. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 435
 1113. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 435
 1114. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 435
 1115. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 435
 1116. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 435
 1117. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 435
 1118. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 435
 1119. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 435
 1120. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 435
 1121. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 435
 1122. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 434
 1123. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 434
 1124. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 434
 1125. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 434
 1126. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 434
 1127. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 434
 1128. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 434
 1129. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 434
 1130. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 433
 1131. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 433
 1132. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 433
 1133. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 433
 1134. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 433
 1135. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 433
 1136. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 433
 1137. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 433
 1138. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 433
 1139. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 432
 1140. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 432
 1141. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 432
 1142. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 432
 1143. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 432
 1144. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 432
 1145. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 432
 1146. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 432
 1147. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 431
 1148. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 431
 1149. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 431
 1150. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 431
 1151. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 431
 1152. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 430
 1153. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 430
 1154. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 430
 1155. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 430
 1156. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 430
 1157. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 430
 1158. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 430
 1159. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 430
 1160. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 430
 1161. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 430
 1162. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 430
 1163. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 430
 1164. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 430
 1165. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 429
 1166. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 429
 1167. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 429
 1168. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 429
 1169. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 429
 1170. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 429
 1171. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 429
 1172. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 428
 1173. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 428
 1174. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 428
 1175. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 428
 1176. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 428
 1177. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 428
 1178. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 428
 1179. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 428
 1180. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 428
 1181. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 428
 1182. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 428
 1183. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 427
 1184. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 427
 1185. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 427
 1186. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 427
 1187. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 427
 1188. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 426
 1189. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 426
 1190. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 426
 1191. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 426
 1192. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 426
 1193. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 426
 1194. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 426
 1195. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 426
 1196. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 425
 1197. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 425
 1198. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 425
 1199. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 425
 1200. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 425
 1201. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 425
 1202. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 425
 1203. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 425
 1204. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 425
 1205. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 424
 1206. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 424
 1207. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 424
 1208. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 423
 1209. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 423
 1210. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 423
 1211. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 422
 1212. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 422
 1213. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 422
 1214. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 422
 1215. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 422
 1216. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 422
 1217. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 422
 1218. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 421
 1219. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 421
 1220. rok 2016
  Wyświetleń: 421
 1221. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 420
 1222. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 419
 1223. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 418
 1224. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 418
 1225. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 417
 1226. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 417
 1227. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 416
 1228. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 416
 1229. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 416
 1230. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 416
 1231. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 415
 1232. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 414
 1233. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 413
 1234. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 413
 1235. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 413
 1236. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 411
 1237. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 411
 1238. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 411
 1239. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 411
 1240. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 410
 1241. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 410
 1242. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 410
 1243. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 410
 1244. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 409
 1245. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 409
 1246. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 407
 1247. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 407
 1248. za 2016 r.
  Wyświetleń: 407
 1249. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 406
 1250. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 406
 1251. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 406
 1252. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 406
 1253. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 405
 1254. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 404
 1255. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 404
 1256. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 402
 1257. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 398
 1258. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 395
 1259. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 395
 1260. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 393
 1261. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 393
 1262. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 391
 1263. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 391
 1264. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 388
 1265. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 371
 1266. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 361
 1267. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 352
 1268. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 345
 1269. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 344
 1270. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 343
 1271. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 341
 1272. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 340
 1273. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 338
 1274. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 337
 1275. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 335
 1276. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 333
 1277. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 332
 1278. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 331
 1279. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 331
 1280. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 325
 1281. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 318
 1282. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 318
 1283. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 317
 1284. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 315
 1285. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 314
 1286. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 311
 1287. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 310
 1288. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 301
 1289. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 297
 1290. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 292
 1291. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 287
 1292. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 287
 1293. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 286
 1294. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 285
 1295. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 285
 1296. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 283
 1297. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 282
 1298. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 281
 1299. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 279
 1300. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 277
 1301. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 277
 1302. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 276
 1303. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 276
 1304. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 275
 1305. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 275
 1306. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 274
 1307. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 273
 1308. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 271
 1309. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 268
 1310. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 267
 1311. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 265
 1312. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 265
 1313. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 265
 1314. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 264
 1315. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 259
 1316. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 259
 1317. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 259
 1318. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 258
 1319. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 256
 1320. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 255
 1321. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 215
 1322. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 180
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 141
 1324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 141
 1325. 2017
  Wyświetleń: 55
 1326. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 16
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 8462
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×