Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne informacje

 

Twardość wody
335 mg/dm³ CaCO3

________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - rozstrzygnięcie

Szczegóły w załącznikach

PDFZawiadomienie.pdf
PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFStreszczenie oceny.pdf
PDFProtokół.pdf
PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o spełnieniu warunków.pdf
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie o cenę - dotyczy zapytania o cenę dostawy oleju opałowego dla UG Komprachcice, Ośrodka zdrowia, Biblioteki, S.O.K, oraz Przedszkola w Komprachcicach.

Szczegóły w załącznikach

DOCzapytanie-ofertowe.doc
DOCzal-1 fromularz oferty.doc
DOCzal-2 umowa.doc
DOCzal-3 oswiadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCzal-4 oświadczenie dot jakości.doc
 

 

 

 

 

Z M I A N A     T E R M I N U     P Ł A T N O Ś C I

 

W związku ze zmianami terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  informujemy, że w miesiącu  LIPCU 2016 Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiące 06/2016 i 07/2016 będą miały ten sam termin płatności - do 15.07.2016 r. Prosimy o uiszczenie obydwóch opłat  w tym terminie by uniknąć  powstania zaległości w opłacie.

 Od lipca 2016 r.płatność za dany miesiąc będzie posiadać termin płatności w tym samym miesiącu !!!

 

Od dnia 01.11.2015 czynności związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, oraz przyłączy kanalizacyjnych w granicach do pierwszej studni kanalizacyjnej od strony sieci (lub granicy nieruchomości) i przepompowni przydomowej (wraz z tą przepompownią) będą realizowane bezpośrednio przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

 

Awarie należy zgłaszać pod numerami telefonów:


⇒ 774 742 107, 774 435 660 w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00 - Dział Sieci Kanalizacyjnej
⇒ 994 lub 774 435 549 po godzinie 15.00 oraz w dni wolne i święta - Pogotowie

      

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę dokonywać tylko na numer konta podany na blankiecie opłat lub w kasie ZGKiM Komprachcice.

Wpłaty na inne konto (konto opłat za wodę, poprzednie konto wpłat za odpady - Remondius) nie będą honorowane

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Roman Fedorowski
 • opublikowano:
  19-06-2013 09:32
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  07-06-2018 07:44
  przez: Roman Fedorowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 5775
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×