Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

PSP w Polskiej Nowej Wsi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
 
Informacje o jednostce: 
 
- nazwa szkoły : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
 
- adres : Polska Nowa Wieś ul. Lipowa 56 46-070 Komprachcice
 
- REGON : 001182799
 
- nr telefonu : /77/4646215
 
- fax : /77/4646215
 
- e-mail :
 
- adres strony : www.psppnw.pl
 
- dyrektor : mgr Zofia Kotońska
 
- obsługa księgowa : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
 
- referent administracji : Joanna Danisz
 
- podmiot udostępniający dane : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
 
- odpowiedzialny za treść : nazwisko dyrektora jednostki : mgr Zofia Kotońska

Majątek:

 

l.p.
Składniki
Kwoty
1.
Budynki i lokale
360044zł
2.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
-zł
3.
Maszyny i urządzenia techniczne
11078 zł
4.
Narzędzia , przyrządy
- zł
5.
Pozostałe środki trwałe , wyposażenie
172715 zł
6.
Zbiory biblioteczne
11451 zł
 
Ogółem
555288 zł
 
Nabór na wolne miejsca pracy:
 
 www.bip.komprachcice.pl   - Ogłoszenia o wolnych etatach
 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw:

-         miejsce przyjmowania interesantów : sekretariat, gabinet dyrektora,  gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski.
 
-         w jakich dniach i godzinach : we wszystkich miejscach interesantów przyjmuje się w godzinach 8-14 z wyjątkiem czwartków.

·        pedagog szkolny przyjmuje : środa – 8-12.30 oraz w dniach konsultacji i wywiadówek.
 
-         w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw  : załatwianie spraw odbywa się ustnie i pisemnie , dokumentacja załatwianych spraw znajduje się w odpowiednich aktach szkoły. W przypadku załatwiania sprawy ustnie , treść i istotne motywy takiego załatwienia są odnotowane w aktach i potwierdzone podpisem załatwiającego sprawę.
 
-         jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce: w szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 
-         w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej (skrócona), korespondencyjnej : załatwianie spraw w formie pisemnej odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej zatwierdzonej przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu.    
                                                                                                  
-         w jakiej kolejności załatwiane są sprawy : sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu i stopnia pilności .
 

Załączniki do pobrania:

XLSXSchemat organizacyjny szkoły..xlsx 

PDFstatut Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2011
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  11-02-2011 12:50
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  01-03-2017 09:59
  przez: Wojciech Pawlik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 10841
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×