Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023

 

Uchwała nr III.15.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3549 z dnia 17.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.15.2018.pdf

Uchwała nr III.14.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała III.14.2018.pdf

Uchwała nr III.13.2018 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
PDFUchwała III.13.2018.pdf

Uchwała nr III.12.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
PDFUchwała III.12.2018.pdf

Uchwała nr III.11.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
PDFUchwała III.11.2018.pdf
PDFUchwała RIO 618.2018.pdf

Uchwała nr III.10.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała III.10.2018.pdf

Uchwała nr III.9.2018 w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała III.9.2018.pdf

Uchwała nr II.8.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3407 z dnia 10.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.8.2018.pdf

Uchwała nr II.7.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3354 z dnia 5.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.7.2018.pdf

Uchwała nr II.6.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3392 z dnia 7.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.6.2018.pdf

Uchwała nr II.5.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała II.5.2018.pdf

Uchwała nr II.4.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
PDFUchwała II.4.2018.pdf

Uchwała nr II.3.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała II.3.2018.pdf

Uchwała nr I.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.2.2018.pdf

Uchwała nr I.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.1.2018.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2018
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  21-11-2018 08:41
  przez: Wojciech Pawlik
 • zmodyfikowano:
  18-12-2018 09:05
  przez: Bożena Fedorowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 295
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×