Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa linii kablowej 15kV miedzy stacjami Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko jako powiązanie ciągów 15kV na działkach 745, 64/2, 93/1 km 8 obręb Ochodze , 114/12, 114/11, 114/4, 114/15, 114/13, 114/1, 114/17, 114/18, 115/2, 116/5, 133/4, 132/24, km 2, 781/200, 551/182, 783/182, 592/203, km 1 obręb Jaśkowice" 

PDFobwieszczenie Burmistrza Prószkowa.pdf

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole"
PDFobwieszczenie RDOŚ.pdf

Zawiadomienie o zatwierdzeniu „Projektu robót geologicznych i badań geofizycznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich dla potrzeb budowy gazociągu w/c DN1000 MOP8, 4mPa relacji Zdzieszowice – Wrocław woj. opolskie (zad.RP2518)”

PDFzawiadomienie.pdf

Obwieszczenie Wojewódy Opolskiego owydaqniu decyzji o pozwoleniu na budowę - gazociąg DN 150 CN 6,3 MPa w m. Chmielowice oraz w m. Opole

PDFobwieszczenie Wojewody o wydanej decyzji.pdf

Obwieszczenie Wojewódy Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

PDFobwieszczenie0001.pdf

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych "Przebudowa linii napowietrznej 110kV Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu.

 PDFobwieszczenie.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2013
  przez: Regina Jurek
 • opublikowano:
  27-06-2013 10:17
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  06-04-2018 11:22
  przez: Regina Jurek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 8065
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×