Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
911709717981346000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86731717927831183208840067694393390816728534211492594276104999
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
437674258237328375084270841875447954730748902881618930584854
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
323553105126541258623293630160264412478623897327512960643220
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184802158122857291042322226867250352050525301326073243926064
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000189231357710305168351509015489
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 69868
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 59593
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 54067
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 45258
 5. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 40998
 6. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 22679
 7. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 22057
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 18847
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 17542
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 16675
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 15265
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 15089
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 14026
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 13343
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13291
 16. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 13169
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12897
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 12639
 19. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 12452
 20. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 12118
 21. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 11772
 22. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11729
 23. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 11446
 24. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 11212
 25. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 10924
 26. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 10749
 27. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 10560
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 10487
 29. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 10309
 30. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 10218
 31. ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Wyświetleń: 10197
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 9988
 33. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 9963
 34. Budżet
  Wyświetleń: 9533
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 9501
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9284
 37. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 9113
 38. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9111
 39. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 9092
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8998
 41. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 8900
 42. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 8898
 43. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 8878
 44. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8768
 45. Rolnictwo
  Wyświetleń: 8670
 46. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 8573
 47. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 8542
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8410
 49. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 8403
 50. Radni Gminy
  Wyświetleń: 8310
 51. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8266
 52. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 8251
 53. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8251
 54. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 8243
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8238
 56. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 7968
 57. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 7911
 58. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 7883
 59. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 7863
 60. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7838
 61. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7832
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 7759
 63. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7622
 64. Zarządzenia Wójta (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7537
 65. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 7288
 66. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 7214
 67. Drogi
  Wyświetleń: 7172
 68. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7129
 69. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 7072
 70. Wybory
  Wyświetleń: 7056
 71. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 6988
 72. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6944
 73. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 6939
 74. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 6931
 75. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 6882
 76. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 6780
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 6769
 78. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 6760
 79. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6564
 80. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 6290
 81. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6229
 82. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 6107
 83. Sesje
  Wyświetleń: 6097
 84. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 6052
 85. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5965
 86. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 5876
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 5850
 88. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 5839
 89. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 5819
 90. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 5816
 91. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5809
 92. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5718
 93. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5700
 94. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 5664
 95. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 5647
 96. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 5634
 97. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5529
 98. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 5521
 99. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5519
 100. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5479
 101. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 5471
 102. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 5463
 103. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 5447
 104. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 5435
 105. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 5427
 106. strona główna
  Wyświetleń: 5343
 107. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 5329
 108. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 5313
 109. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5266
 110. zadania
  Wyświetleń: 5264
 111. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5165
 112. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5119
 113. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5073
 114. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 5038
 115. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 5006
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4973
 117. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4950
 118. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4936
 119. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4923
 120. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 4917
 121. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 4893
 122. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4887
 123. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 4884
 124. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 4832
 125. Dotacje
  Wyświetleń: 4797
 126. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4770
 127. Ważne informacje
  Wyświetleń: 4750
 128. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 4625
 129. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4607
 130. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 4598
 131. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 4559
 132. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4557
 133. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 4550
 134. Programy
  Wyświetleń: 4512
 135. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 4502
 136. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4447
 137. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4397
 138. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 4390
 139. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 4364
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 4357
 141. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 4334
 142. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 4308
 143. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 4306
 144. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4294
 145. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 4230
 146. Przemoc
  Wyświetleń: 4230
 147. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 4226
 148. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4199
 149. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 4165
 150. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 4148
 151. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 4133
 152. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4097
 153. Podatki
  Wyświetleń: 4087
 154. 2007
  Wyświetleń: 4083
 155. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 4068
 156. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4046
 157. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 4045
 158. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 4033
 159. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4015
 160. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 4014
 161. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 3984
 162. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3956
 163. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 3955
 164. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 3940
 165. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3939
 166. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 3911
 167. za rok 2009
  Wyświetleń: 3910
 168. za rok 2011
  Wyświetleń: 3904
 169. 2012
  Wyświetleń: 3896
 170. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3895
 171. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 3894
 172. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 3889
 173. za rok 2010
  Wyświetleń: 3876
 174. za rok 2012
  Wyświetleń: 3865
 175. za 2014 r.
  Wyświetleń: 3832
 176. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 3831
 177. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 3826
 178. 2013
  Wyświetleń: 3817
 179. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3807
 180. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 3803
 181. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3777
 182. 2006
  Wyświetleń: 3718
 183. 2008
  Wyświetleń: 3704
 184. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 3702
 185. 2005
  Wyświetleń: 3678
 186. za rok 2013
  Wyświetleń: 3664
 187. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 3661
 188. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3647
 189. Referendum
  Wyświetleń: 3643
 190. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 3641
 191. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 3621
 192. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 3589
 193. 2011
  Wyświetleń: 3568
 194. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3521
 195. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 3514
 196. za 2013 r.
  Wyświetleń: 3508
 197. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 3498
 198. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3431
 199. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 3428
 200. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 3417
 201. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3416
 202. 2005
  Wyświetleń: 3386
 203. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 3385
 204. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3384
 205. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3372
 206. 2004
  Wyświetleń: 3367
 207. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3364
 208. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 3361
 209. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3354
 210. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 3320
 211. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3305
 212. 2010
  Wyświetleń: 3299
 213. Stypendia
  Wyświetleń: 3298
 214. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3295
 215. 2013
  Wyświetleń: 3287
 216. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 3277
 217. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3268
 218. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 3256
 219. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3251
 220. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 3206
 221. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 3205
 222. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 3199
 223. 2009
  Wyświetleń: 3193
 224. 2007
  Wyświetleń: 3186
 225. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3186
 226. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 3176
 227. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3165
 228. 2010
  Wyświetleń: 3160
 229. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3159
 230. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3150
 231. 2009
  Wyświetleń: 3145
 232. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 3133
 233. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3125
 234. 2012
  Wyświetleń: 3117
 235. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 3114
 236. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3109
 237. 2006
  Wyświetleń: 3100
 238. 2002
  Wyświetleń: 3085
 239. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 3085
 240. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 3073
 241. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 3067
 242. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3052
 243. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 3051
 244. za 2009 r.
  Wyświetleń: 3045
 245. 2014
  Wyświetleń: 3038
 246. 2011
  Wyświetleń: 3022
 247. 2003
  Wyświetleń: 3018
 248. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 3012
 249. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 3007
 250. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 3005
 251. Statut
  Wyświetleń: 3003
 252. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 2996
 253. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 2996
 254. za 2013 rok
  Wyświetleń: 2985
 255. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2984
 256. 2008
  Wyświetleń: 2970
 257. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 2965
 258. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2958
 259. 2001
  Wyświetleń: 2957
 260. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 2952
 261. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2944
 262. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 2941
 263. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 2938
 264. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 2922
 265. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2918
 266. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 2917
 267. za 2012 r.
  Wyświetleń: 2913
 268. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2910
 269. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2908
 270. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2895
 271. za 2010 r.
  Wyświetleń: 2887
 272. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2866
 273. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 2861
 274. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2860
 275. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 2849
 276. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2831
 277. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 2830
 278. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 2829
 279. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 2823
 280. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2799
 281. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 2799
 282. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 2795
 283. 2002
  Wyświetleń: 2792
 284. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 2789
 285. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 2768
 286. za 2011 rok
  Wyświetleń: 2757
 287. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2748
 288. za 2011 r.
  Wyświetleń: 2747
 289. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2746
 290. 2004
  Wyświetleń: 2735
 291. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2735
 292. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 2734
 293. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 2733
 294. 2003
  Wyświetleń: 2725
 295. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2722
 296. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2715
 297. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 2712
 298. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 2708
 299. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 2704
 300. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2702
 301. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2696
 302. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2692
 303. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 2682
 304. za 2009 rok
  Wyświetleń: 2677
 305. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 2667
 306. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 2656
 307. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 2651
 308. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2647
 309. za 2015 r.
  Wyświetleń: 2641
 310. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2622
 311. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2621
 312. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 2614
 313. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 2604
 314. 2001
  Wyświetleń: 2595
 315. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 2592
 316. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2590
 317. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2589
 318. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 2581
 319. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2568
 320. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2563
 321. za 2010 rok
  Wyświetleń: 2553
 322. DOWODY OSOBISTE OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 2530
 323. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 2528
 324. Przetarg
  Wyświetleń: 2522
 325. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 2513
 326. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2499
 327. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 2495
 328. 2014
  Wyświetleń: 2489
 329. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 2474
 330. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 2459
 331. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2442
 332. za rok 2014
  Wyświetleń: 2441
 333. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 2441
 334. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 2440
 335. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 2435
 336. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 2423
 337. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2401
 338. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2393
 339. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 2374
 340. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH
  Wyświetleń: 2347
 341. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 2342
 342. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 2342
 343. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 2341
 344. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 2339
 345. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 2330
 346. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2319
 347. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 2316
 348. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 2286
 349. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 2236
 350. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2228
 351. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 2226
 352. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 2200
 353. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 2192
 354. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 2189
 355. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 2184
 356. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2183
 357. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 2170
 358. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 2167
 359. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2162
 360. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2156
 361. za 2014 rok
  Wyświetleń: 2150
 362. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 2128
 363. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 2120
 364. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2118
 365. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2096
 366. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 2086
 367. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 2073
 368. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2070
 369. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 2061
 370. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2058
 371. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2025
 372. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 2020
 373. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 2010
 374. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 1985
 375. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 1978
 376. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1956
 377. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1935
 378. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1922
 379. 2015
  Wyświetleń: 1902
 380. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 1897
 381. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 1874
 382. za rok 2015
  Wyświetleń: 1874
 383. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1859
 384. 2015
  Wyświetleń: 1832
 385. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1828
 386. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1814
 387. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 1790
 388. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1787
 389. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1785
 390. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 1759
 391. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1758
 392. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1755
 393. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1748
 394. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1743
 395. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 1716
 396. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1713
 397. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1671
 398. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 1656
 399. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1632
 400. Rejestry
  Wyświetleń: 1619
 401. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1616
 402. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1579
 403. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 1557
 404. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1518
 405. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 1462
 406. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1461
 407. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1451
 408. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1409
 409. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 1380
 410. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 1372
 411. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1359
 412. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 1334
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1329
 414. Rok 2016
  Wyświetleń: 1317
 415. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 1302
 416. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1269
 417. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1258
 418. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 1243
 419. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 1242
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 1242
 421. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 1235
 422. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 1234
 423. 2016
  Wyświetleń: 1220
 424. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 1209
 425. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 1207
 426. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 1205
 427. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 1194
 428. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 1191
 429. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 1177
 430. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1173
 431. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 1171
 432. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 1168
 433. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 1168
 434. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 1159
 435. za 2017 r.
  Wyświetleń: 1147
 436. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 1133
 437. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1132
 438. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1131
 439. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 1131
 440. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 1126
 441. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 1125
 442. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 1123
 443. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 1122
 444. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1118
 445. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1114
 446. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1112
 447. za rok 2016
  Wyświetleń: 1106
 448. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 1095
 449. 2016
  Wyświetleń: 1084
 450. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1082
 451. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 1073
 452. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1064
 453. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1056
 454. za 2017 rok
  Wyświetleń: 1056
 455. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 1051
 456. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1050
 457. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1049
 458. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 1048
 459. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1037
 460. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1033
 461. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1032
 462. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1029
 463. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 1028
 464. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1021
 465. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1020
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1017
 467. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1016
 468. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1010
 469. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1008
 470. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1008
 471. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1003
 472. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1001
 473. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 997
 474. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 995
 475. Rok 2015
  Wyświetleń: 992
 476. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 990
 477. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 988
 478. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 987
 479. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 986
 480. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 984
 481. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 977
 482. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 975
 483. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 972
 484. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 967
 485. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 958
 486. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 950
 487. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 946
 488. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 946
 489. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 944
 490. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 940
 491. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 940
 492. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 927
 493. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 925
 494. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 923
 495. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 908
 496. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 895
 497. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 894
 498. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 892
 499. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 885
 500. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 879
 501. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 873
 502. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 873
 503. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 868
 504. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 852
 505. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 851
 506. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 850
 507. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 850
 508. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 849
 509. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 849
 510. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 843
 511. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 842
 512. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 841
 513. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 841
 514. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 838
 515. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 838
 516. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 836
 517. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 833
 518. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 833
 519. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 831
 520. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 828
 521. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 826
 522. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 824
 523. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 824
 524. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 824
 525. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 823
 526. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 823
 527. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 820
 528. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 820
 529. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 819
 530. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 815
 531. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 815
 532. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 815
 533. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 811
 534. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 811
 535. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 810
 536. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 810
 537. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 809
 538. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 809
 539. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 808
 540. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 808
 541. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 807
 542. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 807
 543. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 807
 544. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 806
 545. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 805
 546. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 804
 547. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 803
 548. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 803
 549. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 802
 550. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 802
 551. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 801
 552. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 800
 553. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 798
 554. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 798
 555. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 795
 556. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 795
 557. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 794
 558. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 794
 559. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 794
 560. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 791
 561. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 790
 562. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 790
 563. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 790
 564. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 788
 565. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 788
 566. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 787
 567. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 785
 568. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 785
 569. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 785
 570. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 785
 571. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 785
 572. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 784
 573. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 784
 574. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 783
 575. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 783
 576. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 782
 577. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 782
 578. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 782
 579. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 781
 580. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 781
 581. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 780
 582. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 780
 583. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 779
 584. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 778
 585. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 774
 586. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 773
 587. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 772
 588. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 772
 589. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 772
 590. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 771
 591. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 771
 592. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 769
 593. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 769
 594. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 769
 595. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 769
 596. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 767
 597. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 764
 598. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 763
 599. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 763
 600. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 760
 601. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 760
 602. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 758
 603. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 757
 604. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 756
 605. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 755
 606. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 753
 607. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 752
 608. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 751
 609. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 750
 610. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 746
 611. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 740
 612. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 739
 613. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 737
 614. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 736
 615. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 733
 616. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 728
 617. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 728
 618. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 725
 619. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 723
 620. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 720
 621. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 715
 622. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 715
 623. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 714
 624. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 714
 625. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 713
 626. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 712
 627. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 709
 628. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 709
 629. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 708
 630. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 701
 631. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 700
 632. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 699
 633. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 698
 634. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 696
 635. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 696
 636. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 696
 637. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 695
 638. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 695
 639. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 691
 640. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 691
 641. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 690
 642. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 689
 643. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 689
 644. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 687
 645. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 686
 646. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 686
 647. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 684
 648. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 684
 649. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 683
 650. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 683
 651. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 682
 652. rok 2017
  Wyświetleń: 682
 653. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 681
 654. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 680
 655. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 680
 656. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 679
 657. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 679
 658. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 678
 659. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 678
 660. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 678
 661. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 677
 662. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 677
 663. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 677
 664. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 676
 665. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 676
 666. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 676
 667. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 675
 668. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 675
 669. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 675
 670. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 674
 671. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 674
 672. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 673
 673. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 672
 674. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 672
 675. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 672
 676. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 672
 677. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 671
 678. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 671
 679. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 670
 680. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 669
 681. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 669
 682. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 668
 683. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 666
 684. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 666
 685. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 666
 686. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 666
 687. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 665
 688. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 665
 689. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 665
 690. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 664
 691. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 663
 692. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 663
 693. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 663
 694. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 662
 695. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 662
 696. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 661
 697. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 660
 698. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 660
 699. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 660
 700. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 659
 701. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 659
 702. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 659
 703. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 658
 704. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 658
 705. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 658
 706. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 658
 707. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 658
 708. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 658
 709. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 657
 710. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 657
 711. za 2016 r.
  Wyświetleń: 657
 712. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 656
 713. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 656
 714. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 656
 715. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 656
 716. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 655
 717. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 654
 718. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 654
 719. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 654
 720. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 653
 721. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 653
 722. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 652
 723. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 652
 724. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 652
 725. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 651
 726. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 650
 727. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 650
 728. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 650
 729. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 650
 730. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 650
 731. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 650
 732. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 649
 733. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 649
 734. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 649
 735. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 648
 736. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 648
 737. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 647
 738. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 647
 739. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 647
 740. rok 2016
  Wyświetleń: 646
 741. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 645
 742. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 645
 743. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 645
 744. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 645
 745. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 645
 746. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 643
 747. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 643
 748. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 642
 749. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 642
 750. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 642
 751. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 641
 752. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 641
 753. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 641
 754. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 641
 755. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 640
 756. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 640
 757. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 639
 758. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 639
 759. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 639
 760. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 639
 761. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 639
 762. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 639
 763. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 639
 764. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 638
 765. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 638
 766. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 638
 767. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 638
 768. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 638
 769. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 638
 770. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 637
 771. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 636
 772. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 636
 773. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 636
 774. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 636
 775. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 636
 776. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 635
 777. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 634
 778. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 633
 779. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 632
 780. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 632
 781. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 632
 782. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 632
 783. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 632
 784. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 631
 785. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 631
 786. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 630
 787. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 630
 788. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 630
 789. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 630
 790. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 630
 791. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 629
 792. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 629
 793. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 629
 794. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 628
 795. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 628
 796. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 628
 797. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 628
 798. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 627
 799. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 627
 800. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 627
 801. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 627
 802. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 627
 803. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 627
 804. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 627
 805. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 626
 806. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 626
 807. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 626
 808. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 626
 809. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 625
 810. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 625
 811. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 624
 812. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 624
 813. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 624
 814. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 624
 815. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 624
 816. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 624
 817. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 624
 818. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 623
 819. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 623
 820. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 623
 821. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 622
 822. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 622
 823. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 622
 824. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 621
 825. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 621
 826. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 621
 827. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 621
 828. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 620
 829. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 620
 830. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 620
 831. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 620
 832. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 620
 833. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 620
 834. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 620
 835. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 620
 836. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 619
 837. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 619
 838. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 619
 839. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 619
 840. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 619
 841. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 618
 842. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 618
 843. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 618
 844. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 618
 845. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 618
 846. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 618
 847. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 617
 848. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 617
 849. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 617
 850. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 616
 851. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 616
 852. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 616
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 616
 854. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 615
 855. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 615
 856. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 615
 857. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 615
 858. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 615
 859. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 615
 860. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 614
 861. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 614
 862. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 614
 863. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 614
 864. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 613
 865. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 613
 866. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 613
 867. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 613
 868. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 613
 869. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 612
 870. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 612
 871. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 612
 872. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 612
 873. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 612
 874. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 612
 875. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 612
 876. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 612
 877. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 611
 878. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 611
 879. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 611
 880. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 611
 881. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 610
 882. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 610
 883. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 610
 884. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 610
 885. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 610
 886. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 609
 887. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 609
 888. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 609
 889. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 609
 890. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 609
 891. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 609
 892. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 608
 893. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 608
 894. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 607
 895. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 607
 896. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 607
 897. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 606
 898. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 606
 899. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 606
 900. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 606
 901. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 606
 902. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 606
 903. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 605
 904. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 605
 905. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 605
 906. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 605
 907. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 605
 908. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 605
 909. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 604
 910. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 604
 911. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 604
 912. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 604
 913. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 604
 914. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 604
 915. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 603
 916. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 603
 917. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 603
 918. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 603
 919. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 603
 920. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 603
 921. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 603
 922. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 603
 923. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 602
 924. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 602
 925. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 602
 926. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 602
 927. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 602
 928. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 602
 929. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 601
 930. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 601
 931. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 601
 932. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 601
 933. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 601
 934. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 601
 935. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 601
 936. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 601
 937. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 601
 938. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 600
 939. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 600
 940. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 600
 941. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 600
 942. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 600
 943. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 600
 944. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 600
 945. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 600
 946. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 600
 947. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 600
 948. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 600
 949. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 600
 950. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 599
 951. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 599
 952. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 599
 953. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 598
 954. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 598
 955. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 598
 956. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 598
 957. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 598
 958. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 598
 959. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 598
 960. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 598
 961. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 598
 962. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 598
 963. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 597
 964. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 597
 965. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 597
 966. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 597
 967. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 597
 968. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 597
 969. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 596
 970. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 596
 971. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 596
 972. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 596
 973. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 596
 974. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 596
 975. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 596
 976. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 596
 977. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 595
 978. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 595
 979. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 595
 980. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 595
 981. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 595
 982. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 594
 983. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 984. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 985. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 986. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 594
 987. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 594
 988. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 594
 989. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 990. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 594
 991. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 594
 992. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 993. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 594
 994. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 593
 995. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 593
 996. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 593
 997. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 593
 998. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 593
 999. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 593
 1000. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 593
 1001. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 592
 1002. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 592
 1003. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 592
 1004. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 592
 1005. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 592
 1006. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 592
 1007. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 591
 1008. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 591
 1009. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 591
 1010. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 591
 1011. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 591
 1012. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 591
 1013. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 591
 1014. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 591
 1015. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 590
 1016. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 590
 1017. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 590
 1018. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 590
 1019. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 590
 1020. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 590
 1021. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 590
 1022. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 590
 1023. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 590
 1024. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 590
 1025. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 590
 1026. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 589
 1027. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 589
 1028. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 589
 1029. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 589
 1030. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 589
 1031. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 588
 1032. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 588
 1033. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 588
 1034. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 588
 1035. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 588
 1036. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 588
 1037. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 588
 1038. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 588
 1039. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 588
 1040. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 588
 1041. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 587
 1042. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 587
 1043. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 587
 1044. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 587
 1045. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 587
 1046. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 587
 1047. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 587
 1048. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 587
 1049. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 587
 1050. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 587
 1051. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 587
 1052. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 587
 1053. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 587
 1054. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 587
 1055. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 586
 1056. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 586
 1057. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 586
 1058. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 586
 1059. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 586
 1060. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 586
 1061. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 586
 1062. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 586
 1063. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 586
 1064. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 586
 1065. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 586
 1066. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 585
 1067. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 585
 1068. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 585
 1069. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 585
 1070. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 585
 1071. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 585
 1072. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 585
 1073. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 585
 1074. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 584
 1075. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 584
 1076. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 584
 1077. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 584
 1078. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 584
 1079. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 584
 1080. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 583
 1081. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 583
 1082. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 583
 1083. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 583
 1084. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 582
 1085. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 582
 1086. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 582
 1087. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 582
 1088. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 582
 1089. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 581
 1090. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 581
 1091. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 581
 1092. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 581
 1093. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 581
 1094. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 581
 1095. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 580
 1096. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 580
 1097. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 580
 1098. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 580
 1099. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 580
 1100. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 580
 1101. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 580
 1102. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 579
 1103. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 579
 1104. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 579
 1105. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 579
 1106. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 579
 1107. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 579
 1108. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 579
 1109. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 579
 1110. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 578
 1111. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 578
 1112. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 578
 1113. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 578
 1114. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 578
 1115. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 578
 1116. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 578
 1117. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 578
 1118. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 578
 1119. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 578
 1120. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 578
 1121. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 578
 1122. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 578
 1123. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 577
 1124. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 577
 1125. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 577
 1126. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 577
 1127. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 577
 1128. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 577
 1129. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 577
 1130. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 577
 1131. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 577
 1132. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 577
 1133. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 576
 1134. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 576
 1135. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 576
 1136. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 576
 1137. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 575
 1138. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 575
 1139. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 575
 1140. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 575
 1141. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 575
 1142. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 575
 1143. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 575
 1144. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 575
 1145. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 575
 1146. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 574
 1147. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 574
 1148. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 574
 1149. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 574
 1150. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 574
 1151. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 574
 1152. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 573
 1153. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 573
 1154. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 573
 1155. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 573
 1156. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 573
 1157. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 573
 1158. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 572
 1159. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 572
 1160. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 572
 1161. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 572
 1162. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 572
 1163. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 572
 1164. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 571
 1165. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 571
 1166. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 571
 1167. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 571
 1168. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 571
 1169. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 570
 1170. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 570
 1171. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 570
 1172. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 570
 1173. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 570
 1174. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 570
 1175. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 569
 1176. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 569
 1177. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 569
 1178. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 569
 1179. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 569
 1180. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 569
 1181. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 569
 1182. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 569
 1183. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 568
 1184. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 568
 1185. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 568
 1186. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 568
 1187. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 568
 1188. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 568
 1189. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 568
 1190. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 568
 1191. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 567
 1192. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 567
 1193. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 566
 1194. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 566
 1195. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 566
 1196. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 566
 1197. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 566
 1198. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 566
 1199. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 566
 1200. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 565
 1201. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 565
 1202. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 565
 1203. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 565
 1204. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 565
 1205. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 565
 1206. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 565
 1207. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 564
 1208. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 564
 1209. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 564
 1210. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 564
 1211. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 564
 1212. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 564
 1213. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 564
 1214. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 564
 1215. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 563
 1216. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 563
 1217. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 562
 1218. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 562
 1219. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 562
 1220. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 562
 1221. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 562
 1222. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 562
 1223. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 562
 1224. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 562
 1225. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 561
 1226. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 561
 1227. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 561
 1228. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 561
 1229. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 561
 1230. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 561
 1231. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 561
 1232. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 561
 1233. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 560
 1234. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 560
 1235. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 560
 1236. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 560
 1237. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 560
 1238. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 559
 1239. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 558
 1240. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 558
 1241. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 558
 1242. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 558
 1243. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 558
 1244. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 557
 1245. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 557
 1246. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 556
 1247. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 556
 1248. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 555
 1249. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 555
 1250. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 554
 1251. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 553
 1252. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 552
 1253. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 550
 1254. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 549
 1255. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 549
 1256. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 549
 1257. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 549
 1258. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 549
 1259. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 547
 1260. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 546
 1261. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 546
 1262. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 545
 1263. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 542
 1264. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 541
 1265. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 539
 1266. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 539
 1267. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 539
 1268. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 539
 1269. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 538
 1270. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 537
 1271. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 537
 1272. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 537
 1273. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 536
 1274. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 533
 1275. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 526
 1276. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 525
 1277. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 519
 1278. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 518
 1279. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 510
 1280. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 506
 1281. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 505
 1282. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 497
 1283. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 491
 1284. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 473
 1285. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 468
 1286. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 461
 1287. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 458
 1288. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 458
 1289. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 457
 1290. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 454
 1291. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 451
 1292. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 451
 1293. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 447
 1294. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 445
 1295. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 438
 1296. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 438
 1297. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 434
 1298. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 431
 1299. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 430
 1300. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 430
 1301. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 426
 1302. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 424
 1303. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 423
 1304. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 423
 1305. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 422
 1306. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 421
 1307. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 420
 1308. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 419
 1309. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 418
 1310. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 418
 1311. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 412
 1312. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 412
 1313. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 408
 1314. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 407
 1315. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 405
 1316. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 401
 1317. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 400
 1318. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 398
 1319. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 398
 1320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 394
 1321. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 390
 1322. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 388
 1323. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 387
 1324. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 386
 1325. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 385
 1326. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 383
 1327. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 383
 1328. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 381
 1329. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 378
 1330. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 377
 1331. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 376
 1332. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 375
 1333. 2017
  Wyświetleń: 368
 1334. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 365
 1335. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 360
 1336. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 356
 1337. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 356
 1338. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 335
 1339. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 312
 1340. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 294
 1341. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 290
 1342. 2017
  Wyświetleń: 282
 1343. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 256
 1344. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 255
 1345. 2017
  Wyświetleń: 253
 1346. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 253
 1347. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 229
 1348. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 221
 1349. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 220
 1350. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 206
 1351. za 2018 r.
  Wyświetleń: 204
 1352. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 163
 1353. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 136
 1354. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 65
 1355. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 44
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 9284
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×