Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

PSP w Wawelnie

 

Dane teleadresowe
Nazwa jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Przedmiot działalności
Nauczanie w stopniu podstawowym
Adres
Wawelno, ul. Nowowiejska 14
46-070 Komprachcice
Adres kontaktowy e-mail
Adres strony WWW
Telefon kontaktowy
(77) 46 46 138
NIP
991-01-70-117
REGON
001182782
 
Informacje o osobach
Imię, nazwisko dyrektora
mgr Monika Josek
Referent
Marta Lisoń
Imię nazwisko głównego księgowego
Agnieszka Kowalczyk, ZOPO w Komprachcicach
 
Informacje o majątku
Budynki
241 835,- zł
Maszyny i urządzenia
 57 590,- zł
Narzędzia i przyrządy 
 65 276,- zł
Zbiory biblioteczne
 11 931,- zł
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Miejsce przyjmowania interesantów
- sekretariat szkoły
- gabinet dyrektora
- gabinet pedagoga szkolnego
- pokój nauczycielski
Godziny przyjmowania interesantów
- sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
- gabinet dyrektora oprócz czwartków w godz. 8:00 do 14:00
- gabinet pedagoga szkolnego czwartek w godz. 8:00 do 12:00
- pokój nauczycielski od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00
W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw
- w sekretariacie interesant jest odpowiednio kierowany
- najważniejsze są sprawy uczniowskie, inne na bieżąco, według daty wpływu
- sprawy pisemne załatwiane są w formie odręcznej, korespondencyjnej, elektronicznej i innej (pieczątka z odpowiednim tekstem)
- skargi i wnioski powinny być składane na piśmie u dyrektora szkoły, który ma 14 dni na rozpatrzenie
- dyrektor po ustalonym terminie powinien udzielić wnioskodawcy odpowiedzi z uzasadnieniem
- wnioskodawca, wnosząc skargę, ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego bądź nadzorującego szkołę
- w jednostce obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt
 
Informacja o projektach unijnych w których uczestniczyła jednostka
Realizacja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
@QUA-info – wyrównywanie szans edukacyjnych
10-2008 – 05-2009
Wiedza nasza przyszłość
06-2010 – 05-2011
In English – mówię i liczę
11-2009 – 06-2010
Akademia przedszkolaka
10-2010 – 06-2011
Akademia przedszkolaka II
01-2011 – 06-2011
Pomysłowe Przedszkolaki
11-2011 – 09-2012
Dobry start (oddział przedszkolny)
02-2012 – 03-2012
Lubię się uczyć (klasy IV-VI)
W ramach ww. projektów wydłużono czas pracy oddziałów oraz poszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe oraz terapię logopedyczną. Ponadto doposażono bazę dydaktyczną przedszkola.
 
Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2015/2016
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się w dniach od 3 do 7 sierpnia 2015 r.
 
 Dokumenty do pobrania:
Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2011
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  13-06-2011 10:27
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  18-01-2019 10:13
  przez: Wojciech Pawlik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 11968
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×