Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24.09.2018r., podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora"

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do Regulaminu należy obniżenie wieku senioralnego, który uprawnia do ubiegania się o wydanie karty z 65 do 60 lat

więcej informacji na stronie http://dlarodziny.opolskie.pl/

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY!

 1. Termin ważności Karty upływa z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Senoirów, które wydawane są bezterminowo.

 2. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty.
 3. Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
 4. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w "Regulaminie wydawania i użytkowania "OKRiS".
 5. Przedłużenie ważności Oplskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty.
 6. Hologram może zostać nadany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, co w praktyce oznacza, że hologramy można nakleić na rok 2016 i 2017 (dwumiesięczny okres, tj. listopad i grudzień br., traktujemy jako okres przejściowy).
 7. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów "Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora" (np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki. ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem "AKTUALIZACJA" lub przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl dot. zmian.

 

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.

Naszym celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego.

 

 

W jaki sposób chcemy wspierać ?

Chcemy działać razem, aby wspólnie budować przyjazny klimat dla rodzin i seniorów poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych.

 

Co to oznacza w praktyce ?

Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:

 • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontyuuje naukę 
 • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • lub ukończyłaś/eś 65 lat 

to możesz złożyć wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

 

Jakie zniżki

Na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy o zniżkach:

 • dostępnych na terenie gminy, którą zamieszkujesz,
 • dostępnych na terenie całego województwa opolskiego – niezależnie od miejsca zamieszkania (oczywiście w naszym województwie)

 

Co jest ważne !

Zniżki mogą się różnić – w przypadku, gdy wychowujesz więcej niż 2 dzieci – możesz otrzymać więcej zniżek, ale niekoniecznie. To Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – przedsiębiorca / instytucja decyduje o tym, jakie oferuje zniżki i dla kogo – my przekazujemy Ci informację na temat tych zniżek, dbamy o Twoje prawa i obowiązki jako posiadacza karty, a także pracujemy nad tym, aby oferowanych zniżek stale przybywało!

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2015
  przez: Bogdan Święs
 • opublikowano:
  06-11-2015 13:18
  przez: Bogdan Święs
 • zmodyfikowano:
  01-10-2018 14:50
  przez: Bogdan Święs
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 3566
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×