Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86613716477817183084660970000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
436394248537205374084261741777446824718148795880498919884696
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322913097926497258103280730014263872473223834326582952943121
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183902150922807290492317326835249852045725266325503238325992
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000189231357710305168351509015436
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 47573
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 44820
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 43900
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 33979
 5. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 30160
 6. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 18534
 7. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 18003
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 14668
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 13796
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 13772
 11. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 12689
 12. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 12162
 13. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10680
 14. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 10638
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 10631
 16. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 10593
 17. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10109
 18. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10089
 19. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10003
 20. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 9586
 21. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 9563
 22. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 9437
 23. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 9162
 24. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 9111
 25. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9108
 26. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 8617
 27. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 8505
 28. Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8470
 29. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8352
 30. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 8250
 31. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 8132
 32. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 7947
 33. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7509
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7371
 35. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 7368
 36. ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Wyświetleń: 7348
 37. Rolnictwo
  Wyświetleń: 7295
 38. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 7199
 39. Radni Gminy
  Wyświetleń: 7116
 40. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 7069
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7056
 42. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7014
 43. Budżet
  Wyświetleń: 6991
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6970
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6889
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 6869
 47. Rada Gminy
  Wyświetleń: 6676
 48. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 6659
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6557
 50. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 6444
 51. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6329
 52. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6320
 53. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 6312
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 6312
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6280
 56. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 6238
 57. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6224
 58. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 6187
 59. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 6135
 60. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 5960
 61. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5919
 62. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 5896
 63. Zarządzenia Wójta (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5893
 64. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 5875
 65. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5796
 66. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5779
 67. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 5660
 68. Wybory
  Wyświetleń: 5584
 69. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5567
 70. Uchwały Rady Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 5504
 71. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 5460
 72. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 5422
 73. Sesje
  Wyświetleń: 5297
 74. Drogi
  Wyświetleń: 5245
 75. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 5240
 76. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 5040
 77. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 4878
 78. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4873
 79. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 4858
 80. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4813
 81. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 4809
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4736
 83. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 4693
 84. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 4459
 85. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4355
 86. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 4334
 87. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 4284
 88. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 4231
 89. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 4205
 90. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4202
 91. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4195
 92. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 4094
 93. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 4053
 94. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 4025
 95. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3999
 96. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 3987
 97. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3972
 98. strona główna
  Wyświetleń: 3969
 99. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3962
 100. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 3951
 101. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 3905
 102. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3893
 103. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 3893
 104. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3893
 105. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 3869
 106. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3862
 107. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 3831
 108. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 3792
 109. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3767
 110. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3756
 111. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 3685
 112. zadania
  Wyświetleń: 3674
 113. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3613
 114. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3612
 115. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3549
 116. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 3507
 117. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 3491
 118. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 3452
 119. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 3444
 120. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 3421
 121. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 3391
 122. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3379
 123. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3376
 124. Ważne informacje
  Wyświetleń: 3368
 125. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 3360
 126. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 3360
 127. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3318
 128. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3313
 129. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 3306
 130. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3305
 131. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 3302
 132. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 3300
 133. Programy
  Wyświetleń: 3297
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3274
 135. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 3253
 136. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3238
 137. Podatki
  Wyświetleń: 3214
 138. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 3199
 139. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 3189
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 3177
 141. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 3157
 142. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3151
 143. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 3151
 144. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3123
 145. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 3121
 146. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 3109
 147. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 3096
 148. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 3089
 149. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 3063
 150. Dotacje
  Wyświetleń: 3057
 151. Przemoc
  Wyświetleń: 3054
 152. za 2014 r.
  Wyświetleń: 3040
 153. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 3038
 154. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 3037
 155. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 3034
 156. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 3005
 157. za rok 2012
  Wyświetleń: 2998
 158. za rok 2010
  Wyświetleń: 2987
 159. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2960
 160. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 2960
 161. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2930
 162. za rok 2009
  Wyświetleń: 2921
 163. za rok 2011
  Wyświetleń: 2911
 164. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2905
 165. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 2901
 166. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 2884
 167. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 2877
 168. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 2872
 169. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2853
 170. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 2828
 171. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 2824
 172. 2007
  Wyświetleń: 2813
 173. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2807
 174. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 2803
 175. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2800
 176. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2796
 177. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2777
 178. 2012
  Wyświetleń: 2776
 179. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 2766
 180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 2759
 181. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 2759
 182. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 2707
 183. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2706
 184. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2697
 185. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 2672
 186. 2008
  Wyświetleń: 2668
 187. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2657
 188. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 2628
 189. 2013
  Wyświetleń: 2610
 190. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2599
 191. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 2565
 192. 2006
  Wyświetleń: 2528
 193. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 2528
 194. 2005
  Wyświetleń: 2516
 195. 2013
  Wyświetleń: 2499
 196. za rok 2013
  Wyświetleń: 2468
 197. 2011
  Wyświetleń: 2467
 198. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2461
 199. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 2459
 200. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 2454
 201. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 2431
 202. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2431
 203. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 2429
 204. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 2427
 205. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2422
 206. 2004
  Wyświetleń: 2416
 207. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2416
 208. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 2407
 209. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2401
 210. Referendum
  Wyświetleń: 2399
 211. za 2013 r.
  Wyświetleń: 2397
 212. 2009
  Wyświetleń: 2390
 213. 2010
  Wyświetleń: 2384
 214. 2012
  Wyświetleń: 2383
 215. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 2376
 216. 2005
  Wyświetleń: 2372
 217. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 2372
 218. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 2371
 219. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2370
 220. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 2367
 221. 2006
  Wyświetleń: 2364
 222. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 2358
 223. 2010
  Wyświetleń: 2351
 224. 2009
  Wyświetleń: 2339
 225. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2339
 226. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2338
 227. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 2328
 228. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2313
 229. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2313
 230. 2008
  Wyświetleń: 2312
 231. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2307
 232. 2007
  Wyświetleń: 2301
 233. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2288
 234. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 2275
 235. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2274
 236. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 2273
 237. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 2270
 238. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 2266
 239. 2011
  Wyświetleń: 2262
 240. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 2262
 241. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 2253
 242. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2242
 243. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 2241
 244. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2239
 245. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 2225
 246. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2221
 247. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 2215
 248. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2210
 249. Statut
  Wyświetleń: 2200
 250. za 2013 rok
  Wyświetleń: 2200
 251. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 2196
 252. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 2194
 253. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 2193
 254. Stypendia
  Wyświetleń: 2191
 255. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 2149
 256. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2145
 257. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2145
 258. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 2144
 259. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 2144
 260. 2002
  Wyświetleń: 2138
 261. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 2130
 262. 2003
  Wyświetleń: 2129
 263. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 2129
 264. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 2123
 265. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2120
 266. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
  Wyświetleń: 2119
 267. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2118
 268. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 2109
 269. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2106
 270. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 2104
 271. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2102
 272. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 2093
 273. 2004
  Wyświetleń: 2091
 274. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 2090
 275. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 2090
 276. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 2078
 277. za 2012 r.
  Wyświetleń: 2076
 278. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 2071
 279. za 2009 r.
  Wyświetleń: 2071
 280. 2001
  Wyświetleń: 2069
 281. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 2063
 282. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2057
 283. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 2034
 284. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 2017
 285. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 2013
 286. 2001
  Wyświetleń: 1999
 287. 2002
  Wyświetleń: 1998
 288. 2003
  Wyświetleń: 1989
 289. 2014
  Wyświetleń: 1986
 290. za 2010 r.
  Wyświetleń: 1977
 291. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 1967
 292. za 2011 rok
  Wyświetleń: 1961
 293. za 2011 r.
  Wyświetleń: 1949
 294. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1945
 295. za 2012 rok
  Wyświetleń: 1943
 296. Przetarg
  Wyświetleń: 1941
 297. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1930
 298. za 2015 r.
  Wyświetleń: 1929
 299. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 1918
 300. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 1917
 301. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 1895
 302. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1891
 303. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1888
 304. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 1886
 305. za 2009 rok
  Wyświetleń: 1877
 306. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1876
 307. za 2010 rok
  Wyświetleń: 1865
 308. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 1848
 309. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 1845
 310. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1829
 311. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1811
 312. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 1804
 313. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 1798
 314. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1782
 315. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 1773
 316. 2014
  Wyświetleń: 1759
 317. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 1738
 318. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1730
 319. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 1726
 320. DOWODY OSOBISTE OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 1719
 321. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 1717
 322. MELDUNKI OD 01 MARCA 2015r.
  Wyświetleń: 1709
 323. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1688
 324. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 1688
 325. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 1683
 326. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 1683
 327. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 1681
 328. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 1665
 329. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 1644
 330. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1638
 331. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH
  Wyświetleń: 1610
 332. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 1607
 333. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 1603
 334. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 1598
 335. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 1591
 336. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 1581
 337. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 1566
 338. za 2014 rok
  Wyświetleń: 1565
 339. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 1559
 340. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 1551
 341. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1550
 342. za rok 2014
  Wyświetleń: 1539
 343. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1519
 344. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 1472
 345. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 1420
 346. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 1391
 347. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1372
 348. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 1366
 349. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 1359
 350. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 1345
 351. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 1333
 352. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1310
 353. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 1307
 354. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 1303
 355. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 1300
 356. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 1291
 357. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1286
 358. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 1279
 359. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1265
 360. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1262
 361. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1249
 362. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 1238
 363. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1232
 364. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 1228
 365. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1228
 366. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1216
 367. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 1188
 368. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 1183
 369. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 1163
 370. Rejestry
  Wyświetleń: 1163
 371. 2015
  Wyświetleń: 1126
 372. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1100
 373. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1098
 374. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1064
 375. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1056
 376. 2015
  Wyświetleń: 1051
 377. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1030
 378. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 1006
 379. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 993
 380. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 990
 381. za rok 2015
  Wyświetleń: 971
 382. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 946
 383. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 908
 384. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 888
 385. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 873
 386. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 872
 387. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 850
 388. za 2015 rok
  Wyświetleń: 846
 389. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 831
 390. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 818
 391. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 766
 392. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 755
 393. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 748
 394. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 723
 395. Rok 2016
  Wyświetleń: 655
 396. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 643
 397. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 642
 398. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 636
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 614
 400. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 607
 401. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 604
 402. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 604
 403. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 600
 404. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 595
 405. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 592
 406. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 583
 407. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 574
 408. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 571
 409. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 567
 410. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 552
 411. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 549
 412. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 548
 413. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 546
 414. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 542
 415. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 531
 416. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 526
 417. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 524
 418. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 524
 419. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 522
 420. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 521
 421. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 519
 422. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 511
 423. 2016
  Wyświetleń: 499
 424. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 496
 425. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 495
 426. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 495
 427. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 494
 428. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 491
 429. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 490
 430. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 489
 431. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 489
 432. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 489
 433. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 484
 434. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 484
 435. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 475
 436. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 475
 437. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 468
 438. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 466
 439. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 465
 440. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 465
 441. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 453
 442. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 451
 443. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 450
 444. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 450
 445. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 447
 446. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 447
 447. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 446
 448. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 444
 449. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 441
 450. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 437
 451. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 435
 452. Rok 2015
  Wyświetleń: 433
 453. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 432
 454. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 430
 455. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 429
 456. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 428
 457. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 425
 458. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 424
 459. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 423
 460. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 423
 461. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 422
 462. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 422
 463. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 422
 464. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 421
 465. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 420
 466. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 419
 467. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 417
 468. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 417
 469. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 415
 470. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 414
 471. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 413
 472. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 412
 473. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 412
 474. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 411
 475. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 408
 476. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 408
 477. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 408
 478. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 408
 479. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 406
 480. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 406
 481. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 406
 482. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 406
 483. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 406
 484. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 406
 485. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 406
 486. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 404
 487. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 404
 488. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 404
 489. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 404
 490. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 404
 491. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 403
 492. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 401
 493. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 399
 494. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 399
 495. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 398
 496. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 397
 497. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 397
 498. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 396
 499. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 396
 500. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 396
 501. 2016
  Wyświetleń: 395
 502. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 394
 503. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 394
 504. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 393
 505. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 392
 506. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 392
 507. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 391
 508. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 389
 509. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 389
 510. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 388
 511. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 387
 512. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 386
 513. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 385
 514. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 385
 515. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 385
 516. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 384
 517. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 384
 518. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 384
 519. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 383
 520. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 382
 521. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 381
 522. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 381
 523. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 380
 524. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 380
 525. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 380
 526. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 379
 527. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 379
 528. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 379
 529. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 377
 530. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 375
 531. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 374
 532. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 374
 533. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 374
 534. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 374
 535. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 374
 536. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 373
 537. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 373
 538. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 373
 539. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 371
 540. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 371
 541. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 369
 542. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 369
 543. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 369
 544. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 368
 545. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 368
 546. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 367
 547. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 367
 548. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 365
 549. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 365
 550. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 363
 551. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 362
 552. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 359
 553. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 357
 554. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 357
 555. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 356
 556. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 355
 557. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 352
 558. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 351
 559. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 349
 560. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 347
 561. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 347
 562. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 346
 563. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 346
 564. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 346
 565. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 345
 566. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 344
 567. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 344
 568. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 344
 569. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 343
 570. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 342
 571. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 342
 572. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 340
 573. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 336
 574. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 335
 575. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 333
 576. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 332
 577. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 332
 578. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 332
 579. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 332
 580. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 332
 581. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 331
 582. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 331
 583. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 330
 584. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 330
 585. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 329
 586. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 328
 587. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 328
 588. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 327
 589. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 327
 590. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 327
 591. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 321
 592. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 320
 593. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 319
 594. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 319
 595. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 318
 596. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 317
 597. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 316
 598. za 2017 rok
  Wyświetleń: 312
 599. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 310
 600. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 305
 601. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 304
 602. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 303
 603. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 302
 604. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 300
 605. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 295
 606. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 295
 607. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 608. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 294
 609. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 293
 610. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 293
 611. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 292
 612. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 291
 613. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 291
 614. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 290
 615. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 290
 616. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 289
 617. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 289
 618. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 289
 619. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 289
 620. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 288
 621. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 288
 622. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 287
 623. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 287
 624. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 287
 625. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 287
 626. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 287
 627. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 286
 628. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 286
 629. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 286
 630. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 286
 631. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 285
 632. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 285
 633. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 285
 634. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 285
 635. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 285
 636. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 285
 637. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 285
 638. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 285
 639. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 285
 640. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 285
 641. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 284
 642. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 284
 643. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 284
 644. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 283
 645. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 283
 646. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 283
 647. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 283
 648. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 283
 649. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 283
 650. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 283
 651. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 282
 652. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 282
 653. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 282
 654. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 282
 655. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 281
 656. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 281
 657. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 281
 658. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 281
 659. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 281
 660. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 281
 661. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 281
 662. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 281
 663. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 281
 664. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 280
 665. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 280
 666. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 280
 667. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 279
 668. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 279
 669. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 279
 670. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 279
 671. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 278
 672. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 278
 673. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 278
 674. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 278
 675. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 278
 676. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 277
 677. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 277
 678. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 277
 679. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 277
 680. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 277
 681. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 277
 682. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 277
 683. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 276
 684. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 276
 685. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 276
 686. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 276
 687. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 276
 688. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 276
 689. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 276
 690. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 275
 691. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 275
 692. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 275
 693. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 275
 694. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 275
 695. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 274
 696. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 274
 697. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 274
 698. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 274
 699. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 274
 700. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 273
 701. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 273
 702. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 273
 703. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 273
 704. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 273
 705. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 273
 706. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 273
 707. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 273
 708. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 272
 709. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 272
 710. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 272
 711. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 272
 712. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 272
 713. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 272
 714. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 271
 715. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 271
 716. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 271
 717. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 271
 718. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 271
 719. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 271
 720. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 270
 721. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 270
 722. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 270
 723. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 270
 724. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 270
 725. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 270
 726. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 270
 727. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 270
 728. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 269
 729. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 269
 730. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 269
 731. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 269
 732. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 269
 733. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 269
 734. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 268
 735. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 268
 736. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 268
 737. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 268
 738. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 267
 739. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 267
 740. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 267
 741. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 267
 742. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 267
 743. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 267
 744. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 266
 745. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 266
 746. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 266
 747. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 266
 748. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 266
 749. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 265
 750. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 265
 751. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 265
 752. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 265
 753. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 265
 754. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 264
 755. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 264
 756. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 264
 757. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 264
 758. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 264
 759. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 264
 760. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 263
 761. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 263
 762. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 263
 763. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 262
 764. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 262
 765. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 262
 766. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 261
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 261
 768. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 260
 769. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 260
 770. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 260
 771. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 260
 772. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 260
 773. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 259
 774. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 259
 775. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 258
 776. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 258
 777. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 258
 778. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 258
 779. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 258
 780. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 258
 781. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 258
 782. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 258
 783. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 258
 784. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 257
 785. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 257
 786. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 257
 787. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 257
 788. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 257
 789. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 257
 790. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 257
 791. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 257
 792. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 257
 793. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 257
 794. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 257
 795. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 256
 796. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 256
 797. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 256
 798. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 256
 799. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 256
 800. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 256
 801. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 256
 802. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 256
 803. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 256
 804. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 256
 805. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 256
 806. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 255
 807. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 255
 808. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 255
 809. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 255
 810. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 255
 811. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 255
 812. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 255
 813. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 254
 814. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 254
 815. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 254
 816. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 254
 817. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 254
 818. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 254
 819. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 253
 820. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 253
 821. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 253
 822. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 253
 823. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 253
 824. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 253
 825. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 253
 826. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 253
 827. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 253
 828. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 253
 829. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 253
 830. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 253
 831. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 253
 832. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 252
 833. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 252
 834. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 252
 835. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 252
 836. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 252
 837. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 252
 838. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 252
 839. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 252
 840. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 252
 841. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 252
 842. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 252
 843. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 252
 844. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 252
 845. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 252
 846. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 252
 847. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 252
 848. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 252
 849. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 251
 850. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 251
 851. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 251
 852. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 251
 853. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 251
 854. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 251
 855. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 251
 856. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 251
 857. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 251
 858. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 251
 859. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 251
 860. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 251
 861. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 251
 862. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 251
 863. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 251
 864. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 251
 865. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 251
 866. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 251
 867. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 250
 868. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 250
 869. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 250
 870. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 250
 871. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 250
 872. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 250
 873. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 250
 874. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 250
 875. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 250
 876. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 877. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 878. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 249
 879. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 249
 880. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 249
 881. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 249
 882. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 249
 883. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 249
 884. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 249
 885. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 886. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 887. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 888. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 249
 889. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 890. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 249
 891. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 249
 892. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 249
 893. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 248
 894. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 248
 895. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 248
 896. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 248
 897. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 248
 898. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 248
 899. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 248
 900. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 248
 901. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 248
 902. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 248
 903. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 248
 904. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 248
 905. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 248
 906. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 248
 907. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 248
 908. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 248
 909. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 248
 910. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 247
 911. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 247
 912. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 247
 913. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 247
 914. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 247
 915. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 247
 916. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 247
 917. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 247
 918. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 247
 919. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 247
 920. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 247
 921. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 247
 922. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 923. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 924. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 925. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 926. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 927. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 928. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 246
 929. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 246
 930. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 246
 931. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 246
 932. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 246
 933. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 934. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 246
 935. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 936. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 937. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 246
 938. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 939. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 246
 940. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 246
 941. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 942. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 246
 943. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 246
 944. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 945. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 946. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 246
 947. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 246
 948. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 246
 949. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 245
 950. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 245
 951. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 952. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 245
 953. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 245
 954. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 245
 955. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 245
 956. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 245
 957. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 245
 958. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 959. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 245
 960. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 961. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 962. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 963. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 245
 964. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 245
 965. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 245
 966. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 245
 967. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 968. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 245
 969. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 970. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 245
 971. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 245
 972. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 245
 973. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 974. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 975. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 976. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 977. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 978. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 244
 979. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 244
 980. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 981. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 982. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 244
 983. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 244
 984. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 985. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 244
 986. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 244
 987. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 988. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 244
 989. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 990. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 244
 991. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 244
 992. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 244
 993. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 244
 994. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 244
 995. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 996. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 244
 997. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 244
 998. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 999. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 1000. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 244
 1001. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 244
 1002. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 244
 1003. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 244
 1004. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 244
 1005. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 244
 1006. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 244
 1007. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 1008. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 244
 1009. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 243
 1010. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 243
 1011. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 243
 1012. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 243
 1013. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 243
 1014. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 243
 1015. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 243
 1016. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 243
 1017. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 243
 1018. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 243
 1019. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 243
 1020. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 243
 1021. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 243
 1022. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 243
 1023. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 243
 1024. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 243
 1025. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 243
 1026. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 243
 1027. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 243
 1028. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 243
 1029. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 243
 1030. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 243
 1031. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 243
 1032. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 243
 1033. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 243
 1034. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 243
 1035. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 243
 1036. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 243
 1037. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 242
 1038. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 242
 1039. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 242
 1040. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 242
 1041. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1042. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1043. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1044. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1045. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1046. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1047. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 242
 1048. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 242
 1049. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 242
 1050. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 242
 1051. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1052. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1053. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 242
 1054. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 242
 1055. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 242
 1056. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 242
 1057. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 242
 1058. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 242
 1059. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 242
 1060. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 242
 1061. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 242
 1062. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 242
 1063. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 242
 1064. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 241
 1065. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 241
 1066. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1067. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1068. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1069. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 241
 1070. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 241
 1071. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 241
 1072. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 241
 1073. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 241
 1074. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 241
 1075. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 241
 1076. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 241
 1077. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 241
 1078. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1079. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1080. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 241
 1081. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 241
 1082. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 241
 1083. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 241
 1084. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 240
 1085. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 240
 1086. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 240
 1087. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 240
 1088. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 240
 1089. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 240
 1090. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 240
 1091. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 240
 1092. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 240
 1093. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 240
 1094. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 240
 1095. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 240
 1096. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 240
 1097. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 240
 1098. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 239
 1099. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 239
 1100. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 239
 1101. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 239
 1102. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 239
 1103. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 239
 1104. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 239
 1105. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1106. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1107. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 239
 1108. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 239
 1109. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 239
 1110. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 239
 1111. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1112. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 239
 1113. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1114. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 239
 1115. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1116. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1117. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1118. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 239
 1119. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 239
 1120. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 239
 1121. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 238
 1122. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 238
 1123. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 238
 1124. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 238
 1125. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 238
 1126. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 238
 1127. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 238
 1128. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 238
 1129. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 238
 1130. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 238
 1131. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 238
 1132. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 238
 1133. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 238
 1134. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 237
 1135. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 237
 1136. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 237
 1137. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 237
 1138. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 237
 1139. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 237
 1140. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 237
 1141. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 237
 1142. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 237
 1143. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 237
 1144. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 237
 1145. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 237
 1146. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 237
 1147. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 237
 1148. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 237
 1149. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 237
 1150. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 237
 1151. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 236
 1152. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 236
 1153. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 236
 1154. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 236
 1155. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 236
 1156. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 236
 1157. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 236
 1158. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 236
 1159. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 236
 1160. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 235
 1161. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 235
 1162. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 235
 1163. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 235
 1164. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 235
 1165. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 235
 1166. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 235
 1167. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 235
 1168. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 235
 1169. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 235
 1170. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 235
 1171. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 234
 1172. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 234
 1173. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 234
 1174. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 234
 1175. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 234
 1176. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 234
 1177. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 234
 1178. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 233
 1179. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 233
 1180. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 233
 1181. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 233
 1182. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 232
 1183. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 232
 1184. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 232
 1185. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 232
 1186. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 232
 1187. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 232
 1188. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 231
 1189. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 231
 1190. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 231
 1191. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 231
 1192. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 231
 1193. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 230
 1194. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 230
 1195. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 230
 1196. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 230
 1197. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 230
 1198. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 229
 1199. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 229
 1200. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 229
 1201. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 228
 1202. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 228
 1203. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 227
 1204. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 227
 1205. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 227
 1206. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 226
 1207. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 224
 1208. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 223
 1209. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 221
 1210. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 220
 1211. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 219
 1212. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 218
 1213. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 218
 1214. rok 2017
  Wyświetleń: 218
 1215. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 217
 1216. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 217
 1217. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 216
 1218. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 215
 1219. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 215
 1220. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 214
 1221. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 214
 1222. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 214
 1223. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 214
 1224. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 214
 1225. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 213
 1226. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 213
 1227. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 212
 1228. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 212
 1229. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 211
 1230. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 210
 1231. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 210
 1232. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 210
 1233. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 209
 1234. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 209
 1235. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 209
 1236. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 208
 1237. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 208
 1238. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 208
 1239. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 208
 1240. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 208
 1241. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 207
 1242. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 206
 1243. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 205
 1244. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 204
 1245. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 202
 1246. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 187
 1247. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 181
 1248. za rok 2016
  Wyświetleń: 162
 1249. rok 2016
  Wyświetleń: 152
 1250. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 140
 1251. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 139
 1252. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 135
 1253. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 134
 1254. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 131
 1255. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 120
 1256. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 115
 1257. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 111
 1258. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 111
 1259. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 107
 1260. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 107
 1261. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 107
 1262. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 105
 1263. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 104
 1264. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 104
 1265. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 103
 1266. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 102
 1267. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 101
 1268. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 95
 1269. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 84
 1270. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 83
 1271. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 82
 1272. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 82
 1273. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 81
 1274. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 81
 1275. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 80
 1276. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 80
 1277. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 79
 1278. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 78
 1279. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 78
 1280. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 77
 1281. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 77
 1282. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 77
 1283. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 77
 1284. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 76
 1285. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 76
 1286. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 76
 1287. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 76
 1288. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 75
 1289. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 75
 1290. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 75
 1291. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 74
 1292. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 73
 1293. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 73
 1294. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 73
 1295. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 73
 1296. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 73
 1297. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 72
 1298. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 71
 1299. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 71
 1300. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 71
 1301. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 71
 1302. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 71
 1303. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 70
 1304. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 69
 1305. za 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 1306. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 14
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Komprachcice
  odwiedzin: 7371
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×